ULOVLIGE: Brakkene på Rommen i Oslo sto ulovlig i en årrekke. Nå truer kommunen med tvangmullkt på en halv million kroner om de ikke fjernes innen utgang av året.
ULOVLIGE: Brakkene på Rommen i Oslo sto ulovlig i en årrekke. Nå truer kommunen med tvangmullkt på en halv million kroner om de ikke fjernes innen utgang av året.

betalte 5000 - bodde i brannfelle:

Tjente millioner på utleie av ulovlig brakkelandsby

Brakkene utenfor Oslo har stått der ulovlig i minst fem år, og bakmenn har tjent millioner på å leie ut til utenlandske arbeidere.

Brakkene ligger på en tomt i utkanten av Oslo, like ved flere boligområder.

I årevis har det stått en hel brakkelandsby her, hvor folk har bodd i det som beskrives som ulovlige brannfeller.

Byggene ble satt opp som midlertidig bosetting for arbeidsmigranter. Men i dag kan TV 2 fortelle at brakkeriggene har stått ulovlig i minst fem år.

På de årene har eierne tjent millioner på å leie ut brakkene som boliger.

I dokuserien «Norge bak fasaden» er TV 2 med politiets A-krimsenter og plan- og bygningsetaten i Oslo kommune for å sjekke ut tipset om den ulovlige brakkeriggen på i Groruddalen. Aksjonen fant sted i januar i år.

Se episoden «De nye slavene» på TV 2 Sumo.

I tillegg til å være satt opp ulovlig, har brannsikkerheten har vært langt under tilfredsstillende standard. Oslo kommune beskriver brakkene som potensielle brannfeller.

Brannfarlig

En østeuropeisk arbeider som TV 2 kommer i kontakt med, forteller at han har bodd der i to år.

En annen mann sier han ikke visste at det var ulovlig å bo i brakkene. Han opplyser at han betaler om lag 5000 kroner i måneden for et lite rom i brakken.

– Jeg trodde kanskje det var snakk om rundt 2000 kroner, men det her er jo utnytting, sier den anonyme A-krimetterforskeren til TV 2.

Ifølge Oslo kommune var det 300 rom på tomten i januar 2019. Om samtlige rom ble leid ut for 5000 kroner, betyr det at utleieselskapet har hatt en leieinntekt på 1,5 millioner kroner i måneden på de ulovlige brakkene.

Utleiefirmaet som eier brakkene bestrider Oslo kommune sitt anslag på 300 rom, og hevder det var langt færre. Samtidig bekrefter de at de har tatt mellom 4700 til 6000 kroner per rom. (Les fullt tilsvar lenger ned i saken)

En av politietterforskerne sier til TV 2 at de mistenker at det foregår lyssky virksomhet på tomten.

BRANNFELLE: Ledningen til en brannalarm var kuttet under kommunens besiktigelse. Foto: Novemberfilm/Norge bak fasaden
BRANNFELLE: Ledningen til en brannalarm var kuttet under kommunens besiktigelse. Foto: Novemberfilm/Norge bak fasaden

– Vi har en teori om at om det er betaling for å bo i disse brakkene, så er halvparten hvitt og halvparten svart. Og det er mye skatteunndragelse, sier han.

Når etterforskerne, kommunen og TV 2 ankommer brakkeriggene, er det lett å se at det bor folk i brakkene. Arbeiderne fra brann- og redningsetaten peker umiddelbart på flere klare brudd på brannsikkerhetslovgivningen.

Flere brannsikkerhetstiltak som skulle vært der er fjernet, rømningsveier er blokkerte, brannalarmer er tatt bort og slokkingsapparater fungerer ikke.

Riggene har røykvarsler, men i flere av de små rommene er den eneste rømningsmuligheten å hoppe ut av vinduet.

TV 2s team får opplyst på stedet at det også skal ha bodd småbarnsfamilier i brakkene.

UTNYTTING: TV 2 traff flere beboere i brakkene under aksjonen. Flere av dem kom fra Øst-Europa. Foto: Novemberfilm/Norge bak fasaden
UTNYTTING: TV 2 traff flere beboere i brakkene under aksjonen. Flere av dem kom fra Øst-Europa. Foto: Novemberfilm/Norge bak fasaden

Stadig flere slike saker

Plan- og bygningsetaten opplyser til TV 2 at selskapet som eier brakkene hadde tillatelse til betydelig mindre brakker, men at den gikk ut i 2014.

Oslo kommune sier de ikke har konkrete tall, men at de ser en økning i antall saker der utleiefirmaer lar brakkerigger stå lenger enn de har dispensasjon til, og fortsetter å leie ut rom i brakkene.

Flesteparten av de som bor der er arbeidsinnvandrere, ofte fra Øst-Europa.

FJERNES: Brakkene har stått ulovlig i en årrekke. Tirsdag for en uke siden sto der fremdeles, selv om kommunen sendte det første pålegget om å fjerne brakkene tidlig i 2019.

Brakkene på Rommen, skal også ha vært ulovlige før 2014, fordi utleier aldri har hatt tillatelse til å ha en så stor brakkerigg som det kommunen inspiserte på tomten i januar.

– Hvorfor ble ikke dette oppdaget tidligere?

– Vi er helt avhengige av å få tips fra publikum. Disse brakkeriggene ligger ofte skjermet, ikke synlige for publikum. Og vi har ikke kapasitet til å drive oppsøkende virksomhet, så vi er helt avhengige av å få tips og råd. I dette tilfellet kjente vi til adressen, og valgte å undersøke, sier teknisk direktør Anne-Marie Vikla i plan- og bygningsetaten.

Hun sier videre at kommunen aldri har sett noe lignende.

– Fire enorme brakker med 300 rom er ikke vanlig kost i Oslo kommune.

Kommunen har siden januar gitt flere pålegg og gebyrer.

Nylig har de gitt et pålegg på 300.000 kroner, med en frist ut året på å fjerne brakkene. Hvis siste del av brakkeriggene ikke er fjernet da, vil selskapet bak brakkeriggene motta en ny tvangsmulkt. Da vil det totale beløpet kommunen krever fra dem, ligge på en halv million kroner.

TV 2 var på tomten tirsdag 19. november. Da var fortsatt to, av i alt fire brakker på tomten, men deler av bebyggelsen var altså fjernet.

Må vurdere høyere gebyrer

Vikla sier de vurderer å heve beløpene de pålegger i tvangsmulkt betraktelig.

De ser at beløpene de nå pålegger utleieselskapene ikke svir nok.

– Vi må vurdere virkemidlene våre. Når man kan tjene en og en halv million i måneden, så betyr det veldig lite at vi kommer med en tvangsmulkt på 100.000 kroner. Derfor ser vi behov for å øke våre tvangsmulkter ytterligere, sier Vikla.

– Men hva med arbeidere som er villig til å bo trangt og vil bo billig?

– Jeg tror ikke at arbeidere som ønsker å bo billig, og som er villig til å bo trangt, er klar over at mange av disse leilighetene kan være potensielle brannfeller, sier Vikla.

– Glemte å søke om tillatelse

TV 2 har vært i kontakt med ledelsen i Modulutleie, som eier brakkene. De kunne ikke stille til intervju, men sier i en e-post at de glemte å søke om tillatelse til å sette opp brakkeriggen på Rommen.

Selskapet het inntil nylig Modulutleie AS, men har skiftet navn til Solgate invest AS.

De opplyser at ingen bor i brakkene lengre, og at alt vil være fjernet innen et par uker. Videre bestrider selskapet at de hadde 300 rom, slik kommunen hevder. De mener det kun var snakk om cirka 150 rom.

– Ble beboerne opplyst om at brakkeriggen var ulovlig?

– Ikke nødvendigvis, da vi selv hadde glemt å søke om forlengelse, sier daglig leder Kjell Herje.

– Bor det fortsatt personer i brakkene? Hvis ikke, når opphørte utleievirksomheten?

– Rommene ble tømt tidligere i år da vi ble klar over ulovligheten.

– Disse brakkene var ifølge kommunen ulovlige, likevel skal det ha bodd småbarnsfamilier i brakkene. Er dette forsvarlig?

– Nei, kun anleggsarbeidere. Hvis det har bodd småbarnsfamilier der, har dette vært uten vår kunnskap, sier Herje.

En av de sentrale anklagene fra kommunen var at brakkeriggene var brannfeller. På besøket i januar fant brannvesenet flere store feil, som manglende brannalarmer, og blokkerte rømningsveier.

Herje hevder at de utbedret feilene straks de ble gjort oppmerksomme på dem.

– Riggene er fraflyttet og har nå ingen beboere. Det ble foretatt strakstiltak i vinter da vi fikk brannrapporten, slik at ingen beboere var i fare. Dette ble brannvesenet orientert om, skriver Herje.

– Dere har fått pålegg fra Oslo kommune om å fjerne brakkene. Hvorfor er ikke det gjort i sin helhet?

– Først søkte vi om fornyelse av den forrige tillatelsen. Det har vært litt frem og tilbake med kommunen, blant annet knyttet til estetiske krav og krav til tilgjengelighet for funksjonshemmede. Brakkene er nå under flytting og de siste brakkene blir flyttet i løpet av en til to uker. Det har vært problem å finne lagringsplass til alt, men dette er nå ordnet.

– Hvor mye penger har dere tjent på den ulovlige brakkeriggen siden 2014?

– Det er store kostnader ved drift av brakkerigg som tomteleie, strø, vann, vedlikehold et cetera. Normal avkastning er cirka 10 prosent, hevder Herje.

Til slutt skriver Herje at Modulutleie AS har opphørt sin virksomhet.