GIFT: Inger Bye og ektemannen Yankuba Jabbi møttes da Inger var på en ferie i Spania.
GIFT: Inger Bye og ektemannen Yankuba Jabbi møttes da Inger var på en ferie i Spania. Foto: Privat

– Utviste Ingers mann fordi hun fikk NAV-støtte

Inger Martinsen (59) fant sin ektemann i utlandet, men planen om et liv sammen i Norge falt i grus. Årsaken var at utlendingsmyndighetene tolket reglene om trygdepenger feil, ifølge advokat Arild Humlen.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ekteparet er nok et offer for norske myndigheters feiltolkning av reglene for utbetaling av arbeidsavklaringspenger i utlandet, mener advokat Humlen.

Nå krever han at saken til ekteparet blir behandlet på nytt.

– Det er fryktelig at vi ikke kan ha tillit til rettsvesenet. Det er farlig og skummelt, Jeg får vondt i magen når jeg tenker på det, sier Inger Martinsen til TV 2.

Det er første gang Utlendingsnemnda (UNE) blir trukket inn i NAV-skandalen om utbetaling av ulike trygdeytelser til nordmenn som oppholder seg i utlandet.

Inger gjorde som mange andre nordmenn. Hun flyttet til et EØS-land for å bo der en periode, og dermed utløse rett til å få ektefellen med seg tilbake til Norge igjen.

TV 2 har tidligere fortalt om Lene (30), som levde i kjærlighetseksil i Charlottenberg i Sverige, for at ektemannen skulle få innvilget familiegjenforening når de flyttet tilbake i Norge.

Reglene om fri bevegelighet over landegrensene i EU og EØS, gjorde at hun som EØS-borger opparbeidet seg rett til å etablere seg sammen med ektemannen i Norge.

Men for Inger skulle arbeidsavklaringespengene hun fikk fra NAV mens hun var i utlandet, bli et hinder.

Utestengt fra Norge

Inger møtte sin utkårede Yankuba Jabbi på en ferie i Spania, og flyttet til Barcelona i november 2011. Den 1. februar 2012 giftet de seg. Ett år senere søkte Jabbi om opphold i Norge, som ektefelle til en EØS-borger.

Men Utlendingsdirektoratet (UDI) avslo søknaden, noe som senere ble opprettholdt i flere vedtak av UNE.

– Hun har blitt alene igjen og frarøvet muligheten for et samliv med ektemannen, som er utestengt fra Norge på et uriktig grunnlag, sier Humlen.

For å få opphold i et annet EØS-land er ett av kravene at du har en inntekt. Spanske myndigheter godtok arbeidsavklaringspenger som grunnlag for å gi Inger oppholdstillatelse i landet.

Men da hun kom tilbake, fikk hun beskjed om at det 13 måneder lange oppholdet i Spania ikke var reelt, fordi inntekten var ulovlig. Resultatet var derfor at Jabbi ikke hadde rett til familiegjenforening likevel.

Kom som et sjokk

For Inger kom avslaget og utvisningen av ektemannen som et sjokk.

– Jeg var ikke forberedt på det fordi jeg hadde spurt UDI om hva jeg skulle gjøre, bit for bit, og oppfylt alle kravene, sier Inger.

– Feilen startet i Utlendingsnemndas behandling, der la man til grunn at hun hadde mottatt ulovlig stønad fra NAV i Spania. Man baserte seg da på en uriktig forståelse av retten til arbeidsavklaringspenger på EØS-området. Da ektemannen kom til Norge fikk han ikke oppholdskort. Så ble han utvist og familien ble splittet, sier Humlen.

UNE påstod at «Det er et vilkår for rett til arbeidsavklaringspenger at man oppholder seg i Norge», men fastslo samtidig at trygdeytelsen kan gis i en begrenset periode i utlandet, men at dette må godkjennes av NAV.

Siden Inger ikke hadde fylt ut en søknad til NAV i et angitt dokument om å oppholde seg i utlandet, mente UNE at hun «ikke reelt og faktisk har flyttet til Spania».

At Inger bodde i et bofelleskap under oppholdet i Spania, tydet også på at hun reelt sett ikke hadde flyttet, påstod UNE.

– Det er vanlig i Spania at man bor i kollektiv. Men det er regler om at det må være mange nok rom til de som bor der. Jeg har leiekontrakt som er stemplet av Folkeregisteret, sier Inger.

VILLE FLYTTE SAMMEN: Inger Bye og ektemannen Yankuba Jabbi drømte om et liv sammen i Norge.
VILLE FLYTTE SAMMEN: Inger Bye og ektemannen Yankuba Jabbi drømte om et liv sammen i Norge. Foto: Privat

Norge tapte i EFTA-domstolen

UNE konkluderte likevel med at hun ikke kunne benytte seg av EØS-retten til fri bevegelighet og ta ektefellen med tilbake til Norge.

– Vi mente dette var uriktig og tok denne tolkningen til EFTA-domstolen. Der fikk vi medhold i at oppholdet i Spania var lovlig, og at ektemannen hadde rett til å få opphold i Norge i kraft av EØS-regelverket, sier Humlen.

EFTA-dommen 26. juli 2016 var stikk i strid med UNEs vedtak. I dommen blir det framholdt at direktivet om fri flyt ikke vil være effektivt hvis hjemlandet legger hindringer i veien gjennom sin lovgivning.

Men seieren i EFTA-domstolen i 2016 førte ikke til at UNE gjorde om sitt vedtak om å utvise Jabbi.

Ble kalt kjeltring

Ektepartet startet da en årelang kamp i rettsapparatet for å kunne leve sammen i Norge.

Inger opplevde sitt første møte med Oslo tingrett i mars 2017 som en voldsom belastning.

– Advokaten sa jeg var en kjeltring, men jeg hadde ikke gjort noe galt. Man er ikke så dum at man gifter seg for å være snill, sier 59-åringen til TV 2.

Staten ved UNE overbeviste tingretten om at Inger ikke hadde hatt rett til arbeidsavklaringspenger. Dette til tross for at NAV verken før eller senere har anklaget henne for trygdesvindel, og krevd pengene tilbake.

– Jeg tenkte ikke over at jeg skulle varsle NAV, og da jeg kontaktet dem etterpå sa de at det var greit, siden jeg ville ha fått ja om jeg hadde søkt med det samme, sier Inger, som gikk over på uføretrygd mens hun var i Spania.

Men UNE stod hardt på at hun uansett ikke hadde hatt rett på pengene, og fikk gjennomslag i retten.

I dommen legger tingretten til grunn at hun «ikke hadde fått tillatelse fra NAV til å motta arbeidsavklaringspenger under opphold i Spania. Dette betyr at retten til å motta arbeidsavklaringspenger bortfalt (..) mens hun oppholdt seg i Spania».

Det skjedde til tross for at regjeringsadvokaten hadde tapt saken i EFTA-domstolen.

– Hårreisende

Inger anket dommen, men tapte på nytt da saken kom opp i Borgarting lagmannsrett. Humlen anket Ingers sak videre til Høyesterett, men der ble anken avvist.

– Det er helt hårreisende. Vi brakte disse spørsmålene til EFTA-domstolen og fikk en klar og entydig uttalelse fra domstolen der, og det nektet Norge å følge, og fortsatte på dette uriktige rettsgrunnlaget. Det er helt uakseptabelt, og må tas opp igjen, sier Humlen.

Han viser til at NAV, Riksadvokaten og regjeringen har innrømmet at reglene om utbetaling av trygdeytelser i utlandet har vært tolket feil opp mot EU og EØS-regelverket.

– Jeg mener at regjeringsadvokaten må si til sin klient Utlendingsnemda, at her må dere behandle saken på nytt og riktig grunnlag, sier han.

UNE tilbakeviser i en epost til TV 2 at de har gjort feil, men avslår å utdype dette i et intervju. UNE skriver følgende:

«Når det gjelder henvisningen til sak E-28/15, er det ikke riktig at UNE konkluderte med at den norske borgeren ikke hadde hatt lovlig opphold i Spania fordi hun hadde mottatt arbeidsavklaringspenger som hun ikke kunne ta ut av Norge. UNE konkluderte i vedtaket og etterfølgende beslutninger med at den norske borgeren ikke reelt og faktisk hadde utøvet retten til fri bevegelighet i et annet EØS-land, og dermed ikke kunne ha med sitt familiemedlem hjem ved retur til Norge. I den nevnte saken vant staten i to rettsinstanser i etterkant av EFTA-domsstolens uttalelse. Borgarting lagmannsrett slo også fast at stønaden hun fikk mens hun var i utlandet ikke hadde betydning for utfallet i saken».

I dommen konkluderte lagmannsretten med at Ingers opphold i Spania ikke var reelt, etter en «samlet vurdering».

Inger sier har opplevd prosessen i rettsapparatet som et overgrep, og håper nå at hun og mannen vinner fram til slutt.

– Det er fryktelig slitsomt å ikke bli trodd, sier hun.