Y-BLOKKA: Eksteriør av y-blokka i regjeringskvartalet i forbindelse med markering av at de tre første entreprisekontraktene i Regjeringskvartalet er inngått.
Foto: Berit Roald / NTB scanpix
Y-BLOKKA: Eksteriør av y-blokka i regjeringskvartalet i forbindelse med markering av at de tre første entreprisekontraktene i Regjeringskvartalet er inngått. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Y-blokka: Fylkesmannen ber regjeringen vurdere riving på nytt

Fylkesmannen i Oslo og Viken godkjenner vedtaket om riving av Y-blokka, men ber regjeringen vurdere saken på nytt.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Mandag formiddag melder Fylkesmannen i Oslo og Viken at de godkjenner vedtaket om riving av Y-blokka, men ber regjeringen vurdere saken på nytt.

Grunnen til at saken har ligget på Fylkesmannens bord, er at det er kommet flere klager på et vedtak i Oslo kommune der det heter at Statsbygg kan starte rivingen av Y-Blokka.

Blant klagerne er Fortidsminneforeningen, arkitekter og kunstnere. De har bedt om at vedtaket omgjøres.

Kan rives

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland er kommet fram til at riving av Y-blokka er i samsvar med statlig arealplan, og at Fylkesmannen ikke har hjemmel til å ta klagene til følge, men hun legger til:

«Til tross for at det nå foreligger et juridisk endelig vedtak som tillater riving, vil fylkesmannen sterkt beklage om man nå går videre med en rask og uopprettelig gjennomføring av vedtaket uten at departementet/regjeringen foretar en ny vurdering av de tunge innvendingene som er kommet mot rivingen.»

Fortidsminneforeningen, Norske arkitekters landsforbund og Oslo arkitektforening hadde klaget på Oslo kommunes vedtak som tillater riving av blokka.

Det samme hadde International Council on Monuments and Sites, som er rådgiver for UNESCO.

– Glad

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland er glad for fylkesmannens konklusjon.

– Jeg er glad for at Fylkesmannen bekrefter at rivevedtaket er gyldig og at vi nå kan gå videre i arbeidet med å bygge et åpent, trygt og grønt regjeringskvartal som vi alle kan være stolte av, sier hun til TV 2 mandag.

– Jeg vil understreke at det ikke foreligger nye momenter i denne saken nå som skulle tilsi en fornyet vurdering. Så sent som i juni sluttet et stort flertall på Stortinget seg til regjeringens beslutninger. Sikkerheten og ønske om å skape et grønt og tilgjengelig nytt regjeringskvartal har veid tungt når beslutningen om utformingen av det nye regjeringskvartalet ble tatt, sier hun.

Fortsatt muligheter

Rivingen av Y-blokka har skapt stort engasjement. Det karakteristiske bygget i regjeringskvartalet inneholder flere verker av Pablo Picasso. Det mest kjente er «Fiskerne», som er en integrert del av fasaden.

Det er bestemt at verket skal tas vare på og bli en del av det nye regjeringskvartalet, selv om resten av bygget blir revet.

Klagerne har fremdeles mulighet til å be regjeringen, ved Kommunaldepartemenetet, om å omgjøre Fylkesmannens vedtak.

De kan også gå rettens vei ved stevning, ved å hevde at vedtaket er ugyldig.

Til slutt kan de be Sivilombudsmannen vurdere lovligheten av vedtaket.