ALTERNATIVT STATSBUDSJETT: Stortingsrepresentant Une Bastholm legger fram MDG sitt alternative statsbudsjett.
ALTERNATIVT STATSBUDSJETT: Stortingsrepresentant Une Bastholm legger fram MDG sitt alternative statsbudsjett. Foto: Vidar Ruud

MDG med 20 milliarder til klimatiltak – skatter og avgifter betaler

Miljøpartiet De Grønne øker skatter og avgifter kraftig for å få råd til å bruke 20 milliarder kroner mer enn regjeringen på klimatiltak.

– Essensen i MDGs skatte- og avgiftspolitikk er at vi bruker skattene til sterk sosial omfordeling, og vi bruker avgiftene for å sikre «forurenser betaler»-prinsippet, sier MDGs stortingsrepresentant Une Bastholm.

Hun la torsdag fram partiets alternative 2020-budsjett.

MDG vil bruke 3 milliarder på å starte prosessen med å rense de store punktutslippene i norsk industri. Partiet putter 1,8 milliarder kroner inn i et fond for å støtte elektrifisering av næringstransport, et klimafond på 200 millioner til landbruk og styrke Enova med 5,2 milliarder. Det siste tiltaket gir rom for å bruke 3 milliarder kroner til å gjøre ferjer, fiskebåter og skip utslippsfrie.

– Vi er det eneste partiet som viser hvordan vi kan kutte 60 prosent utslipp innen 2030, sier Bastholm.

31 milliarder

For å få råd til dette ser MDG for seg å hanke inn 10 milliarder kroner på en helt ny flyseteavgift. Forutsetningen er at flytrafikken bare reduseres med 5 prosent. Å øke bensin- og dieselavgiften med 5 kroner per liter vil gi inntekter på vel 6 milliarder.

Samtidig innfører partiet en særskatt på oljeinntekter som totalt vil gi 7,2 milliarder i inntekter. MDG dobler i tillegg CO2-avgiften på sokkelen, noe som vil gi 11,8 milliarder inn i statskassen.

MDG hanker også inn omkring 4 milliarder i økt inntektsskatt og formuesskatt, men understreker at alle med inntekt under 600.000 vil få mindre skatt med MDGs opplegg.

Noen av inntektene vil bli brukt på en ny klimabelønningsordning, hvor klimavennlige valg belønnes direkte i form av kontantutbetalinger.

Totalt skjerper MDG skatter og avgifter med over 31 milliarder kroner.

Stor avstand

Samarbeidsdiskusjonen på rødgrønn side blir mer og mer aktuell fram mot 2021. Bastholm understreket torsdag at MDG bare har utelukket samarbeid med Frp.

– Budsjettet kan fremstå som en knallhard profilering av MDGs kjernesaker, mer enn en invitasjon til samarbeid?

– Dette er først og fremst en fremvisning av hvordan statsbudsjettet ville sett ut hvis vi fikk bestemme, sier Bastholm til NTB.

Spesielt i oljepolitikken er avstanden stor mellom MGD og spesielt Ap og Sps løfte om ikke å endre rammevilkårene for oljenæringen.

– Det er veldig bevegelse i oljepolitikken. Flere av ungdomspartiene har beveget seg veldig mye. AUF har vedtatt utfasing på 15 år, sier Bastholm, som ikke er redd for å skuffe sine egne med kompromisser i et eventuelt samarbeid.

– Sannsynligvis får vi ikke til alt på olje samtidig.

– Virkelighetsfjernt

MDG-budsjettet møtes ikke overraskende med sterke reaksjoner fra Høyre og Frp.

– Store deler av budsjettet er totalt virkelighetsfjernt. Det viser bare at MDG fremdeles ikke er i stand til å levere tiltak som effektivt kutter klimagassutslipp uten å ramme vanlige folk og næringsliv hardt, sier Frps Terje Halleland.

Han mener MDG-budsjettet bare vil gi utflagging av norske bedrifter og dermed bare flytte utslipp til andre land og ramme verdiskapingen hardt.

Høyres Helge Orten, som leder transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, kaller MDGs miljøpolitikk gammeldags. Han reagerer på at partiet vil stanse utbyggingen av nye motorveiprosjekter.

– Begrenser vi folks bevegelsesfrihet og bedriftenes mulighet til å få fram varene, begrenser vi også verdiskapingen og vår evne til å gjennomføre det grønne skiftet, sier han.

(©NTB)