Solberg: – Vi vil kutte utslipp med 55 prosent innen 2030

Statsminister Erna Solberg holdt tale under åpningen av klimakonferansen i Madrid.

Erna Solberg henvendte seg til klimamøtet med håp om økte ambisjoner om klimautslippkutt på globalt nivå.

I talen trakk hun fram internasjonalt samarbeid for å få dette til

– Norge ønsker å få med seg resten av Europa på å øke klimakuttet med 55 prosent innen 2030, sa Solberg.

Dagens mål er på 40 prosent innen 2030. Norge vil legge fram det økte klimamålet for FN i februar.

– Vi har bedt EU om å være med på å være med på å øke målet til 55 prosent. Uten EU klarer ikke vi heller dette, sier statsministeren til TV 2 like etter talen.

Hun trekker også fram at man må tenke globalt og få med seg store land som Kina og USA.

Se hele intervjuet øverst i saken.

Ingen tid å miste

FN-sjef António Guterres sier verden har to valg: enten takle klimaendringene eller overgi seg til en fremtid der liv og helse vil bli satt på spill.

FNs store årlige klimaforhandlingsmøte begynte mandag i Madrid i Spania.

Under sin åpningstale ba FNs generalsekretær António Guterres verdens land om å bestemme seg for om de «virkelig vil bli husket som den generasjonen som gjemte hodet i sanden».

– Dersom vi ikke raskt legger om våre levemåter, setter vi selve livet på spill, sier han.

Han trekker fram at nye tall viser rekordhøye nivåer av klimagasser og bygging av nye kullkraftverk i flere land.

– Med mindre verden slutter å brenne kull, vil alle våre anstrengelser for å takle klimaendringene være dømt til å mislykkes, sier han.

Møtet ble flyttet

Chiles miljøminister og leder for møtet, Carolina Schmidt, sier at forhandlingene, som vil vare fra 2. til 13. desember, må legge grunnlaget for at man kan bevege seg mot karbonnøytrale økonomier, samtidig som man ivaretar de fattigste og de som er mest utsatt for stigende temperaturer – noe som er blitt omtalt som en «rettferdig overgang».

– Historien vil felle en dom over dem som ikke vil se dette, sier Schmidt. Hun ber verdens land være mer ambisiøse når det gjelder løfter om å redusere utslipp av klimagasser.

Møtet er formelt sett det 25. partsmøtet for landene som har undertegnet FNs klimakonvensjon (UNFCCC) og omtales derfor som COP25.

COP25 skulle egentlig vært holdt i Santiago i Chile, men Chile valgte tidligere i høst å avlyse på grunn av politisk uro i landet.

– Vi har en felles utfordring som vi bare kan overvinne hvis vi jobber sammen, sier Schmidt.

Kvotehandel og økonomisk bistand

Viktige forhandlingstemaer er kvotehandel og økonomisk hjelp til utviklingsland.

Guterres trekker fram artikkel 6 i Parisavtalen om kvotehandel som spesielt viktig. Denne ble det ikke enighet om under fjorårets forhandlingsrunde, COP24 i Katowice i Polen. Et kjernespørsmål i forhandlingene i Madrid er hvordan utslippskuttene skal bokføres.

– Å sette en pris på karbon er avgjørende hvis vi skal ha noen sjanse til å begrense den globale temperaturøkningen, sier generalsekretæren.

Nesten 30.000 deltar

I Parisavtalen som ble vedtatt for fire år siden, ble det enighet om å holde den globale oppvarmingen under 2 grader og prøve å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader. I en ny rapport fra FNs miljøprogram (UNEP) er konklusjonen at utslippene må kuttes med 7,6 prosent hvert år fram mot 2030 hvis målet skal nås.

I praksis vil dette være ekstremt vanskelig, og klimautslippene har så langt fortsatt å øke.

Det er forventet rundt 29.000 besøkende på møtet i Madrid, der omtrent 50 stats- og regjeringssjefer er til stede under mandagens åpning. (H).

(©NTB)