Slår alarm: – Kan være en ny Nav-skandale

Om to uker skal Stortinget vedta en ny lov som kan få store konsekvenser for deg dersom du blir syk.

Hittil i år er det vedtatt 11 nye lover. Flere av disse vil du kanskje aldri behøve å forholde deg til. Men om to uker skal Stortinget vedta en ny lov som kan få store konsekvenser for deg dersom du blir syk.

Om 14 dager, den 13. desember, skal Stortinget vedta en ny lov som lovfester dagens ordning med Beslutningsforum.

Siden 2013 er det Beslutningsforum som har bestemt hvilke nye medisiner spesialisthelsetjenesten og sykehuslegene får lov til å kjøpe inn til pasientene. En ordning som har vært både omdiskutert og kraftig kritisert.

Nå sier både Kreft- og Legeforeningen og en samlet opposisjon at den nye loven bryter med både menneskerettighetene og EØS-avtalen.

Slår alarm

Den nye loven gir nemlig ikke enkeltindivider en lovfestet rett til en individuell vurdering av hva som vil være den beste behandlingen for hver og en. I lovforslaget står det derimot at avgjørelsene skal tas på gruppenivå.

Så dersom en medisin får nei fordi den ikke virker godt nok på pasientgruppen, mens det likevel viser seg at den likevel virker godt på deg, så vil du etter den nye loven ikke ha krav på å få denne medisinen.

Det får en samlet opposisjon til å slå alarm.

– Og vi er redd for at dette kan være en ny Nav-skandale på helsefeltet som man ikke har gjort en ordentlig vurdering av, sier Ingrid Stenstadvold Ross.

Hun er Kommunikasjon- og samfunnsjef i Kreftforeningen. Hun mener den nye loven gir Beslutningsforum all makt til å ta avgjørelser uten at hverken du eller legen din kan gjøre noe med det.

– Vi tror dette er et brudd på menneskerettighetene. Vi tror at retten til liv og retten til helse ikke er ordentlig vurdert av departementet sånn som lovforslaget ligger nå. Slik som det forslaget ligger i Stortinget i dag, så har ikke jeg retten til å få en individuell vurdering av om den behandlingen kan virke på meg, sier hun.

Massiv motstand

Da lovforslaget var til høring i Stortinget gikk 11 av 12 høringsinstanser imot forslaget. Kun Beslutningsforum selv mente dette var en god ide. Nå krever en samlet opposisjon at Beslutningsforum evalueres, før regjeringen lovfester ordningen.

– Det vi kan risikere med å lovfeste ordningen nå er at vi innskrenker retten til nødvendig helsehjelp. Det vil være pasienter som kan komme i en situasjon der de ikke blir individuelt vurdert fordi den gruppa de tilhører da får vurderinga. Og da må man evaluere før man går videre. I hvert fall før man lovfester det her, sier Ingvild Kjerkol fra Arbeiderpartiet.

Hun får full støtte av Karin Andersen i SV.

– Når man i tillegg til det legger det i et system der det ikke er lov til å klage er vi velg redd det skal gå utover pasientene.

Heller ikke Kjersti Toppe i SP er begeistret for det den kommende loven.

– Det er veldig alvorlig. Det er en fallitterklæring fra Stortingets side hvis vi lovfester dette systemet.

Mener alle misforstår

Helseministeren mener derimot at alle andre misforstår lovforslaget.

– Pasientene vil fortsatt ha rett til individuell vurdering, og pasientene vil fortsatt ha rett til å klage på den behandlingen de får. Og denne lovreguleringen kommer ikke til å ha noen som helst betydning for pasientenes rett til å få forsvarlig helsehjelp. Så alt det bygger på misforståelser, og de har og fått gode svar på dette som de åpenbart ikke har lest, sier helseministeren.

At dette er en misforståelse er Kreftforeningen overhodet ikke med på.

– Vi har ikke misforstått. Vi har lest og vi er likevel bekymret, sier Ross.

– Kunne løst dette om han ville

– Også Legeforeningen mener lovforslaget er sterkt problematisk.

– I norsk helsetjeneste har noe av det viktigste vært at hver enkelt pasient har rett til en individuell vurdering av hvilken behandling som er den beste or meg. I denne lovteksten så begrenses det til å være det som Beslutningsforum til enhver tid bestemmer, sier Marit Hermansen.

Presidenten i Legeforeningen mener helseministeren enkelt kunne løst dette, dersom han hadde ønsket det.

– Hvis Høie mener at man skal beholde retten til en individuell vurdering, så kan han enkelt løse det ved å skrive det inn i loven.