Anmelder transportgigant. – Har systematisk underbetalt sjåfører

Arbeidstilsynet og Statens vegvesen avdekket en rekke alvorlige lov- og regelbrudd hos et av Norges største transportselskaper. Nå anmelder Vegvesenet og to tidligere ansatte selskapet.

– Jeg vil si at det var sovjetisk og forbrytersk.

Slik beskriver en tidligere ansatt i Vlantana Norge måten han opplevde at selskapet ble styrt på.

Den 54 år gamle litauiske sjåføren kom til Norge for å jobbe for transportselskapet i 2016. Han har tidligere arbeidet som sjåfør i andre europeiske land og reagerte tidlig på flere ting han mente skurret hos sin nye arbeidsgiver.

– Jeg skjønte fra begynnelsen av at jeg var underbetalt, men jeg kunne ikke estimere hvor mye, for vi fikk ikke se lønnsslippene, sier han til TV 2, via tolk.

Mannen ønsker å være anonym fordi han er redd for ikke å få jobb i Norge igjen.

Det var bransjenettstedet lastebil.no som først omtalte saken.

Avdekket en rekke feil

Arbeidstilsynet og Statens vegvesen har avdekket en rekke lov- og regelbrudd hos Vlantana Norge. Transportselskapet er ifølge egne nettsider et av de største på innenlandstransport i Norge.

I en fersk rapport fra Arbeidstilsynets pekes det på flere alvorlige regelbrudd:

  • Timelister som ikke viser reell arbeidstid
  • Sjåfører som gjennomgående jobbet mer enn de fikk betalt for
  • Arbeid på andre tider av døgnet enn det som ble oppgitt
  • Manglende helsekontroll ved nattearbeid

– Arbeidstilsynet ser meget alvorlig på de forholdene vi her har avdekket ved dette tverretatlige tilsynet, sier tilsynsleder Vigdis Tingelstad.

Anmelder selskapet

Vegvesenet, som sammen med Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn av selskapet tidligere i år, mener det mest alvorlige er at det har tatt lang tid å få ut informasjonen de har bedt om fra selskapet.

ANMELDER: Jon Molnes i Statens vegvesen vil anmelde Vlantana Norge
ANMELDER: Jon Molnes i Statens vegvesen vil anmelde Vlantana Norge

– Vi har måtte purre på informasjonen de er pålagt å levere mange ganger før den faktisk kommer, og den fremstår mangelfull. Det reagerer vi sterkt på, sier Jon Molnes, leder for krimseksjonen i Statens vegvesen.

Han forklarer at manglende informasjon gjør det vanskelig å kontrollere om selskapet følger regelverkene.

Vegvesenet kommer til å anmelde selskapet. I tillegg vurderer de å inndra selskapets løyver, dersom de ikke få tilfredsstillende svar på spørsmål de har sendt til Vlantana Norge.

Også Arbeidstilsynet vurderer å anmelde og har gitt selskapet en rekke pålegg.

– Systematisk juks

Leder i Norges Lastebileier-Forbund Geir Mo reagerer sterkt på det han beskriver som kjeltringvirksomhet.

– Det fremstår som at selskapet er etablert for å jukse. De har systematisk jukset med timelister, med kjøre- og hviletidsoversikter, med dokumentasjon og med kontrakter, sier Mo til TV 2.

FOR LITE LØNN: Sjåførene i selskapet har gjennomgående fått for lite lønn, mener Arbeidstilsynet.
FOR LITE LØNN: Sjåførene i selskapet har gjennomgående fått for lite lønn, mener Arbeidstilsynet. Foto: Ingvild Fjelltveit

– Dessuten har de tvunget sjåførene sine til å skrive under på udaterte oppsigelser slik at selskapet når som helst kunne kvitte seg med dem. Sånt gjør bare kjeltringselskaper, fortsetter han.

Forbundslederen mener sjåførene i selskapet, som stort sett er fra Litauen og Latvia, har blitt utsatt for sosial dumping.

– De har fått alt for lite betalt og blitt utnyttet på det groveste, sier forbundslederen.

Innrømmer for dårlig kjennskap til norske regler

Vlantana Norges daglige leder, Terje Larssen, har fått forelagt påstandene fra den tidligere sjåføren og Lastebileier-Forbundets leder.

Han vil ikke stille til et intervju, men skriver i SMS at selskapet innrømmer at de ikke har hatt god nok kjennskap til norske regler.

HOVEDKONTOR: Vlantana Norge har kontorer ved Gardemoen.
HOVEDKONTOR: Vlantana Norge har kontorer ved Gardemoen. Foto: Ingvild Fjelltveit

– Ansatte i Vlantana Norge skal ha arbeidsforhold som følger norsk lov. Vi er derfor i en prosess der vi har ansatt norsk advokatfirma Hjort AS som omtaler rutiner og prosedyrer. Basert på funn, vil vi iverksette ytterligere tiltak for å sikre at vi utfører forretningsvirksomhet i de høyeste standardene, skriver Larssen.

Saksøkte tidligere arbeidsgiver

Da den 54 år gamle litauiske mannen begynte å stille spørsmål ved lønnen sjåførene fikk, tok det ikke lang tid før han sparken, hevder han.

Etter at han kom tilbake fra en sykemeldingsperiode høsten 2018, fikk han beskjed om at han skulle vente på å få flere oppdrag fra arbeidsgiveren. De kom aldri, ifølge sjåføren.

Først flere måneder senere fikk han beskjed om at han hadde mistet jobben.

– Jeg fikk beskjed om at jeg ikke hadde kommet på jobb etter sykdomsperioden. Selv om jeg hadde ringt, sendt brev og e-post om at jeg var tilbake, uten å få svar, sier mannen.

Sammen med en kollega gikk han til sak mot sin tidligere arbeidsgiver. I oktober i år, dagen før saken skulle opp for retten, inngikk de et forlik med Vlantana Norge.

Til sammen fikk de to tilbakebetalt lønn og erstatning på mer enn 1,5 millioner kroner.

– Noen måtte ofre seg

De to sjåførene som saksøkte Vlantana kommer også til å anmelde selskapet for dokumentforfalskning, fordi de mener å kunne bevise at selskapet har forfalsket underskriftene deres på timelister.

Selv om rettsprosessen har vært tøff, er den litauiske sjåføren glad for at Vegvesenet og Arbeidstilsynet nå tar affære.

– Noen måtte ofre seg for å bedre situasjonen, og jeg har hatt et sterkt ønske om at det skulle skje.