SVEKKET: Også i november var flyambulansetjenesten ikke operativ som forutsatt.
SVEKKET: Også i november var flyambulansetjenesten ikke operativ som forutsatt. Foto: Nils Ole Refvik/TV 2

Fem måneder med svekket flyambulanse-beredskap

Også november ble en måned med lavere tilgjengelighet enn forutsatt innenfor flyambulansetjenesten. Det er femte måned på rad at det nye operatørselskapet Babcock ikke leverer etter kontrakt.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Tall TV 2 har fått tilgang til bekrefter at også november ble en måned med et lavere tilgjengelighet for flyambulansetjenesten.

Tallene avviker noe fra den offisielle oversikten fra Luftambulansetjenesten, men viser en klart lavere tilgjengelighet på tjenesten fra Babcock enn det som er forutsatt i kontrakten som de trådte inn i 1. juli i år.

Redusert tilgjengelighet

– Tallene bekrefter redusert tilgjengelighet, men nå har jo både Helse Nord og Babcock satt i verk avbøtende tiltak med forsvarets helikopter og et ekstra fly i beredskap i Finnmark, kommenterer fylkeslege Anne Grethe Olsen i Troms og Finnmark.

Hun forventer at dette skal gi en forsvarlig beredskap.

Dårligst tilgang på ambulansefly i november hadde man i Kirkenes, der det av ulike årsaker var utmeldt i 92 timer. Tilgjengeligheten er av helsevesenet regnet til 89,14 prosent i Nord-Norge, 90,2 prosent i Sør-Norge og for nasjonen samlet, 89,46 prosent.

– Luftambulansen er livsviktig

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund mener disse tallene gir ytterligere grunn til bekymring.

– Dette er alvorlig. Luftambulansen er et livsviktig tilbud for befolkningen, og tjenesten har altså vært ute i alt for mange timer også i november viser det seg. Dette er uakseptabelt, og viser at landsmøtets bekymring var på sin plass da den ba om at staten overtar driften av tjenesten, sier hun til TV2.

– Vi skriver desember, de hadde to år på seg til å forberede operatørskifte, ny operatør var på plass 1. juli, men fortsatt fem måneder etter ser vi fortsatt store og alvorlige problemer med å få tjenesten til å fungere. Dette handler om liv og helse og slik tjenestene drives i dag er ikke holdbart, mener Larsen.

Hun mener helseministeren må rydde opp i situasjonen.

– For å drive luftambulanse kreves god fagkunnskap både blant bakke-, fly- og medisinsk personell. Det kreves et tett samarbeid mellom de ulike personalgruppene. Usikkerheten rundt anbudsprosessen og bytte av operatør har gått på pasientsikkerheten løs. Det er helseministerens ansvar å rydde opp i dette på kort sikt, og samtidig planlegge for hvordan tjenesten skal organiseres på lang sikt. Vi mener alle mennesker i Norge har rett på hjelp til rett tid og det oppnår vi ved å kutte ut anbud på livsviktige tjenester, sier Larsen.

Kortsiktige tiltak har effekt

I en pressemelding skriver Luftambulansetjeneste at Babcock i november måned leverte 93,28 % ambulanseflyberedskap på landsbasis. Totalt, medregnet Forsvarets helikopter i Kirkenes, ble den leverte beredskapen for hele måneden 99, 30 %

I Troms og Finnmark ble det i november levert, 93,60 % beredskap med fly og 107,16 % beredskap medregnet Forsvarets helikopter. For siste halvdel av måneden er den leverte beredskapen for denne regionen nesten 125 % medregnet ekstra fly og helikopter.

- Vi ser nå at de kortsiktige tiltakene som er satt inn har god effekt og at vi har fått bedre beredskap etter at de kom på plass. Vi er glad for at beredskapen nå er i bedring også i Finnmark, sier administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF, Øyvind Juell.