HAR JESUS SOM FORBILDE: Arne Viste viser til Jesu budskap om at alle mennesker er like verdifulle når han gir jobb til papirløse asylsøkere. Foto: Kristian Myhre/TV 2
HAR JESUS SOM FORBILDE: Arne Viste viser til Jesu budskap om at alle mennesker er like verdifulle når han gir jobb til papirløse asylsøkere. Foto: Kristian Myhre/TV 2

ble dømt for å ha ansatt asylsøkere uten opphold:

– Papirløse asylsøkere er ikke lykkejegere

– Jeg setter veldig pris på Gunnar Stålsetts hjerte og mot, sier Arne Viste, som ble dømt til fengsel for å ha ansatt asylsøkere uten oppholdstillatelse.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Påtalemyndigheten innstiller på at tidligere biskop Gunnar Stålsett (84) skal dømmes til 45 dagers ubetinget fengsel for å ha gitt jobb til en ureturnerbar asylsøker uten oppholdstillatelse.

Arne Viste ble i oktober dømt i en tilsvarende sak. Oslo tingrett dømte Viste til ett års betinget fengsel for å ha ansatt asylsøkere uten lovlig opphold.

Dommen er anket. Viste mener han ikke har brutt loven.

– Loven sier at statens myndigheter skal legge til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske skal tjene til livets opphold. Så loven er veldig klar, sier Viste til TV 2.

– Mennesker i nød

Viste er søndagsskolelærer og aktiv i Indremisjonsmenigheten i Stavanger. I tillegg har han sitt eget bemanningsselskap der han leier ut seg selv som konsulent til oljebransjen.

Men han har også leid ut folk som vasker biler og plukker frukt, typiske jobber for folk uten alle papirer i orden. Ved IMI-kirken har papirløse jobbet på kjøkkenet, forteller Viste.

– Det er mennesker i ytterste nød. Jeg kjenner mange av de, og det bildet som tegnes av dem som lykkejegere som kommer til Norge for å utnytte systemet og hente hjem penger, det stemmer ikke, sier Viste.

Risikerer fengsel

Tidligere Oslo-biskop Gunnar Stålsett har siden han pensjonerte seg i 2005 hatt en ansatt uten arbeidstillatelse. Stålsett fortalte om saken i et intervju med Vårt Land i slutten av august.

Politiet startet etterforskning av saken, og torsdag kunne TV 2 fortelle at etterforskningen er ferdig og at politiet innstiller på ubetinget fengsel.

Stålsett mener dagens situasjon for papirløse asylsøkere er uverdig. Han sier at han handlet ut fra kristne verdier og at han er forberedt på å ta sin straff.

– Jeg tar siktelsen til etterretning. Jeg har erkjent sakens forhold i avhør og er innstilt på å ta den straffen som måtte komme. Jeg ser for meg at jeg må sone en fengselsstraff. Jeg angrer overhodet ikke, sa Stålsett til TV 2 torsdag.

Mener alle skal få brødfø seg selv

Arne Viste mener politiet nå forsøker å statuere et eksempel ved å innstille på at Gunnar Stålsett skal sone i fengsel.

– Det er tydelig for å demonstrere og for å virke truende på andre. Det jeg tror politiet undervurderer, er det norske folks samvittighet og humanisme og den kristne etikken som bor i folket.

– Dette handler om personer som er papirløse. Hva gir deg og Stålsett rett til å heve dere over loven?

– Jeg mener jeg følger loven som sier at alle mennesker har rett til å brødfø seg selv. Frp argumenterer med at hvis de får lov til å jobbe, kan hvem som helst komme til Norge og jobbe svart. Det faller på sin egen urimelighet, sier Viste, og viser til at denne gruppen hadde lov til å jobbe fram til skattekortet ble tatt fra dem i 2010.

– Da vi tok skattekortet fra dem, fikk vi de ikke til å reise hjem. Asyltilstrømningen stoppet ikke av den grunn. Det eneste vi oppnådde, var å gi en gavepakke til useriøse arbeidsgivere som utnytter dem, sier Viste.

– Skal være likhet for loven

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) antyder fredag overfor TV 2 at det ikke er sikkert Stålsett må sone i fengsel.

– Hvis han dømmes, så er det kriminalomsorgen som er ansvarlig for å finne ut hva som er den mest hensiktsmessige måten for ham å sone straffen. Der er det muligheter for å ta hensyn til helse og alder. Men jeg vil understreke at det er ikke ting justisministeren går inn i. Det har vi egne etater som er ansvarlig for å håndtere, sier Kallmyr.

– Personlig, synes du at en 84-åring skal sitte i fengsel?

– En justisminister har ikke personlige følelser rundt enkeltpersoner som er i straffesystemet. Det skal følges opp på normal måte. Det skal være likebehandling og likhet for loven.

– Hva synes du om Stålsetts argumentasjon for det han har gjort?

– Det er slik at man kan ikke unnskylde seg for å bryte loven. Loven er lik for alle. Det er helt legitimt å jobbe for lovendringer, men hvis man bryter loven, må man ta konsekvensen av det, sier justisministeren.