KRAFTIG VÅPEN: En MK48 torpedo lastes inn på angrepsubåten USS «Minnesota» mens den ligger til kai på marinebasen Haakonsvern. Foto: Chief Petty Officer Travis Simmons/US Navy
KRAFTIG VÅPEN: En MK48 torpedo lastes inn på angrepsubåten USS «Minnesota» mens den ligger til kai på marinebasen Haakonsvern. Foto: Chief Petty Officer Travis Simmons/US Navy

Her laster amerikansk atomubåt torpedoer i norsk havn

Haakonsvern-anløpet fant sted dager før Russland viste muskler mot Norge og NATO.

Den amerikanske marinens 6. flåte delte torsdag bilder på Twitter av den amerikanske angrepsubåten USS «Minnesota», da den nylig anløp Sjøforsvarets hovedbase Haakonsvern utenfor Bergen.- Dette skyldes nok et økt alliert nærvær og en mye større amerikansk interesse for nordområdene. Den russiske ubåttrafikken har økt etter innføringen av de nye ubåtklassene Severodvinsk og Borej, sier forsker Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen til TV 2.En annen amerikansk ubåt var samtidig på top