Nå er rektoren i en tingrett på Vestlandet dømt til ubetinget fengsel i 90 dager for grovt underslag.

Ifølge siktelsen og tilståelsesdommen belastet han skolens budsjett til private innkjøp som Sonoshøyttalere, kompostkvern, gassvarmeovn, Macbook og abonnement på TV 2 Sumo, for å nevne noen av de 23 fakturaene han nå er dømt for å ha underslått.

I tingretten avga mannen en uforbeholden tilståelse. Han forklarte at beløpet er mindre enn det han ville hatt krav på dersom han hadde krevd overtidsbetalt og levert reiseregninger for perioden han er dømt for.

– Sånn sett har ikke min arbeidsgiver lidd noe tap, hevdet mannen.

Retten viser til at det er egne system for å kreve overtidsbetalt og refusjon av reiseutgifter.

– Allmennpreventive hensyn tilsier tvert i mot at en ikke åpner opp for motregning på denne båten. Retten viser til at siktede ikke har hatt noen avtale om at han kunne motregne slik, og han hevder heller ikke at han har rett til en slik motregning. Gjenstandene er bestilt i den hensikt å oppnå en privat vinning og rektor har gjennom sine handlinger brutt den særlige tilliten som følger med en slik stilling, heter det i dommen.

Mannen er også dømt til å betale tilbake 193 833 kroner til arbeidsgiveren. Han vedtok dommen på stedet da den ble avsagt i tingretten i går.

Det er ikke kjent om underslaget har fått noen konsekvenser for rektors arbeidsforhold på den aktuelle skolen.

– Jeg ønsker ikke å kommentere denne saken, sier mannens overordnede til TV 2.