ARBEIDSAVTALE: I april 2014 tiltrådte Frode Berg på pensjonistvilkår for Grensekommissariatet, viser arbeidsavtalen som TV 2 har fått innsyn i.
ARBEIDSAVTALE: I april 2014 tiltrådte Frode Berg på pensjonistvilkår for Grensekommissariatet, viser arbeidsavtalen som TV 2 har fått innsyn i. Foto: Privat/faksimile

Her er Frode Bergs Russland-oppdrag

Reiseoversikten avslører flere turer til Russland enn det som har vært kjent.

Frode Berg (64) ble kontaktet av norsk etterretning under ett år etter at han ble ansatt på pensjonistvilkår hos sin mangeårige arbeidsgiver Grensekommissariatet, viser arbeidsavtalen som TV 2 har fått innsyn i.

Under pressekonferansen tirsdag beskrev Berg en etterretningsoffiser i 50-årene som en naturlig del av arbeidsmiljøet der Berg tidligere jobbet.

Mannen var på dette tidspunktet ansatt ved E-tjenestens lokale hovedkvarter og kjent som en aktiv Ap-politiker i lokalsamfunnet.

– Det er en person jeg har hatt tillit til, og stolt på. Han spurte om jeg kunne gjøre en tjeneste neste gang jeg reiste til Russland. Jeg visste at han hadde en tilknytning til E-tjenesten, men det hele ble fremstilt som mer uskyldig overfor meg. Uten å tenke mer på det, sa jeg ja til å bistå ham, sa Berg.

180 kroner i timelønn

Berg ble ansatt på pensjonistvilkår fra og med 1. april 2014, fremgår det av arbeidsavtalen som ble undertegnet av daværende grensekommissær Ivar Magne Sakserud og Berg i Kirkenes 27. mars 2014:

«I hovedsak vil Grensekommisjonsarbeid være hans arbeidsoppgave. Dette innebærer også deltakelse/reiser på kommisjonsmøter. Han avlønnes etter satsene for pensjonistlønn, p.t. kr. 180,- pr. arbeidet time (også reisetid). Det tilkommer ikke overtidstillegg. Feriegodtgjørelse kommer i tillegg til timesatsen. Timeliste skal føres, og denne skal leveres månedlig innen siste dag i gjeldende måned. Inneværende år skal timeantall ikke overstige 500 timer uten at dette på forhånd er avtalt med Grensekommissæren.»

Berg hadde bare hatt denne jobben i et par måneder da den russiske sikkerhetstjenesten FSB startet et dobbeltspill mot norsk etterretning, som Frode Berg ble viklet inn i.

FSBs skjulte etterforskning hadde avdekket at norsk etterretning forsøkte å verve en ansatt ved skipsverftet Zvjozdotsjka, og ville at russeren Zemljakov skulle samle og sende dem hemmelige dokumenter.

Den russiske verftsarbeideren som norsk etterretning trodde at de hadde klart å verve, var i virkeligheten en dobbeltagent som var under kontroll av offiserer i FSB, da han i 2014 begynte å pleie kontakt med norsk etterretning via internett.

To turer i 2014 og 2015

En oversikt over Bergs møtevirksomhet som grensekommissær Roger Jakobsen har utarbeidet for TV 2, viser at Frode Berg hadde to turer til St. Petersburg og Moskva før den første datoen FSB ifølge VG mener var den første oppdraget for E-tjenesten.

– Berg inngikk timebasert arbeidsavtale med Grensekommissariatet på pensjonistvilkår 1. april 2014. Arbeidsforholdet opphørte etter Berg sitt ønske 3. oktober 2016, opplyser grensekommissær Roger Jakobsen til TV 2.

Ifølge grensekommissærens oversikt var Berg på oppdrag for Utenriksdepartementet og Grensekommisjonen på disse datoene:

  • 16.- 18. september 2014: Kommisjonsmøte i Kirkenes.
  • 28.- 30. oktober 2014: Ekspertmøte i St.Petersburg.
  • 11.- 13. februar 2015: Kommisjonsmøte i Moskva.
  • 26. - 28. mai 2015: Ekspertmøte i Oslo.
  • 16.-18. juni 2015: Kommisjonsmøte i Oslo.
  • 6. oktober 2015: Teknisk ekspertmøte i St.Petersburg.
  • 17.- 18. november 2015: Ekspertmøte i St.Petersburg.
  • 8.- 10. desember 2015: Kommisjonsmøte i Moskva.
  • 24.- 26. mai 2016: Ekspertmøte i St.Petersburg.

Ifølge Frode Bergs advokat viser reiseoversikten at Berg ikke utførte oppdrag for Etterretningstjenesten på samtlige turer til Russland.

– Han har åpenbart vært i Russland flere ganger uten at det har vært noen aktivitet knyttet til den saken vi her snakker om, skriver Brynjulf Risnes i en tekstmelding til TV 2.

De hemmelige oppdragene på vegne av staten var en rystende påkjenning, sier den tidligere grenseinspektøren.

– Når andre kunne slappe av på kvelden, måtte jeg springe ut. Da begynte adrenalinet å koke ganske raskt. Det var derfor jeg ville avslutte dette her også, sier Frode Berg til TV 2.

Ifølge FSB og Milana Digajeva, aktoren i rettssaken mot den tidligere grenseinspektøren, utførte Frode Berg oppdrag for Etterretningstjenesten ved flere anledninger mens han jobbet for grensekommisjonen.

Ifølge FSBs tiltale var Berg på oppdrag for E-tjenesten under reiser 11. juni 2015 til Moskva, 17. november 2015 til St. Petersburg, 24. mai 2016 til St. Petersburg og 23. mars 2017 til Moskva.

– Vi begynte å sjekke hvilke nordmenn som befant seg i Moskva og St. Petersburg de gangene nye forsendelser ble sendt. Da viste det seg at på hver av disse dagene, var det en og samme person som var på besøk: Frode Berg. Han hadde over flere år tjenestegjort som offiser ved det norske grensekommissariatet, sa Milana Digajeva i et intervju til internkanalen til den russiske påtalemyndigheten.

– Ble ufarliggjort

Ifølge russisk påtalemyndighet sendte norsk etterretning Zemljakov åtte forsendelser. Seks av dem ble lagt i vanlige postkasser i Moskva og St. Petersburg.

Frode Berg skulle postlegge ytterligere to forsendelser 5. desember 2017, da han ble pågrepet med en konvolutt med kontanter som skulle sendes til en adresse i Moskva, og et elektronisk lagringsmedium med krypterte, skriftlige instrukser som skulle sendes i en annen konvolutt til en annen adresse.

Opplysningene som norsk etterretning ba om, dreide ifølge den russiske statsadvokaten seg om atomubåter tilknyttet den russiske marinen.

Berg sier at hans kontakter i Etterretningstjenesten ufarliggjorde disse forsendelsene, og fremstilte dette som en form for økonomisk hjelp. Han avviser blankt at han var kjent med at oppdragene handlet om russiske atomubåter.

– Der hadde jeg ikke noe å gjøre. Det er ikke informasjon som jeg mener at Norge i det hele tatt har bruk for, det er andre land. Jeg mener at andre land som hadde bruk for dette, selv kunne ha utført disse tingene. Kanskje de hadde vært mer profesjonelle, sa Berg tirsdag.

– Presset økte

Etter fire leveranser ga Frode Berg beskjed om at han ikke lenger ønsket å utføre oppdragene for norsk etterretning. Han følte at dette ikke dreide seg om en tilfeldig vennetjeneste, og ga klar beskjed om at han ikke ville være med opplegget.

– Da ble det plutselig veldig viktig for dem at jeg foretok én til overlevering fra Moskva, under påtrykk av å være en god nordmann og at jeg var flink. Presset økte fra min kontaktperson, sa Berg tirsdag kveld.

Han fastholdt samtidig at han ikke visste at kuréroppdraget han påtok seg, dreide seg om få tak i hemmeligheter om russiske atomubåter.

– Det var et sjokk å lese de første fengslingsdokumentene, sa Berg som satt fengslet i 711 dager før han ble benådet av Russlands president Vladimir Putin og ført over grensen til Litauen i forrige uke.