Ny bilforsikring avslører uvanene bak rattet

Flere uhell selv om bilene blir smartere.

Uoppmerksomhet bak rattet og manglende fokus hos bilførerne er årsak til en stor andel av skadeutbetalingene etter trafikkuhell og ulykker her i landet. Dette er det enighet om blant forsikringsselskaper, politi, vegvesen og andre involverte.

At mobiltelefonen er verstingen her, er det heller ikke diskusjon om. Blir du avslørt med ulovlig mobilbruk under kjøring, vanker det forenklet forelegg. Foreløpig er dette på 1.700 kroner. Mange mener dette er for lavt i forhold til den risikoen uoppmerksomheten skaper, og det er ventet at denne bøtesatsen vil gjøre et hopp fra årsskiftet.

Forsikringsselskapet Fremtind lanserte for noen få år siden Smart bilforsikring. Dette er en forsikring hvor brukerne belønnes hvis de kjører med god flyt. En stor mengde data er samlet inn og analysert, og konklusjonen er klar:

– Til tross for at de aller fleste kjører med god flyt er det mange uhell som kan knyttes til uoppmerksomhet, eksempelvis påkjørsel bakfra, rygging og påkjørsel av parkerte biler.

Tar større risiko

– Kongstanken med smarte og bruksbaserte forsikringer er å ta i bruk ny teknologi og lage forsikringstjenester basert på folks behov og atferd. På den måten kan vi hjelpe folk til å ta trygge valg i hverdagen og i trafikken, noe vi er sikre på vil få ned antall ulykker på sikt, sier Svein Skovly, leder innovasjonslab i Fremtind til Broom.

– Er det noe ved utviklingen som overrasker?

– Vi ser at skadefrekvensen øker, til tross for at nyere biler har en rekke sikkerhetssystemer som bør avverge slike skader. Det fremstår rett og slett som om mange har så stor tillit til sikkerhetssystemene at vi velger å ta større risiko.

– Av det store antallet skader hvor to biler har kollidert utgjør parkert kjøretøy og rygging om lag 1/4 hver. Tallene har holdt seg stabile de siste fem årene til tross for at stadig flere biler har både sensorer og kameraer som hjelper føreren.

Kunne sikkert tidoblet antallet mobilbøter

Nye biler kommer med svært mange sikkerhetssystemer og hjelpemidler. Likevel øker antall ulykker.
Nye biler kommer med svært mange sikkerhetssystemer og hjelpemidler. Likevel øker antall ulykker.

Spennende funn

– Den tredje store skadeårsaken er påkjørsel bakfra. Om lag 1 av 6 kollisjoner skyldes nettopp dette. Det har vært en ørliten nedgang de siste årene, men ikke den nedgangen vi kunne vente som følge av stadig flere biler med autobrems og adaptiv cruisekontroll.

– Hva gjør dere med den store synderen, mobiltelefonbruken?

– Vi har lansert en mer avansert løsning for Smart bilforsikring, og har allerede nå ganske spennende funn knyttet til eksempelvis bruk av mobiltelefon mens man kjører. Dette gjelder også hvordan distraksjon påvirker kjøreatferden. Som du vet fra før har også vi fokus på uoppmerksomhet, og da spesielt bruk av mobiltelefon mens man kjører.

Her dras multitaskingen inn i parodien. Foto: istock/Alina Rosanova
Her dras multitaskingen inn i parodien. Foto: istock/Alina Rosanova

Kjører fortere - og med dårligere flyt

– Med den nye appen, som vi slapp før sommeren, har vi fulgt en relativt stor gruppe bilførere gjennom sommeren og høsten. Resultatene vi ser gir stor grunn til bekymring. Som vanlig har det store flertallet en ansvarsfull kjøreatferd. Men likevel ser vi at i nesten ti prosent av turene er mobiltelefonen brukt aktivt mer enn ti prosent av tiden. Med mobilbruk mener vi fikling med skjermen, ikke at man bare hører på Spotify eller bruker telefonen til navigasjon.

Den innsikten vi her får, kan også fortelle noe om hvordan mobilbruk påvirker kjøreatferden. Det vi ser er at sjåfører som bruker telefonen mens de kjører, ofte kjører litt fortere enn fartsgrensen, og at de kjører med litt dårligere flyt enn andre.

Vanskelig å bevise

– Det store problemet med bruk av mobiltelefon, er at sjåførene er dårlige til å planlegge kjøringen sin, og at de ikke er forberedt når det oppstår situasjoner som f.eks. at bilen foran bremser brått. Det er nærliggende å tro at vi ville sett det samme mønsteret hvis vi hadde fulgt med på bruk av store touchskjermer.

Vi har mange skadesaker hvor det er mistanke om at mobilbruk er årsaken. Ofte gjelder dette utforkjøringer og påkjørsler bakfra. Det er imidlertid vanskelig å bevise at sjåføren som har skyld i uhellet brukte mobiltelefon selv om den uskyldige parten i en kollisjon ofte hevder å ha sett dette, sier Svein Skovly i Fremtind til slutt.

Nye skilter skal avsløre ulovlig mobilbruk

Se video: Slike billys har du neppe sett før