Vibeke Morrissey og Ken Olsen er svært glade for dommen i menneskerettighetsdomstolen
Vibeke Morrissey og Ken Olsen er svært glade for dommen i menneskerettighetsdomstolen
DØMT: Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg(EMD) på ny dømt norge for brutt på menneskerettighetene i en barnevernsak.
DØMT: Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg(EMD) på ny dømt norge for brutt på menneskerettighetene i en barnevernsak. Foto: Frederick Florin / NTB scanpix

Foreldrene jubler etter at Norge ble felt i ny barnevernssak

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen feller Norge i nok en barnevernssak.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg konkluderer med at saken utgjør et brudd på menneskerettighetskonvensjonens artikkel 8 om retten til respekt for privatlivet og familielivet.

Grunnen er at norske myndigheter la for sterke begrensninger på foreldrenes samvær med sin datter etter at hun ble plassert i fosterhjem.

Foreldrene blir tilkjent en skadeerstatning på 10.000 euro hver. Staten må også betale saksomkostningene.

Glade foreldre

Faren til jenta, Ken Olsen er svært glad for resultatet:

– Det er positivt at Norge nå ble dømt. Jeg håper Norske myndigheter nå tar inn over seg at de ikke må bryte foreldre og barns menneskerettigheter, sier Olsen til TV 2.

– Hvordan har saken vært for dere? Tre år uten barnet deres?

– Det har vært ekstremt vondt. Spesielt etter at vi fikk en liten baby underveis. Slik at vi har sett hvor viktig en mamma er i et barns liv. I etterkant har det også vært store smerter. Hele veien har det vært ekstremt vondt å vite hvor usikker man er i et samfunn når slikt kan skje. At offentlige etater kan ta seg til rette i familien din føles ekstremt invaderende.

– Tror du barnevernet vil lære av dette?

DØMT: Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg(EMD) på ny dømt norge for brutt på menneskerettighetene i en barnevernsak.
DØMT: Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg(EMD) på ny dømt norge for brutt på menneskerettighetene i en barnevernsak. Foto: Frederick Florin / NTB scanpix

– Jeg skulle ønske jeg kunne si et entydig og positivt ja til det. Vi håper de gjør det, men jeg frykter at de ikke innser hvor galt det står til. Jeg tror det er veldig viktig at media setter søkelyset på dette sånn at det blir vist hvor galt det står til. Det må til for at norske folk skal våkne. Politikerne må presses til å ta grep, før det skjer vil vi ikke få endringer, sier han.

– Vi må et barnevern som verner om barn. Og ikke verner seg selv.

– Har du håp om at saken kan hjelpe andre?

Ja. Grunnen til at vi har stått på og eksponert oss selv, er at vi ønsker at ingen andre skal oppleve det vi har gått igjennom. Vi håper vår sak kan bidra til å endre norsk barnevern.

Faren reagerer på at ikke Norge også ble dømt for brudd på menneskerettighetene for selve omsorgsovertakelsen da barnet var baby

– Det stiller jeg meg uforstående til. Dommen er basert på offentlige papirer. Og det at datteren vår ble tilbakeført dokumenterer at omsorgsovertakelsen var feil.

Tror dommen får betydning

Parets advokat Morten Engesbak tror dommen kan få stor betydning for rettspraksis i Norge, både når det gjelder retten til samvær etter omsorgsovertakelse, og når det gjelder myndighetenes plikt til å arbeide aktivt for gjenforening av familien.

– Jeg er først og fremst veldig glad på vegne av mine klienter, for at familien nå får den oppreisningen det innebærer å få konstatert at staten har krenket deres grunnleggende menneskerettigheter, sier advokaten.

Engesbak tar forbehold om at han ikke har gjennomgått dommen i detalj ennå.

Fikk jenta tilbake

Barnevernet grep inn i saken kort tid etter at jenta ble født i 2015. Mor og barn ble først brakt til et foreldresenter, men etter få dager ble spedbarnet akuttplassert i beredskapshjem. Hun ble plassert i fosterhjem noen måneder senere.

I fjor fikk foreldrene jenta tilbake etter tre år og flere runder i barnevernsnemnda og retten.

EMDs konklusjon er at omsorgsovertakelsen var tilstrekkelig godt begrunnet, men at foreldrenes samvær med jenta ble for sterkt begrenset.

Norge felles derfor for brudd på menneskerettighetene på det siste punktet.

Til Høyesterett

I september ble Norge dømt i en sak om tvangsadopsjon av en tre år gammel gutt som hadde levd i fosterhjem siden han var tre uker gammel. I denne saken kom EMD fram til at både guttens og hans biologiske mors rett til privatliv var krenket.

Kjetil Kolsrud, ansvarlig redaktør og daglig leder i nettstedet Rett24, sier det nå er slått fast at norske myndigheter og barnevern har opptrådt i strid med menneskerettighetene i to saker som denne høsten har blitt behandlet i EMD.

– I denne konkrete saken i dag sier EMD at tingretten i for liten grad har drøftet hvorfor foreldrene skulle ha så lite samvær med barnet. Derimot sier dommen at selve omsorgsovertakelsen ikke var en krenkelse av menneskerettskonvensjonen, sier Kolsrud.

Flere barnevernssaker mot Norge ligger i kø hos EMD. Det er ventet at det vil komme dom i enda en sak før jul. Dette vil danne grunnlag for Høyesteretts behandling av fire saker i såkalt storkammer i februar.

– Høyesterett har sluppet inn fire enkeltsaker og skal bruke dommene som grunnlag for å implementere EMDs avgjørelser i norsk rettspraksis, sier Kolsrud.

Fem dommer

Det er den femte dommen i EMD som gjelder en norsk barnevernssak, ifølge Aftenposten.

– Norge er nå frifunnet i to og felt i to saker, og i denne saken ble det delvis frifinnelse og delvis domfellelse. Dommen viser at både EMD og norske myndigheter står overfor krevende avveininger i slike saker, og at sakene må avgjøres konkret, sier advokat Marius Emberland ved Regjeringsadvokatens kontor.

DØMT: Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg(EMD) på ny dømt norge for brutt på menneskerettighetene i en barnevernsak.
DØMT: Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg(EMD) på ny dømt norge for brutt på menneskerettighetene i en barnevernsak. Foto: Frederick Florin / NTB scanpix