VIL TA BAKMENN: Advokat Gunhild Vehusheia mener straffeloven i dag ikke legger til rette for at de som er villige til å utnytte arbeidstakere kan straffes tilstrekkelig.
VIL TA BAKMENN: Advokat Gunhild Vehusheia mener straffeloven i dag ikke legger til rette for at de som er villige til å utnytte arbeidstakere kan straffes tilstrekkelig. Foto: TV 2

Etterlyser ny straffelovsparagraf:

Frykter bakmenn slipper billig unna

Beviskravet for en fellende dom i menneskehandel- eller tvangsarbeidssaker er høye. Nå etterlyser en erfaren advokat en ny lovparagraf, slik at de som utnytter mennesker ikke skal slippe billig unna.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Gunhild Vehusheia har lang erfaring med å jobbe blant annet som bistandsadvokat i saker der bakmenn har blitt etterforsket for menneskehandel eller tvangsarbeid.

Hun mener at lovverket vi har i Norge i dag, ikke gir påtalemyndigheten tilstrekkelig mulighet til å straffeforfølge bakmenn som utnytter arbeidstakere.

– Problemet vi har er at sosial dumping eller utnyttelse i seg selv ikke er straffbart. Vi mangler en lovbestemmelse som gjør disse forholdene straffbare, sier Vehusheia.

– Undergraver velferdssamfunnet

Vehusheia har selv sett eksempler på arbeidsgivere som tilbakeholder lønn, arbeidstakere som jobber for 30 til 40 kroner i timen, og bakmenn som bruker trusler knyttet til oppholdstillatelse som et pressmiddel mot Øst-Europeiske arbeidere.

Slik lovverket er i dag, er ikke disse forholdene nødvendigvis omfattet av straffeloven. En konsekvens av det kan være at bakmenn blir tiltalt for brudd på utlendingloven eller arbeidsmiljøloven, der strafferammene er langt lavere, og de kan eksempelvis slippe unna med et forenklet forelegg.

– Jeg er bekymret for at dette undergraver velferdssamfunnet vårt. Spesielt hvis det er flere og flere som ser at å utnytte folk er så og si straffefritt i Norge, sier Vehusheia.

Hun understreker at hun ikke ønsker å senke beviskravet for menneskehandel og tvangsarbeid.

– Det er en svært høy terskel for å si at noe er menneskehandel eller tvangsarbeid i Norge, og det skal det være. Problemet er at dersom du har en sak som ikke når opp til å være tvangsarbeid, så er det svært vanskelig både å få fremmet krav om lønn, men også å få straffeforfulgt de som står bak, sier hun.

Koster samfunnet milliarder

Arbeidskriminalitetssenteret (A-krimsenteret) i Oslo har som oppgave å etterforske arbeidslivskriminalitet, som for eksempel skatteunndragelser, brudd på lønns- og arbeidsvilkår, eller trygdesvindel.

Siden initiativet ble startet i 2016, har de fått stadig større oversikt over arbeidskriminalitet som begås i Oslo og omegn. Leder for A-krimsenteret, Olav Norheim, sier til TV 2 at de ser klare tegn på at aktører som er villige til å utnytte arbeidsinnvandrere, skader de seriøse delene av flere bransjer.

– Vi har for eksempel sett at seriøse aktører blir utkonkurrert av kriminelle i anbudsrunder, sier Norheim.

– Dette koster samfunnet flere titalls milliarder årlig.

Vehusheia mener nettopp disse forholdene burde fått langt større konsekvens for bakmennene.

– Det er forhold som en hver vanlig nordmann ville tenke er straffbare, og som vi vil unngå, sier Vehusheia.