SPARING: Å spare penger med vanlig sparekonto lønner seg lite over tid. Grafen viser forskjellen mellom sparing i aksjefond og sparekonto over en periode på 30 år.
SPARING: Å spare penger med vanlig sparekonto lønner seg lite over tid. Grafen viser forskjellen mellom sparing i aksjefond og sparekonto over en periode på 30 år. Foto: Kasper Frøjd / TV 2 // Graf: Danske Bank

Enkelt grep vil doble sparepengene dine

Dersom du sparer langsiktig, har historien vist hva som vil lønne seg for deg.

Noe av det beste du kan gjøre for økonomien din er å betale ned gjeld.

Du bør også ha noen kroner på konto til uforutsette utgifter, og da helst en eller to månedslønninger.

Dersom du både har kontroll på lånene dine og den nødvendige bufferen i banken, kan du begynne å tenke på månedlig sparing.

I så fall bør du overveie hvordan du skal gå frem. Setter du pengene inn på sparekonto i banken, risikerer du å gå glipp av store summer over tid.

Hvor lenge skal du spare?

Årsaken til at du bør vurdere å spare andre steder enn på en vanlig sparekonto, er de lave rentene i Norge. Rentenivået fører til at prisene på varer og tjenester rundt oss øker fortere enn rentene du får igjen i banken.

– Pengene taper seg i verdi ved å stå på konto. Beløpet på kontoen vokser, men om fem år vil du fortsatt kunne kjøpe mindre for pengene enn du kan i dag, forklarer forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Danske Bank.

ANBEFALER FOND: Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Danske Bank. Foto: Danske Bank / Sturlason
ANBEFALER FOND: Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Danske Bank. Foto: Danske Bank / Sturlason

Dersom du ønsker at pengene dine skal vokse fortere enn prisstigningen, er sparing i aksjefond sannsynligvis et bedre alternativ. Det er ikke veldig vanskelig å få til og skal gi bedre avkastning over tid.

– Historisk har det lønt seg. Dersom du har lang sparehorisont, altså at det er lenge til du skal bruke pengene, vil sparing i fond mest sannsynlig lønne seg. Dette gjelder sparing til for eksempel barn og pensjon, som ofte er veldig mange år frem i tid, sier Tvetenstrand.

Fremtidsprognoser

Forskjellene mellom hva du kan forvente å sitte igjen med etter sparing i konto og fond, er store.

Tvetenstrand har laget et regnestykke som viser hvor mye du kan forvente å sitte igjen med dersom du setter av 500 eller 1000 kroner i måneden.

Regnestykket tar utgangspunkt i spareperioder på 10, 20 og 30 år. I utregningen for konto-sparing er det brukt en rente på 1,5 prosent. For sparing i aksjefond er Finans Norges forventede fremtidige avkastning på 5,75 prosent benyttet. I tallene er det ikke tatt hensyn til skatt eller inflasjon.

Tallene viser hvordan forskjellene bare blir større og større etter hvert som tiden går, og etter hvor mye du sparer. Tusen kroner i måneden gjennom 30 år med kontosparing vil gi deg 454.000 kroner, mens sparing i fond ender opp på 887.000 kroner.

Etter 30 år med sparing i fond kan du altså forvente at sparepengene vil ha nesten dobbelt så høy verdi som med kontosparing.

Finans Norges prognoser for avkastning gjennom sparing i aksjefond er i tillegg relativt forsiktige. Med høyere risiko kan du forvente enda høyere avkastning, men dette vil variere fra fond til fond.

Om du begynner sparingen med 10.000 kroner med en gang, kan du forvente enda større vekst. Etter 30 år med 1000 kroner måneden inn i et fond med avkastning på 5,75 prosent, vil summen da øke til 936.000 kroner.

Historiske tall

Historisk er det ingen tvil om at sparing i fond har lønt seg over bankkonto-sparing. For å vise dette har Tvetenstrand brukt Statistisk sentralbyrås gjennomsnittstall for sparekonto og MSCI Worlds tall for avkastningen i et globalt aksjefond.

Dersom du de siste 10 årene hadde spart 1000 kroner i måneden på konto, ville du i dag sittet igjen 128.000 kroner. Den samme sparingen i et globalt aksjefond ville mer enn doblet pengene dine, slik at du i dag satt igjen med 251.000 kroner.

1000 kroner i måneden de siste 30 årene ville i dag gitt deg 550.000 med sparing i konto. Med fond ville summen vært 1,66 millioner, hvor 1,3 millioner av dette kun ville vært avkastning.

Du må tåle svingninger

En viktig forutsetning for at sparing i fond skal lønne seg er at du sparer over lengre tid. Dårligere tider og nedgang kan komme, og da er det avgjørende at du ikke får panikk og tar ut pengene til en dårlig kurs.

– Verdien vil svinge, og det er noe man må være klar over, sier Tvetenstrand.

Privatøkonom Endre Jo Reite i BN Bank sier nettopp dette vil være vesentlig for flere.

– Hvis man sparer langsiktig og tåler å se svingninger i sparepengenes verdi, vil det over tid være mest lønnsomt å spare i aksjefond. Men utfordringen for mange er at de ikke tåler de svingningene, og da er det lett å selge aksjer på et ugunstig tidspunkt, sier Reite.

ANBEFALER GJELDSBETALING: Privatøkonom Endre Jo Reite i BN Bank. Foto: Geir Mogen
ANBEFALER GJELDSBETALING: Privatøkonom Endre Jo Reite i BN Bank. Foto: Geir Mogen

Betal ned gjelden din

Privatøkonomen er tydelig på at nordmenn bør prioritere å betale ned gjeld dersom man har det.

– Betaler du ned gjeld, sparer du rundt tre prosent i rentekostnader på det du betaler ned, og i tillegg reduserer du risikoen i økonomien din. Nedbetaling av lån som sparing gjør deg også mer fleksibel til å bytte bolig, sier Reite.

Fondssparing er altså for deg som har relativt god kontroll på økonomien og ønsker å få mer ut av pengene du uansett vet du skal spare til et langsiktig formål.

– Om du er usikker på hva du bør gjøre - snakk med en rådgiver i banken din. Synes du fond er skummelt, anbefaler jeg å starte med et lite beløp hver måned. Da får du erfaring og ser hvordan det er, så kan du heller justere beløpet etter hvert, sier Tvetenstrand.