Hovedredningssentralen Sør-Norge etterlyste observasjoner av en savnet fritidsbåt på strekningen Radøy til Stord lørdag. Det var en eldre person om bord i båten.

Mannen ble funnet klokken ett natt til søndag.

– Han hadde fått motorstopp og ventet på dagslys. Han var i god behold og alt var vel, sier Ben Wikøren i HRS til TV 2.

Mannen hadde lagt ut på en tur som skulle ta ni timer, men dukket ikke opp til planlagt tid. Det viste seg altså at motorstopp var årsaken.