SKATTEBIDRAG: Andreas Aasheim, spesialrådgiver i Norsk Vindkraftforening (Norwea), sier norske vindparker i snitt vil betale selskapsskatt til Norge innen sju til åtte år.
SKATTEBIDRAG: Andreas Aasheim, spesialrådgiver i Norsk Vindkraftforening (Norwea), sier norske vindparker i snitt vil betale selskapsskatt til Norge innen sju til åtte år.

Mener vindpark vil bidra med opptil 950 millioner i skatt

Norsk Vindkraftforening reagerer både på TV 2s sak og Frps utspill om «cowboybransje».

– Dette er en cowboybransje som er fullstendig ute av kontroll, som jobber for å betale minst mulig skatt når man faktisk bruker fellesskapets ressurser på å tjene penger, sa stortingsrepresentant Gisle Meininger Saudland (Frp) til TV 2 mandag.

Uttalelsen kom etter at TV 2 søndag avslørte at inntekter fra Tellenes vindpark i Rogaland blir sendt til en skattefri øy Det karibiske hav.

Andreas Aasheim, spesialrådgiver i Norsk Vindkraftforening (Norwea), reagerer på Saudlands uttalelse.

– Vi kjenner oss overhode ikke igjen i beskrivelsen, og det får stå for representantens egen regning, sier Aasheim.

Bestrider premisset for TV 2s sak

Norwea er en organisasjon som fremmer utbygging av vindkraftverk i Norge.

Norwea reagerer på TV 2s reportasje, som fortalte hvordan det utenlandske eierselskapet av Tellenes vindpark sender penger ut av Norge samtidig som de ikke betaler selskapsskatt.

– Jeg mener premisset er feil. Tellenes vindpark AS kommer til å betale store mengder skatt, både selskapsskatt og eiendomsskatt, til Norge. Det viktigste å få frem her er at Tellenes vindpark og dets eiere følger norsk lov og norsk skattelovgivning til punkt og prikke, sier Aasheim til TV 2.

Han påpeker at Tellenes vindpark, som alle andre norske vindparker som bygges i perioden mellom 2015 og 2021, har grønne avskrivningsregler.

– De har raskere avskrivningsregler som gjør at de ikke havner i skatteposisjon før i år sju eller åtte. Dette er avskrivningsregler innført av Stortinget i 2015, som man innførte med viten og vilje for å få denne type investeringer til Norge. Nå ser vi effekten av det, og dette kan ikke komme som en overraskelse på noen, sier Aasheim.

Forventer mye skatt fra Tellenes

Tellenes vindpark kommer også til å betale 200 millioner kroner i eiendomsskatt til Sokndal og Lund kommune, ifølge Aasheim.

Med en årlig utbetaling på 8,5 millioner i eiendomsskatt fra Tellenes vindpark til Sokndal og Lund kommune, slik kommunene selv oppgir, vil det ta over 23 år før 200 millioner blir utbetalt, viser TV 2s beregninger.

Når det gjelder selskapsskatt, estimerer Aasheim at Tellenes vindpark i fremtiden vil betale mellom 500 og 750 millioner i selskapsskatt.

– Hvor henter du disse tallene fra?

– Dette er basert på våre beste estimater ut fra inngåtte kontrakter og våre beregninger ut fra dagens kraftpris, sier Aasheim.

I søndagens reportasje uttalte skattejurist Gregar Berg- Rolness at han frykter at Tellenes vindpark aldri vil betale selskapsskatt til Norge, blant annet på grunn av høy gjeld og såkalte fremførebare underskudd.

Dette synet støttes ikke av Norwea.

– Vi er fullstendig uenig i den vurderingen. Et gjennomsnittlig vindkraftverk i Norge vil betale selskapsskatt i år åtte eller ni, sier han.

Ønsker ny skatteordning

Aasheim sier Norwea siden 2011 har jobbet for å få innført en naturressursskatt, slik at kommunene skal sitte igjen med enda mer penger fra vindkraftutbygging.

– Dette er noe vi ønsker velkommen. Nå har regjeringen og stortinget muligheten, gjennom Sannerud-utvalget, til å rette opp i nettopp dette, sier han.

For fire år siden fikk vindkraftbransen avskrivningsregler siden det ikke var lønnsomt. Bransjen får fortsatt subsidier på lik linje med all annen fornybar energi i Norge ut til og med neste 2021, opplyser Norwea.

– Vi er i en situasjon hvor vi er lønnsomme, men det er ikke noe superprofitt ala det vannkraft eller olje har. Vi beskattes på lik linje med alt annet næringsliv i Norge, og det er en situasjon vi trives godt i. Men vi ønsker oss også en naturressursskatt for i enda større grad å kompensere lokalsamfunnene, som avstår areal til vindkraft på vegne av storsamfunnet, sier han.

Vil ikke bli skattlagt tre ganger

At Tellenes vindpark er eid av et selskap som er registrert på Cayman-øyene i Det karibiske hav, påvirker ikke hvor mye skatt som betales i Norge, sier Aasheim.

– Grunnen til at det er på Cayman Islands er fordi man ikke vil bli skattlagt tre ganger, sier Aasheim.

Norwea sier at Tellenes ikke ville vært i en skatteposisjon uansett hvilke nasjonalitet eieren har.

– Det endrer ikke det faktum at selskapet ikke er i skatteposisjon grunnet norske skatteregler, sier Aasheim.

Norwea sier de kunne ønske det var flere norske investorer i vindkraftbransjen. De ønsker å understreke at bransjen ønsker å bygge vindparker med lavt miljøavtrykk og god lokal forankring.

– Det pågår viktige prosesser hos NVE for å gjøre prosessene enda bedre, sier Aasheim.