RISIKO: Utenlandske tannleger må gjøre oppmerksom på smittefare, erstatningsregler og rydde opp i prissammenligninger, mener Forbrukertilsynet. Foto: Colourbox.com
RISIKO: Utenlandske tannleger må gjøre oppmerksom på smittefare, erstatningsregler og rydde opp i prissammenligninger, mener Forbrukertilsynet. Foto: Colourbox.com

Forbrukertilsynet: Tannklinikker driver villedende markedsføring

Forbrukertilsynet ber utenlandske tannklinikker skjerpe seg.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I et såkalt orienteringsbrev til bransjen ber Forbrukertilsynet om at aktørene tar tak i markedsføringen. «Bransjen» omfatter i dette tilfellet tannleger i utlandet og næringsdrivende som legger til rette for tannlegereiser til utlandet.

Aktørene underkommuniserer de negative aspektene ved tannlegebehandling i utlandet, mener tilsynet.

Blant de negative sidene ved virksomheten nevner Forbrukertilsynet dårligere erstatningsregler og økt risiko for å bli smittet av antibiotikaresistente bakterier.

«Utelatelsen av slike vesentlige opplysninger vil etter vår vurdering være egnet til å påvirke forbrukerne til å treffe en økonomisk beslutning som de ellers ikke ville ha truffet (...), og praksisen anses derfor som urimelig og forbudt», heter det i brevet.

Smittefare

Forbrukertilsynet viser blant annet til Helsenorge.no. I omtalen av tannbehandling i utlandet gjøres det oppmerksom på at antibiotikaresistente bakterier er et økende problem i mange land og at det er viktig at man er klar over at faren for å bli smittet er større når man reiser ut av Norge for å få behandling.

Overlege og forsker Aleksander Rygh Holten ved Oslo universitetssykehus har tidligere advart mot å reise til utlandet for å foreta kosmetisk kirurgi, øyeoperasjoner eller tannlegebehandling.

– Man bør ikke med viten og vilje utsette seg unødvendig for sykehus utenfor Norden eller Nederland, uttalte Holten til TV 2 i oktober.

Årsaken er at man risikerer å bli smittet av multiresistente bakterier. Dette kan føre til en infeksjon som i verste fall er dødelig.

Penger å spare

Et kjapt Google-søk gir mange treff på tannlegebehandling i land som Polen, Ungarn, Serbia og Tyrkia. Flere tannklinikker i utlandet har norske nettsider og agenter som legger til rette for pasienter som ønsker behandling i utlandet. Noen virksomheter frister med å kombinere en ferietur med rimelig tannbehandling.

Årsaken til at nordmenn velger å reise til utlandet for å fikse tennene, er åpenbar: Det kan være mye å spare.

Men Forbrukertilsynet er ikke fornøyd med hvordan de utenlandske klinikkene markedsfører prisene. Tilsynet viser til at flere tilbydere sammenligner egne priser med hva samme behandling koster i Norge.

Men «norske priser» er for uklart og upresist i denne sammenhengen, påpeker Forbrukertilsynet. Også prisene i Norge kan variere mye, og det gjør det vanskelig å dokumentere forskjellen.

Tilsynet er heller ikke imponert over påstander om at forbrukerne kan spare en viss sum når utgifter til fly og hotell er inkludert.

«Forbrukertilsynet anser det som særlig utfordrende å skulle dokumentere en besparelse på X prosent til enhver tid når det må tas hensyn til varierende kostnader for flyreise og overnatting», skriver tilsynet i brevet.

Liten respons

Forbrukertilsynet ber også aktørene om å endre markedsføringsmateriell slik at det på en lettfattelig måte opplyses om garantier og angrerett.

I brevet får aktørene en frist til 19. november med å gjennomgå sin markedsføring. Så langt har det imidlertid bare kommet svar fra to aktører, opplyser avdelingsdirektør Tonje Hovde Skjelbostad.

– Foreløpig har vi ikke gått gjennom markedsføringen, men vil gjøre det over nyttår med tanke på oppfølging, skriver Skjelbostad i en epost til TV 2.