Kompakt-SUVen Ford EcoSport bruker plast fra resirkulerte flasker i gulvmattene. Det gir en solid miljøeffekt.
Kompakt-SUVen Ford EcoSport bruker plast fra resirkulerte flasker i gulvmattene. Det gir en solid miljøeffekt.

Bare gulvmattene sparer miljøet for 650 millioner plastflasker

Her jobbes det på flere fronter.

Bilbransjen har de siste årene blitt en skyteskive for miljøaktivister verden over. Dette handler særlig om bekymring rundt lokale utslipp, med forurensning fra personbiler og tyngre kjøretøy. Men det blir også stadig mer fokus på miljøavtrykket til bilene, fra de blir produsert – til de kondemneres.

Mange bilprodusenter jobber da også hardt på disse områdene. Dette går på alt fra å få ned utslippene fra fabrikkene og gjøre disse mer miljøvenlige, til å bruke mye mer resirkulerbare materialer når man bygger bilene.

Ett eksempel på det siste er Ford som ved å bruke engangsflasker i plast til til å lage gulvmattene i kompakt-SUVen EcoSport, sparer miljøet for mer enn 650 millioner halvliters plastflasker.

BMW og Range Rover

Andre produsenter bruker resirkulerte materialer i alt fra setetrekk, til gulvmatter og taktrekk. Enkeltvis handler det ikke nødvendigvis om svært store grep. Men fordelt ut over mange millioner nye biler hvert år, blir det store volumer ut av dette.

Ett eksempel: BMWs innovative elbil, i3. 25 prosent av plasten som vanligvis brukes i interiøret, er her blitt erstattet med resirkulerte materialer.

Ett til: Nye Range Rover Evoque. Her bruker Range Rover opptil 33 kilo med naturlige eller resirkulerte materialer i hver bil. Moderselskapet Land Rover har for øvrig redusert CO2-utslippet for hver produserte bil med 46 prosent siden 2007.

Kjørelys: Dette er det mange som ikke vet om

Range Rover bruker mye resikulert materiale inne i sin Evoque.
Range Rover bruker mye resikulert materiale inne i sin Evoque.

Gjøre fabrikkene "rene"

Hos Ford har man nå en målsetning om å ikke lenger bruke engangsplast i produksjonen innen 2030, og å bruke 100 prosent fornybar energi i alle fabrikker verden over, innen 2035. I mer enn 10 år har Ford bare brukt fornybar energi ved alle sine anlegg i Køln i Tyskland.

Den samme trenden ser vi hos flere bilprodusenter. De ønsker å gjøre fabrikkene sine så ”rene” som mulig, samtidig som hver enkelt bil skal produseres mest mullig miljøvennlig.

Her kommer naturligvis også overgangen til elektriske biler inn. Med det svarer bilbransjen både på miljøbevegelsens engasjement – og stadig strengere regler for hva bilene kan få slippe ut.

Hørt den om han som glemte å lukke takluka på Mercedesen..?

Ford EcoSport byr på resirkulerte gulvmatter, det er bra for miljøet.
Ford EcoSport byr på resirkulerte gulvmatter, det er bra for miljøet.

Selge mest mulig elektrisk

EU innfører nå en ordning det gjennomsnittlig utslipp fra bilene hver produsent selger ikke må overgå 95 gram CO2 per kilometer. De som ikke klarer dette målet, får store bøter.

I praksis blir det viktig å selge flest mulig elbiler og ladbare hybrider, for å kunne kompensere for utslippene fra biler med bensin- og dieselmotor som ligger over dette nivået.

Samtidig jobbes det med øvrig elektrifisering, i form av hybrider og såkalte mildhybrider. Også her går utslipp og forbruk ned.

LES MER: Bilvask kan faktisk være en miljøbombe

Se video: Han kjører hybridbil, men lader nesten aldri...