Må du lade ofte på offentlige ladestasjoner, blir driftskostnadene fort høye - også med elbil. Foto: Frank Williksen
Må du lade ofte på offentlige ladestasjoner, blir driftskostnadene fort høye - også med elbil. Foto: Frank Williksen

Hvis du ikke kan lade elbilen hjemme – da blir det dyrt

Men lading fra vanlig stikkontakt er ikke lov.

Norske bilkjøpere har en glupende appetitt på elbiler, i år er det ventet at de vil gå forbi fossilbilene og stå for over 50 prosent av totalsalget.

Årsaken til de høye salgstallene er rause skatte- og avgiftskutt, momsfritak og en rekke særfordeler som gjør elbil til et virkelig lukrativt bilhold – i hvert fall for alle som har korte kjørestrekninger daglig, og som stort sett kan nøye seg med å lade elbilen hjemme.

De økonomiske – og praktiske – fordelene krymper fort dersom man må ty til eksterne ladestasjoner. Elbil passer ennå ikke for alle, og det antas at rundt 15-20 prosent av norske bileiere befinner seg i den gruppen. Dette gjelder folk som oftere bruker bilen på lengre strekninger, både yrkesmessig og privat.

Vi i Broom får av og til henvendelser fra elbilkjøpere som etter ganske kort tid oppdager at dette likevel ikke er rett biltype, og går tilbake til fossil bil – eller ladbar hybrid. En gjenganger her er at virkeligheten ikke stemte med det de ble forespeilet før kjøpet.

Slik blir det seks ganger dyrere å kjøre elbil enn diesel

Ikke tillatt

– Et gjennomgående trekk er at elbilkjøpere får for dårlig informasjon om lading og andre viktige sider ved det å ha elbil, før valget blir tatt, sier Tommy Skauen, adm. direktør i Infratek Elsikkerhet, som de siste par årene har arrangert en rekke kurs for elbilselgere for å rette på dette.

– I prinsippet bør elbilkjøpere få all relevant informasjon om lading og hva de ulike begrepene betyr – før kjøpet. Vi har også inntrykk av at det i alt for liten grad informeres om følgepriser, som eksempelvis montering av veggboks for lading. Det er faktisk ikke tillatt å lade elbil fra en vanlig 10 ampere stikkontakt. En slik hjemmelader er en kostnad på 15.000 – 20.000 kroner, noe som kan være veldig dyrt dersom bilkjøperen allerede har strukket sine økonomiske muskler langt for selve bilen, sier Skauen.

Han mener også at folk flest ikke tenker nok over de praktiske sidene ved lading, og hva det innebærer i hverdagen.

Slik kan det gå med ulovlig lading. Her tok en koblingsboks i taket i garasjen fyr. Foto: Infratek
Slik kan det gå med ulovlig lading. Her tok en koblingsboks i taket i garasjen fyr. Foto: Infratek

Fra rekkeviddeangst til ladeangst

– Bor du i blokk uten installert ladeanlegg, noe som fortsatt er ganske vanlig, er du avhengig av å kjøre til en ladestasjon. Der er det kanskje kø av andre som også skal lade, slik at du må vente før du slipper til for å hente din time med strøm. Den strømmen er i tillegg vesentlig dyrere enn den ville ha vært om du kunne hente den i veggen hjemme.

I tillegg bør man vurdere eget kjøremønster grundig før beslutningen blir tatt.

– Vi hører ofte at bilforhandlere får inn mange nyere brukte elbiler fordi kartet ikke stemte med terrenget. I tillegg til ladekø og ladetid, er det også en faktor å regne med at ladestasjoner kan være ødelagt. Så kan den neste være opptatt og flere venter i kø. Dermed funker ikke dette som ventet i hverdagen – og vi har gått fra rekkeviddeangst til ladeangst, fastslår Skauen.

Elbil og kulde: Her er de beste rådene

– Vi har gått fra rekkeviddeangst til ladeangst, sier Tommy Skauen. Foto: Infratek
– Vi har gått fra rekkeviddeangst til ladeangst, sier Tommy Skauen. Foto: Infratek

Flere hurtigladestasjoner trengs – raskt!

– Hittil er det som oftest nummer to-bilen som er blitt byttet inn i elbil. Etter hvert som det kommer nye modeller med større batterier og lengre rekkevidde, vil elbilen i stigende grad overta som nummer én-bil i familien, og da vil ladebehovet øke ytterligere, sier han videre.

– Tilgangen til offentlige ladestasjoner er i dag alt for dårlig, og med et elbilsalg som går så det griner, vil det i årene som kommer bli en veldig trang flaskehals å få ladet dem. Utenom Teslas ladestasjoner er det nå rundt et par tusen hurtigladestasjoner langs norske veier, og NAF mener at vi trenger 10.000 innen 2026 for å møte elbilveksten. Det krever jo at vi må få like mange nye hurtigladestasjoner pr. år som vi hittil har totalt, og Elbilforeningen mener det trengs enda flere.

Fire ganger dyrere

– Uansett vil dette føre til at flere må lade hjemme, så det blir travle tider for installatørene fremover. Også de må bli flinkere til å informere kundene om riktig kapasitet, slik at ikke folk sitter igjen og føler at de ikke har fått det de har betalt for, sier han videre.

Beregninger Infratek har gjort av strømkostnader ved lading hjemme og ute viser store forskjeller.

For en liten bil med 15.000 km årlig kjørelengde, er strømkostnaden ved hjemmelading 2.250 kroner – ved offentlig lading snakker vi anslagsvis 8.250 kroner.

Dersom den lille bilen i stedet kjører 30.000 km i året, blir tallene henholdsvis 4.500 kroner og 16.500 kroner.

For en SUV som går 30.000 km i året, koster hjemmeladet strøm 7.500 kroner og offentlig kommer på ca 30.000 kroner.

I regnestykket har Infratek gått ut fra en strømpris på 1 krone pr. kWt (kilowatt-time) ved hjemmelading, og 3-5 kroner pr. kWt på offentlige ladestasjoner.

Overspenningsbeskyttelse

– Mange nybakte elbileiere er kunnskapsløse når det gjelder lading. Det er faktisk ikke så enkelt som at «vi har jo strøm på veggen, så hva er problemet?» Faktum er at det følger mange nye farer med denne formen for lading. En hovedutfordring ved elbillading er den høye belastningen over lang tid. Den er ikke bare en fare for stikkontakten, men kan også forårsake skader i koblingsbokser.

Bruk av eksisterende stikkontakt fører med seg mange nye risikomomenter. For eksempel mangler det beskyttelse dersom det oppstår jordfeil i bilen, og man mangler generelt sikkerhet mot overbelastning, jordfeil og overspenning. Tordenvær er ingen sjelden foreteelse i Norge, og bare der er overspenningsbeskyttelse en god investering, fastslår Tommy Skauen i Infratek, overfor Broom.

Bilgiganten skal lage flyttbare ladestasjoner

Video: Kjøpe brukt elbil? Dette må du tenke på