STOR: Tellenes vindpark er en av landets største.
STOR: Tellenes vindpark er en av landets største. Foto: Steinar Figved

Slik er Tellenes vindpark eid

Eierselskapene er registrert på flere kontinenter.

Slik er Tellenes vindpark eid:

  • Tellenes vindpark AS er 100 prosent eid av selskapet Tellenes Renewable Finance II DAC (registrert i Irland).
  • Tellenes Renewable Finance II DAC er 100 prosent eid av Williamstown Renewable Finance II DAC (registrert i Irland). Dette selskapet eier også Guleslettene vindkraftverk i Bremanger og Flora kommuner via et irsk holdingselskap.
  • Williamstown Renewable Finance II DAC er 100 prosent eid av Global Renewable Power II (Europe) Investco, L.P (registrert på Caymanøyene).

Global Renewable Power II (Europe) Investco, L.P. er et av fem selskap som tilsammen utgjør fondsstrukturen i fornybarfondet Global Renewable Power II.

Totalt er tre av de fem selskapene i fondsstrukturen registrert på Caymanøyene. De to andre er registrert i henholdsvis Delaware, USA og i Storbritannia. Delaware er også kjent for gunstige skatteregler.

Den amerikanske kapitalforvalteren BlackRock Inc. forvalter fondet Global Renewable Power II, men har ikke selv eierandeler.

BlackRock opplyser at fondet har 67 institusjonelle investorer i USA, Europa og Asia, i hovedsak pensjonsfond og forsikringsselskaper.

Fakta om Tellenes vindpark:

  • Tellenes vindpark ligger i Sokndal og Lund kommune helt sør i Rogaland.
  • Vindparken har vært i drift siden 2017.
  • 50 vindturbiner som er 150 meter høye gjør den til landets nest største.
  • Tellenes vindpark AS er et norsk akseselskap registrert i Norge. Selskapet har ikke egne ansatte.
  • Vindparken er driftet av et svensk selskap, Arise AB.

Slik er de finansielle forholdene:

Den amerikanske teknologigiganten Google har inngått en kontrakt om kjøp av all strøm fra Tellenes de 12 første driftsårene. Avtalen gir vindparken forutsigbare inntekter.

I 2018 hadde Tellenes vindpark en inntekt på 242 millioner kroner.

Avskrivninger og høye renteutgifter gjør at vindparken likevel går med et skattemessig underskudd.

Fremførbart underskudd kan brukes til å redusere skatt på fremtidig overskudd.

I 2017 hadde Tellenes vindpark et fremførbart underskudd på 243 millioner kroner i, 2018 var summen 374 millioner kroner, ifølge årsregnskapet.

Egenkapitalen i Tellenes vindpark er på 203 millioner kroner. Gjelden i selskapet er på 1,7 milliarder.

De største långiverne er Nederlandske Rabobank og tyske Dekabank.

Lånet er sikret med en såkalt «Parent Security Agreement», registrert i Irland. Avtalen sikrer at bankene kan overta alle aksjer og løpende inntekter i det irske eierselskapet dersom vindparken ikke kan betale sine forpliktelser.

Det irske eierselskapet Tellenes Renewable Finance II DAC har også selv gitt et lån til Tellenes vindpark AS. Lånet er på 417 millioner kroner. I 2017 og 2018 påløp det totalt 77 millioner kroner i rente på dette lånet. 31. desember 2018 var 60 millioner av dette beløpet betalt til det irske eierselskapet.

Også Tellenes Renewable Finance II DAC har lånt penger fra sin eier. I 2017 og 2018 påløp 76 millioner kroner i renteutgifter til eier Williamstown Renewable Finance II DAC.

WIlliamstown Renewable Finance II DAC hadde i 2017 og 2018 totalt 144 millioner i renteinntekter fra sine vind- og solkraftinvesteringer. Men også dette selskapet har lånt penger av sin eier. Totalt påløp 143 millioner i rente på lån fra sin eier, det Cayman-baserte fondet Global Renewable Power II.

De fleste tall i saken er opprinnelig oppgitt i amerikanske dollar og euro. Beløpene oppgitt i denne artikkelen er beregnet ut fra Norges Banks (NB) gjennomsnittskurser i 2018.

Tidligere eiere av Tellenes vindpark :

Tellenes vindkraftverk ble første gang meldt til NVE i 2005 av Norsk Hydro.

I 2010 ble prosjektet kjøpt av utviklerselskapet Zephyr som sammen stiftet eierselskapet Tellenes Vindkraftverk DA. Selskapet fikk konsesjon til å drive vindparken i 2014.

I 2016 solgte de norske eierne vindkraftverket til det irske selskapet Tellenes Renewable Finance II DAC, eid av irske WIlliamstown Renewable Finance II DAC.

Williamstown Renewable Finance II DAC ble opprinnelig oppført med tre eiere med en aksje hver. De tre eierne het BADB Charitable Trust Limited, Eurydice Charitable Trust Limited og MEDB Charitable Trust Limited.

De tre eierne var alle registrert som veldedige stiftelser og unntatt irsk skatt.

I mai 2017 ble aksjene i Williamstown Renewable Finance II DAC overført til selskapet Global Renewable Power II (Europe) Investco, L.P. på Caymanøyene.

Slik svarer eierselskapene:

TV 2 har spurt BlackRock hvorfor Tellenes vindpark er eid fra Karibien. De opplyser at enheten på Caymanøyene er en del av et fond. At fondet er registrert på Caymanøyene forenkler administrasjonen, opplyser BlackRock i en e-post.

BlackRock er et amerikansk selskap som svarer på vegne av alle eierselskapene.

– Dette partnerskapet beskytter ikke investorene fra å betale skatt av avkastningen i sine respektive jurisdiksjoner, skriver de.

– Bruken av Caymanøyene som jurisdiksjon har ingen påvirkning på hvor mye skatt som betales i Norge. Enheten på Caymanøyene er ikke den endelige eieren, det er fondets investorer, hovedsakelig pensjonsfond og forsikringsselskaper, skriver BlackRock videre.

– Hvis vindparken istedet var eid av en norsk investor på norsk jord, hadde den norske skatteprofilen i prosjektet vært lignende skatteprofilen til BlackRock-fondet, skriver de videre.

Totalt har fondet investert over én milliard kroner i Tellenes, ifølge BlackRock. TV 2 spør videre hvorfor det norske driftsselskapet er finansiert med så mye lån.

Slike fornybarprosjekter tåler en låneandel på opp til 80 prosent fordi det er inngått langsiktige avtaler om levering av strøm til fastpris, sier BlackRock.