– Det er skikkelig dårlig!

Stortinget stilte ikke miljøkrav de pålegger alle andre da de satte avfallshåndtering ut på anbud.

Da Stortinget i sommer la avfallshåndteringen ut på anbud, stilte de ingen konkrete krav til graden av gjenvinning og resirkulering, og ingen krav om lavutslippstransport.Mens Oslo kommune og transportselskapet Ruter legger ned store ressurser på gjenvinning og miljøvennlig transport i sentrum, valgte Stortinget ikke å stille slike krav i sitt avfallsanbud.Trakk seg i protestBare ett år tidligere hadde politikerne inne i Stortingssalen behandlet stortingsmeldingen «Avfa