reagerer på slappe miljøkrav:

– Det er skikkelig dårlig!

Stortinget stilte ikke miljøkrav de pålegger alle andre da de satte avfallshåndtering ut på anbud.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Da Stortinget i sommer la avfallshåndteringen ut på anbud, stilte de ingen konkrete krav til graden av gjenvinning og resirkulering, og ingen krav om lavutslippstransport.

Mens Oslo kommune og transportselskapet Ruter legger ned store ressurser på gjenvinning og miljøvennlig transport i sentrum, valgte Stortinget ikke å stille slike krav i sitt avfallsanbud.

Trakk seg i protest

Bare ett år tidligere hadde politikerne inne i Stortingssalen behandlet stortingsmeldingen «Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi».

Det vedtok et stort flertall blant annet at «klima og miljø er det feltet der de offentlige innkjøperne selv mener at de har mest å gå på, både når det gjelder prioritet, kunnskap og kompetanse i sin organisasjon og i sine anskaffelser». Meldingen tar til orde for at det offentlige skal bruke sin markeds- og innkjøpsmakt til å dra samfunnet i en grønnere retning.

Men da Stortinget selv skulle inngå ny avfallskontrakt, stilte de så slappe miljøkrav at en av tilbyderne trakk seg i protest.

– Det er litt for å få signaleffekten at vi ikke har valgt å gi pris på dette anbudet, vedgår Vidar Olsen, administrerende direktør i Ragn-Sells AS, som er Norges nest største selskap innen håndtering av næringsavfall.

Olsen tviler på at administrasjonen i Stortinget har satt seg inn i hva som skjer i overgangen til et sirkulært samfunn.

– Gammeldags og bakpå

Konkurrenten Norsk Gjenvinning, som har hatt kontrakten på Stortinget de siste tre årene, bruker enda sterkere ord om at Stortinget også i denne anbudsrunden stilte så slappe miljøkrav, at det i realiteten bare var en konkurranse på pris.

Administrerende direktør Erik Osmundsen rister på hodet:

– Det er skikkelig dårlig!

– Fordi det er Stortinget?

– Ja, spesielt fordi det er Stortinget. Ledelse kommer fra toppen og det er veldig viktig symbolsk at de går foran og viser alle andre bedrifter og offentlige myndigheter hvordan dette skal gjøres, mener han.

– Så Stortinget er litt gammeldags og bakpå her?

– Ja, det må være noe av det mest gammeldagse og bakpå vi har her i landet, sier Osmundsen.

Stortingsdirektøren: – Vi er miljøbevisste

Men direktøren på Stortinget, Marianne Andreassen, som har ansvaret for slike innkjøp på Stortinget, er stolt av Stortingets nye avfallshåndteringsopplegg.

DIREKTØR: Direktøren på Stortinget, Marianne Andreassen, har ansvaret for slike innkjøp på Stortinget.
DIREKTØR: Direktøren på Stortinget, Marianne Andreassen, har ansvaret for slike innkjøp på Stortinget. Foto: Berit Roald/SCANPIX

Hun viser gjerne frem maskinen som komprimerer papir for å gjøre avfallsmengden mindre, og dermed sparer transportbehovet.

– Vi er miljøbevisste i alt vi gjør her på Stortinget. Jeg mener vi har stilt strenge minimumskrav til avfallshåndteringen. Vi hadde dessuten engasjert en egen miljøkonsulent i arbeidet med dette anbudet, påpeker direktøren.

Men bransjen er ikke imponert. I valg av tilbyder telte prisen 100 prosent.

Kun to av punktene i kvalifiseringspesifikasjonen som ble lagt ut i sommer kan kalles miljøkrav, mener de: Kravet om at avfallet skal fraktes av kjøretøyer med Euro-6-godkjenning og kravet om «Materialgjenvinning av avfallstyper som er egne til dette». Men det var ingen krav om hvilke typer materialer og hvor stor andel som skulle gjenvinnes.

– Flaut og pinlig

Politiker fra alle leire på Stortinget mener Stortingets administrasjon her har tabbet seg skikkelig ut:

– Pinlig og flaut, sier SVs Lars Hatlebrekken.

– Jeg synes det er leit, dumt og ganske klønete. Vi må kanskje invitere Stortingets direktør til komiteen vår, så hun får høre hva vi snakker om der, sier lederen av Energi- og miljøkomiteen, Ketil Kjenseth fra Venstre.

Une Bastholm fra MDG påpeker at Stortinget, av alle, bør gå foran og stille krav som ligger i forkant på klimaområdet, og også Arbeiderpartiets Åsmund Aukrust er enig i at dette er altfor dårlig:

– Vi mener jo alle i alle sammenhenger at vi skal tenke klima i alle valg vi tar, og da er det rett og slett pinlig at ikke Stortinget gjør det samme, sier Aukrust.

Høyres Lene Westgaard-Halle, også hun medlem av Miljøkomiteen, er tydelig på at når Stortinget stiller disse kravene til alle andre i samfunnet, bør Stortinget selv følge opp.

Burde krevd mer

Det var Franzefoss gjenvinning som til slutt vant anbudet. Daglig leder, Ståle Nistov, er selvsagt glad for på ha vunnet, men også han mener Stortinget burde stilt tøffere miljøkrav:

«Gjennom avtaleperioden må leverandør forholde seg til følgende miljøkrav under. Leverandørens oppfyllelse av disse punktene vil også bli revidert/kontrollert i løpet av avtaleperioden.

* Bruke kjøretøy med minimum Euro 6-motor

* Ha jevnlig kontroll av kjøretøy, inkl. dekktrykksmåling

* Bruke miljøsertifisert servicepunkt/verksted

* Ha hyppig renhold av kjøretøy og aggregat/avfallsrom blant annet for å hindre tilgrising av fraksjoner som kan materialgjenvinnes

* Bruk av motorvarmer

* Ha led-lys og andre tiltak på kjøretøy for å redusere miljøbelastning

* Kjøretøy må være utstyrt med absorbenter til bruk ved akutt forurensning

* Sjåfører skal ha gjennomført økokjøringskurs

* Farlig avfall-transport skal utføres iht. regelverk for farlig avfall (ADR, sikkerhetsrådgiver, regler for merking, emballering, deklarering osv.)

* Sørge for at beholdere blir satt tilbake på samme plass etter tømming for å minske feilsortering fra brukeren side.

* Rapportere til Kunde hvis feil på beholdere

* Forsvarlig håndtering og sluttbehandling av EE-avfall og farlig avfall

* Materialgjenvinning av avfallstyper som er egne til dette

Leverandør må dokumentere gjeldende myndighetstillatelser og offentlig miljørapportering for alle aktuelle anlegg.»

(Kommentar fra Erik Osmundsen, administrerende direktør i Norsk gjenvinning AS: Disse kravene er helt selvsagt. Ingen seriøse aktører i bransjen ha noe som helst problem med å innfri disse. Euro-6 ble innført i 2013, altså ikke spesielt moderne. Og kravet om gjenvinning «som er egnet til dette» sier ingenting. Hos oss håndterer vi 25 prosent av alt næringsavfall i Norge. Vi gjenvinner 85 prosent. Stortinget burde ha stilt konkrete målkrav om gjenvinning.)

– Prinsipielt ønsker vi at anbud blir tillagt mer enn bare pris, at det tillegges miljøkriterier og kvalitet i anbudene. Vi ønsker jo at Stortinget skal være best i klassen her også, Samme som vi ønsker å være best i klassen på å levere, sier han.

– For øyeblikket er ikke Stortinget best i klassen?

– Ikke akkurat på dette området, nei, sier Nistov til TV 2.

Selv om de folkevalgte og bransjen kritiserer Stortingets administrasjon for klønete og pinlig håndtering av avfallskontrakten, har administrasjonen ikke brutt noen lover.

Direktør Marianne Andreassen signaliserer skjerping ved neste korsvei.

– Vi mener å ha satt strenge minimumskrav i denne anskaffelsen. Vi er i kontinuerlig læring for å se om det er hensiktsmessig og mulig å kunne stille ytterligere miljøkrav fremover, sier Andreassen.