Bilbransjen vil ha slutt på at du kan fikse på din egen bil. Men Statens vegvesen mener reglene er tilstrekkelig strenge. Illustrasjonsbilde.
Bilbransjen vil ha slutt på at du kan fikse på din egen bil. Men Statens vegvesen mener reglene er tilstrekkelig strenge. Illustrasjonsbilde.

Mener private reparasjoner kan gi livsfarlige biler

Forbund går hardt ut mot Statens vegvesen.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Bilene våre blir stadig mer avanserte. Likevel er det et ganske uklart regelverk rundt hva slags arbeid du og jeg kan gjøre på dem.

Dette reagerer Norges Bilbransjeforbund (NBF) på. De mener mangel på trafikksikkerhetsambisjoner i reguleringene av verksteder og EU-kontroll vil gi flere hardt skadde og drepte i trafikken.

I en pressemelding går de hardt ut mot Statens vegvesen:

– Fagetaten med en nullvisjon for hardt skadde og drepte i trafikken, Statens vegvesen, er handlingslammet og det gjør veiene våre farlige. I tillegg tilrettelegger handlingslammelsen for arbeidskriminalitet.

Setter sikkerheten i fare

– I forbindelse med revisjon av verkstedforskriften har NBF forgjeves forsøkt å få Statens vegvesen til å forstå hvor avgjørende det er at arbeid som er definert som godkjenningspliktig, kun får utføres av godkjent verksted. Trafikksikkerheten må komme først, sier Stig Morten Nilsen, administrerende direktør i NBF.

I kontaktmøte med vegdirektøren og påfølgende kommunikasjon, har NBF nå fått bekreftet at Statens vegvesen vil videreføre muligheten til at alle kan utføre alt arbeid på egen bil, bare man selv mener man er «kompetent», legger Nilsen til i den samme pressemeldingen.

Stig Morten Nilsen er administrerende direktør i NBF
Stig Morten Nilsen er administrerende direktør i NBF

– Statens vegvesen vil dermed fortsette å sette trafikksikkerheten i fare og i praksis oppmuntre til svart og uautorisert arbeid. NBF stiller spørsmål til hvordan dette kan være holdningen til en offentlig faginstans? Sammenlignet med eksempel elektrikerfaget, der man ikke kan skifte en kontakt på en lampeledning, er dette spesielt. NBF mener at det er ok å skifte lyspære på bilen, men ikke bremsene. Alt «godkjenningspliktig arbeid» innenfor elektrikerfaget må godkjennes av installatør med fagbrev og minst tre års erfaring. Slik skulle det selvfølgelig også vært innenfor bilfaget.

Hvis bilen din ser slik ut – da skal du være på vakt!

Vil ha slutt på svart arbeid

– Den teknologiske kompleksiteten på moderne biler gjør faktisk dette behovet enda mye større ved reparasjon av biler. Hvem som helst skal ikke kunne «tukle» med bilen bare man selv mener man er «kompetent». Det kan utsette både en selv og andre trafikanter for fare, sier Nilsen.

NBF mener at Statens vegvesen legger opp til at mangler etter PKK-kontroller i praksis kan utbedres av «hvem som helst». Det stilles ingen krav til dokumentasjon for utført arbeid, mens verkstedene som kontrollorganer er forpliktet til å ta etterkontrollene på disse bilene. Uten å vite hva som er gjort og hvem som har utført arbeidet.

– For å bekjempe svart, uautorisert og ulovlig arbeid, burde vi som bransje og bileierne i det minste kunne forvente at Statens vegvesen som faginstans hadde de samme intensjonene. Det har de åpenbart ikke. Denne ansvarsfraskrivelsen kan derfor best beskrives som at handlingslammelse, og truer både trafikksikkerheten og det organiserte, seriøse arbeidslivet, avslutter Nilsen.

Lykteglasset ble skadet – prisen ga Jannicke sjokk

Her bor de som har Norges nyeste biler

Vi har verdens beste trafikksikkerhet

Hva mener så Statens vegvesen om disse sterke ordene fra NBF? Her er deres kommentar:

– At NBF vil ha en regelendring som fratar folk muligheten til å gjøre reparasjoner selv og tvinger dem til et verksted, er ikke overraskende. Dette er næringspolitikk. Vi har i dag verdens beste trafikksikkerhet på norske veier. Vi har en streng regulering av kjøretøyreparasjoner sammenlignet med andre europeiske land, sier avdelingsdirektør Henning Harsem i Statens vegvesen.

Den kommende revisjonen inneholder ingen endringer fra dagens forskrift som får følge for sikkerheten på dette området.

– Tvert imot innebærer forslaget til ny verkstedforskrift ytterligere tiltak for å bedre sikkerheten og bekjempe arbeidslivskriminalitet, blant annet i form av nye reaksjoner mot ulovlig verksteddrift, sier han.

Jo – det kan faktisk koste 7.000 kroner å bytte lyspærer på bilen

Krav om kompetanse

Det ligger i dag et grunnkrav i verkstedsforskriften om at enhver som skal utføre arbeid på et kjøretøy må ha nødvendig kompetanse og kunne utføre arbeidet på forsvarlig måte. Dette kravet gjelder alle – verksteder, privatpersoner og bileiere.

– Dette gir bileiere mulighet til å utføre reparasjoner og vedlikehold på egen bil – dersom det foretas på forsvarlig måte og man har kompetanse til det, sier Harsem.

– Men dersom man påtar seg et arbeid på kjøretøy og det oppstår skade som følgende av mangelfull reparasjon, kan bileier bli erstatningsansvarlig og i ytterste konsekvens få straffemessige følger.

På samme måte som før, skal reparasjoner på feil og mangler som oppdages på EU-kontroll uansett kontrolleres av et godkjent verksted.

Les også: 6 ting du kanskje ikke visste om lyset på bilen din

Video: Se hva som skjer når "høgger`n" og Broom-Benny tester ripe-fjernere