BLE IKKE ORIENTERT: Daværened riksadvokat Tor Aksel Busch.
BLE IKKE ORIENTERT: Daværened riksadvokat Tor Aksel Busch. Foto: Terje Pedersen

Sjokkbrev: Nav orienterte ikke Riksadvokaten da han spurte

I et møte med blant andre Nav 26. september i år, spurte daværende riksadvokat Tor Aksel Busch Nav om det var noe vesentlig nytt. Svaret var nei.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det kommer frem i et brev fra Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud og tidligere Riksadvokat Tor Aksel Busch til justisdepartementet, som TV 2 har tilgang til.

Møtet var i det sentrale samarbeidsforum bestående av Riksadvokaten, politidirektøren, sjefen for ØKOKRIM, skattedirektøren, tolldirektøren, arbeidstilsynsdirektøren og NAV-direktøren.

På vegne av NAV-direktøren møtte ytelsesdirektør Kjersti Monland.

I brevet står det at Busch inviterte til en kort runde rundt bordet med oppdatering av vesentlig nytt siden forrige møte fra de enkelte etatsledere.

Forrige møte var 20. mars. Siden den gang var Nav gjort kjent med at folk var uskyldig dømt, men NAV orienterte ikke om brevene som var sendt ut til politiet, og disse var ukjente både for politidirektøren og Riksadvokaten.

Orienterte etter møtet

Først etter møtet ble skandalen et tema, ifølge brevet:

«Etter møtet treffer en av deltagerne fra NAV, en av statsadvokatene ved Riksadvokatembetet på gangen. (De er tidligere kolleger fra Politiets utlendingsenhet.) Vedkommende fortalte om brevene til politiet, og statsadvokaten ved Riksadvokatembetet uttrykket forbauselse over at disse ikke var hitsendt og rådet vedkommende til å gjøre dette så snart som mulig. Direktoratet tok deretter muntlig kontakt den 8. oktober d.å., og møtet nevnt ovenfor fant sted som angitt 16. oktober.»

– Dette er en knusende brev. Det er en kritikk og det er helt utrolig at Nav ikke orienterte. De visste alt. Riksadvokaten kritiserer tilbake til 2017 og det er ufattelig at ingen «visste». Er det bevisst holdt hemmelig? Det er i så fall svært alvorlig, sier Eva Kristin Hansen (Ap), som er saksordfører for Nav-saken i Stortingets kontrollkomité til TV 2.

– Det er nesten ikke til å tro, sier Hansen videre.

UFATTELIG: Eva Kristin Hansen fra Arbeiderpartiet sier de nye opplysningene er ufattelig.
UFATTELIG: Eva Kristin Hansen fra Arbeiderpartiet sier de nye opplysningene er ufattelig. Foto: Heiko Junge

– Dette viser tydelig et mønster ved at NAV ikke tok saken alvorlig og viser virkelig behovet for en vurdering av NAVs ledelse. Dette kommer tydeligere frem for hver dag som går, sier Erlend Wiborg (Frp), som er leder i Stortingets arbeids- og sosialkomité.

– Det er dypt alvorlig og tegner et bilde av et system som ikke får frem viktige opplysninger dit det treng. Her er det snakk om en sendrektighet hvor folk blir fengslet. Det virker som et system som forsvarer seg selv, sier SVs medlem av kontrollkomiteen Freddy Andre Øvstegård.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie vil ikke kommentere saken eller uttalelsene fra opposisjonen.

Det har ikke lyktes TV 2 å få en kommentar fra Tor Aksel Busch, men da saken sprakk den 28. oktober sa han:

– Jeg skal være forsiktig med å kritisere andre offentlige myndigheter, det er ikke min oppgave. Men da trygderetten begynte å stille spørsmål i noen saker i 2017, kunne jeg tenkt meg å høre det allerede da. Jeg skulle blitt orientert litt tidligere i 2019 også.

Kritikk

I brevet kommer det frem at Riksadvokaten mener NAV burde slått alarm sommeren 2017:

«Det viktigste preventive tiltak vi kan se ville vært at NAV varslet Riksadvokatembetet på et langt tidligere tidspunkt, gierne umiddelbart etter at Trygderetten stilte spørsmål ved den rådende forståelsen av EØS-forordningen.»

22. oktober

Lovavdelingen i Justisdepartementet har ikke vært forelagt spørsmål om endringer i oppholdskravet for de nå mye omtalte trygdeytelsene.

Det fremkommer i et svarbrev fra justisminister Jøran Kallmyr (Frp) til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité torsdag, som TV 2 har lest.

Statsråden skriver at hans departement for første gang ble orientert om saken i et etatsstyringsmøte hos Justis- og beredskapsdepartementet 22. oktober 2019.

På spørsmål om hva som kunne vært gjort annerledes i saken, viser Kallmyr til granskingsutvalget som regjeringen har satt ned for å undersøke saken.

Flere spørsmål

Torsdag ettermiddag sendte Kontrollkomiteen på Stortinget 21 nye spørsmål til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

– Vi trenger fortsatt å få referater og nedtegnelser fra møtene om denne saken. Det har ikke departementet gitt oss, selv om vi ba om det, i første spørsmålsrunde. De har heller ikke begrunnet det, sier SVs Freddy André Øvstegård.

Møtene han snakker om, er møter mellom Arbeids- og sosialdepartementet, Nav og andre etater som har handlet om trygdesaken.

Tirsdag neste uke skal datoen settes for en høring i saken. Komiteen håper høringen kan holdes før jul.