NAV-SKANDALEN: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) har vært i hardt vær etter NAV-skandalen ble kjent.
NAV-SKANDALEN: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) har vært i hardt vær etter NAV-skandalen ble kjent. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Fremmer mistillitsforslag mot Hauglie: – Hun har bidratt til justismord

Bjørnar Moxnes informerer mandag om at Rødt fremmer mistillitsforlag på grunn av Nav-skandalen.

– Nå er det helt krystallklart at Nav-skandalen er et resultat av en villet politikk, og en uvilje mot å rydde opp, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til TV 2.

Han mener saken har vist en ren klassejus, som de nå tar et oppgjør med.

– Dette ville aldri skjedd hvis det var finansadvokater eller direktører som var ofrene. Derfor er tilliten til regjeringen svekket i store grupper i samfunnet, sier han.

TV 2 har vært i kontakt med arbeids- og sosialdepartmentet. Statsråd Anniken Hauglie har ingen kommentar til saken.

– Justismord

Rødt-leder peker spesielt på at arbeids- og sosialministeren ikke er rett person til å lede opprydningen etter skandalen, og at hun derfor må gå av.

Ifølge Moxnes er det to grunner til dette.

– Det ene er at i februar 2019 så instruerte Anniken Hauglie NAV om å ikke gjennomgå gamle saker, men bare legge om praksis i fremtidige saker.

– Det andre er at Hauglie 30. august fikk beskjed om at det var sannsynlig at folk satt urettmessig i fengsel. Det tok to uker før departmentet hadde så mye som et møte med NAV. Så gikk det ytterligere fem uker før riksadvokaten ble orientert. Derfor sier vi Hauglie har bidratt til justismord.

– Må stilles til ansvar

Moxnes sier det etter Rødts vurdering er klart at sakens alvor og omfang har økt under Anniken Hauglies periode som ansvarlig statsråd.

– Demokratiet og rettssikkerheten har sviktet noen av dem som trenger det mest. Den øverste politiske ansvarlige må stilles til ansvar, og gå. Det er helt nødvendig for å gjenopprette tilliten til myndighetene, sier Moxnes.

Rødt mener det er en politisk skandale at departementet ikke umiddelbart rettet opp i de feil som hadde blitt begått.

– Også maktpersoner må stilles til ansvar, og vi mener det er både viktig og riktig at Hauglie stilles til ansvar nå. Ikke minst fordi hun leder oppryddingen av skandalen. Hun må ut, også må vi sette inn en ny person som folk kan ha tillit til.

Statsminister Erna Solberg sier til TV 2 at hun fortsatt har tillit til sin arbeids- og sosialminister.

– Dette er en alvorlig sak som har rammet mange mennesker, og derfor har regjeringen ønsket å belyse alle sider av saken. Hauglie har redegjort i Stortinget, og det er satt ned et granskningsutvalg som skal til bunns i saken. Jeg har tillit til Anniken Hauglie, sier Solberg.

Vil fullføre arbeidet

Freddy Øvstegård som sitter i kontrollkomiteen fra SV sier til TV 2 at Hauglie har store forklaringsproblemer.

– Nå skal vi sørge for å få alle kortene på bordet, sier Øvstegård.

Han sier et dårlig forankret og for tidlig mistillitsforslag kan virke mot sin hensikt og styrke Hauglie, og at de derfor vil fullføre arbeidet i kontrollkomiteen før de konkluderer.

– Vi utelukker ingenting, men jobber nå i kontrollkomiteen for å få best mulig svar på hva som har skjedd. Hauglie har mye å bevise i høringen om hun skal få bli sittende, sier han.

Eva Kristin Hansen (Ap) leder Stortingets granskning av Nav-skandalen. Hun mener det er for tidlig å konkludere om mistillit nå.

– Kontrollkomiteen og stortinget må få alle fakta på bordet før man konkluderer, sier hun til TV 2.

Vil ikke konkludere

Ap-leder Jonas Gahr Støre vil foreløpig ikke konkludere om Rødts mistillitsforslag mot arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) som følge av Nav-saken.

Støre påpeker at saken er under granskning i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

– Hauglie skal svare på spørsmål som blir stilt fra Stortinget, og vi skal da vurdere de svarene når vi får dem, sier Støre til NTB.

Han mener saken koker ned til når statsråden ble klar over at Nav var på feil kurs, og hva hun gjorde med den kunnskapen.

– Vi har sagt at det reiser seg tillitsspørsmål om når statsråden visste, og hva hun gjorde med hva hun visste. Men det er et så alvorlig spørsmål at vi skylder alle de som har lidd urett, men også statsråden, at vi lytter i riktig rekkefølge, sier han.

Dette er NAV-skandalen:

  • Siden 2012 har Nav tolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land, feil.
  • Minst 85 personer kan være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av dette, minst 36 til fengsel. Den lengste dommen er på åtte måneder.
  • Minst 2.400 trygdemottakere har urettmessig fått krav om tilbakebetaling. Nav har opprettet en egen innsatsgruppe for disse.
  • Riksadvokaten har bedt Nav om å avklare om feilen også gjelder andre trygdeytelser, samt om den gjelder lenger tilbake i tid.
  • Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) har fastholdt at hun først ble kjent med saken i desember i fjor – og at den da gjaldt mindre alvorlige saker. Først i august skal departementet ha blitt klar over at saken var langt mer alvorlig, og at mange kunne ha blitt feilaktig dømt og straffet.
  • Hauglie har nedsatt et eget ekspertutvalg som skal granske saken. I tillegg har Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité iverksatt en gransking.