USOSIALT: Fredric Holen Bjørdal (Ap) savnet reversering av kutt i brillestøtte, tannregulering eller arbeidsavklaringspenger for unge da omprioriteringene av statsbudsjettet ble kjent onsdag. Han mener kuttene er usosiale. Foto: TV 2
USOSIALT: Fredric Holen Bjørdal (Ap) savnet reversering av kutt i brillestøtte, tannregulering eller arbeidsavklaringspenger for unge da omprioriteringene av statsbudsjettet ble kjent onsdag. Han mener kuttene er usosiale. Foto: TV 2

Lover at barn med særskilte behov skal få dekket briller – Ap mener det er tomme løfter

Onsdag lovte regjeringen at barn med særskilte behov skal få støtte til briller, uten at det vil bli bevilget mer penger til ordningen. – Ser ut som et forsøk på å skrive seg ut av kinkig situasjon, sier Fredric Holen Bjørdal (Ap).

Da statsbudsjettet ble offentliggjort 7. oktober var det mange som reagerte på at støtten til barnebriller ble vesentlig kuttet.

TV 2 snakket blant annet med Marita Toverud (R) som har to barn som bruker briller. Hun mente endringen førte til en stor økonomisk belastning for barnefamilier, i tillegg til at den ville være med på å øke sosiale forskjeller.

Onsdag ettermiddag ble detaljene i budsjettenigheten mellom de fire regjeringspartiene kjent.

Selv om støtteordningen til barnebriller ikke vil høyes i antall kroner, lover regjeringen likevel at barn med særskilte behov skal få nødvendig støtte.

– Usosial politikk

Stortingsrepresentant Fredric Holen Bjørdal fra Arbeiderpartiet er ikke imponert over dagens liste av omprioriteringer.

– Vi hadde håpet at de kunne reversere et par usosiale kutt som støtte til tannregulering eller briller til svaksynte barn, men det har de tydeligvis ikke funnet penger til, sier Holen Bjørdal.

Selv om formuleringen om at barn med særskilt behov skal få nødvendig støtte er inkludert, mener Bjørdal at det er tomme løfter.

– Det ser ut som et forsøk på å skrive seg ut av kinkig situasjon. Det er altså ikke penger til å reversere kutt i brillestøtte, tannregulering eller arbeidsavklaringspenger for unge. Det er feil og usosial politikk. Det Norge trenger er et budsjett for vanlige folk, sier Bjørdal.

– God løsning

Tidligere var det slik at glass og arbeid med briller blir støttet fullt ut når kriteriene for støtte er der, samt en støtte på 475 kroner til innfatning.

I det nye budsjettet kom det frem at briller bare skulle støttes med maks 2400 kroner når barna har særskilt behov, og 1200 kroner ellers.

Abid Q. Raja, finanspolitisk talsperson for Venstre, uttalte i en pressemelding at han var godt fornøyd med onsdagens justeringer.

– Ikke minst har vi funnet en god løsning når det gjelder støtte til briller til barn. Det er bra at de fire partiene har fått til dette sammen, det er vi i Venstre godt fornøyd med, sier Abid Q. Raja, finanspolitisk talsperson for Venstre.

Støtte til tannregulering

Da høstens statsbudsjett ble offentliggjort, var det i tillegg mange som reagerte på at regjeringen mente at støtte til kosmetisk tannregulering burde fjernes.

Det ble ikke varslet endringer på dette vedtaket onsdag.

Omleggingen vil trolig føre til at antall barn og unge som starter opp med tannregulering, reduseres fra 30.000 til 20.000 i året, ifølge Helse- og omsorgsdepartementet.