ILLUSTRASJONSFOTO: Statens Naturoppsyn skal merke en genetisk viktig hannulv i Hedmark. Denne hannen bor på Langedrag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
ILLUSTRASJONSFOTO: Statens Naturoppsyn skal merke en genetisk viktig hannulv i Hedmark. Denne hannen bor på Langedrag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

«Genetisk viktig» ulv skal flyttes og merkes

En ulv i Engerdal skal merkes og muligens flyttes. Miljødirektoratet vil skjerme den fra lisensfelling og hindre skade på tamrein. Ulven er «genetisk viktig».

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

DNA fra ulven ble funnet i Kvitvola i Engerdal kommune i Hedmark tidlig i november.

Ulven er en genetisk viktig ulvehann som har kommet fra Finland eller Russland, ifølge direktoratet.

Norske og svenske myndigheter har inngått en avtale om å ta vare på genetisk verdifulle ulver. Ettersom lisensfellingsperioden starter 1. desember, har Miljødirektoratet mandag gitt Statens naturoppsyn i oppdrag å merke ulven før dette.

Kan flyttes

For å hindre etablering av ulv innenfor sørsamiske tamreinområder og unngå skade på tamrein, kan det også bli aktuelt å flytte ulven.

Det er funnet tamrein som er drept av ulv innenfor reinbeitedistriktet Svahken Sijte, etter at DNA-prøven ble samlet inn. Sannsynligvis er det denne ulven som har vært på ferde.

Skal vurderes

Etter at ulven er merket skal Miljødirektoratet vurdere om den må flyttes.

– Under merkingen vil vi få mer informasjon om den fortsatt utgjør en skaderisiko, slik at flytting kan være nødvendig. Flytting vil også kreve at vi finner et egnet område å flytte ulven til, noe vi må gjøre nærmere vurderinger av de kommende dagene, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i direktoratet.

Statens Naturoppsyn starter arbeidet med merkingen så snart det er egnede værforhold.