FORSKJELLIGE VERSJONER: WADA hevder de ikke vet noe om den oppsiktsvekkende hendelsen Linda Hofstad Helleland fortalt om i sin nye bok.
FORSKJELLIGE VERSJONER: WADA hevder de ikke vet noe om den oppsiktsvekkende hendelsen Linda Hofstad Helleland fortalt om i sin nye bok. Foto: Terje Pedersen

WADA sår tvil om Fjørtoft-historien

– Dette underbygger min historie (...) der uakseptable metoder og holdninger får leve i beste velgående fordi det skjer i det skjulte, kontrer Helleland.

Linda Hofstad Helleland forteller om uenighetene, kranglene og hersketeknikkene som angivelig ble brukt på en rekke møter i regi av Verdens antidopingbyrå (WADA) de siste årene i sin nye bok «Ren idrett, skittent spill».

Spesielt én historie, der rådgiver Jan Åge Fjørtoft skal ha blitt dyttet bort og skjelt ut etter en svært opphetet diskusjon på et styremøte i Seoul i november 2017, vakte oppsikt.

Den historien hevder nå WADA at de ikke har kjennskap til.

WADA «har ingen kjennskap» - foregikk «foran hele verdenspressen»

Det skriver en talsperson for organisasjonen i en e-post til TV 2.

– Vi har ingen kjennskap til en hendelse av denne sorten som involverer Hellelands rådgiver. Det eksisterer ikke noe dokumentasjon på at en slik beskyldning har blitt lagt frem, verken da eller på et senere tidspunkt, skriver WADA.

Ifølge Fjørtoft var det nok folk til stede til at WADA burde ha fått det med seg, da det, ifølge ham, foregikk «foran hele verdenspressen».

Helleland skriver også i boken at WADA-ansatte, i tillegg til president Craig Reedie og styremedlem Francesco Ricci Bitti, fikk med seg det som skjedde:

«En av de ansatte i personalavdelingen til WADA la merke til hva som skjedde, og kom gråtende bort. Kanskje rørte det noe i henne», står det i boken.

Hellelands svar til WADA

Helleland sier til TV 2 at WADAs benektelse bare underbygger hennes generelle budskap i boken.

– Dette underbygger min historie og den antidemokratiske organisasjonskultur i toppen av internasjonal idrett der uakseptable metoder og holdninger får leve i beste velgående fordi det skjer i det skjulte. En slik atferd kan de benytte fordi det i dette tilfellet nok var et møte som ikke var formelt innkalt til, ingen referat skrevet og ingen mikrofoner som tar opp lyd. Derfor kan de også i ettertid si at de ikke kjenner til at presidenten presset meg til å undertegne generalsekretærens bonusavtale, sier Helleland, og fortsetter:

– Jeg kan legge til at ledelsen i WADA også svarte «no knowledge» da styremedlemmene Beckie Scott og Edwin Moses rapporterte om trakassering som foregikk på åpen scene, sier hun.

Fjørtoft: – Du behandler henne ikke på den måten

Opptrinnet skjedde under en lunsjpause i et styremøte i WADA i Seoul i november 2017. Der blir hun fortalt at WADA-president Craig Reedie ville snakke med henne.

Tema: Bonusen til generaldirektør Olivier Niggli.

Helleland blir fortalt at hun er medlem av en komité som skal fastsette bonusen til generaldirektøren. Det var ukjent for Helleland, men, sammen med rådgiver Jan Åge Fjørtoft, blir hun med for å møte Reedie.

«Reedie holdt frem et stykke papir og ba meg om å signere. Jeg forstod ikke hva jeg skulle signere på, og jeg spurte hva som stod i dokumentet. Reedie forklarte at det handlet om bonusen til generaldirektøren. Jeg spurte hvorfor jeg skulle skrive under på det. Jeg hadde ikke lest hva som stod der, og jeg visste ikke hva som var vanlig praksis i bonussaker. Da ble Reedie irritert. Han ville vite hvorfor jeg stilte spørsmål».

Videre forteller Helleland at Reedie mente det var «uhøflig å stille spørsmål om generaldirektørens bonus,

«Jeg trengte ikke å svare for noen, kjeftet han. Ingen skulle få vite dette. Og nå ble også (Francesco) Ricci Bitti sint. De freste til meg og holdt pekefingrene sine opp i ansiktet mit.

– Gjør det! kommanderte Reedie. Han kom så nær at jeg kjente ånden hans, og det kom spytt fra munnen.

Jan Åge tok til motmæle.

– Du behandler ikke henne på den måten, sa han høyt og tydelig. Så ble Jan Åge dyttet bort, før også han ble skjelt ut.