Her testes det om sjåførene kjører påvirket av narkotika eller legemidler. Det er et viktig fokusområde for politiet..
Her testes det om sjåførene kjører påvirket av narkotika eller legemidler. Det er et viktig fokusområde for politiet..

Over 100.000 har vært ruset bak rattet det siste året

Medvirkende årsak til én av tre dødsulykker.

Kjøring i rus var medvirkende faktor i hele 34 prosent av dødsulykkene på norske veier i fjor. Det viser tall fra Utrykningspolitiet (UP).

Dette er den høyeste registrerte andelen siden UP startet med dybdeanalyser av dødsulykker. Kjøring med rus var også medvirkende årsak til én av tre dødsulykker i 2018.

Etter at promillegrensen her til lands lenge lå på 0,5, ble den for noen år tilbake senket til 0,2. Det betyr at det skal svært lite til før man er over grensen.

Likevel viser det seg at mange tar sjansen, eller ikke bryr seg. En ny undersøkelse viser at langt over 100.000 nordmenn har kjørt bil påvirket av alkohol eller andre rusmidler i løpet av det siste året.

– Altfor mye

Norstat har på vegne av Codan Forsikring spurt nordmenn om de det siste året har drukket alkohol eller tatt rusmidler som kan ha påvirket kjøringen deres.

Tre prosent svarer at de har drukket alkohol, noe som tilsvarer rundt 126.000 nordmenn over 18 år. Én prosent svarer at det har tatt rusmidler som kan ha påvirket kjøringen deres, tilsvarende rundt 40.000 nordmenn.

– Tre prosent kan høres lite ut, men det er altfor mye i en sammenheng som dette. Hvis du kjører når du er ruspåvirket risikerer du å skade både deg selv og andre, og vi i forsikringsbransjen har nulltoleranse for kjøring i ruspåvirket tilstand, sier kommunikasjonssjef Georg Richvoldsen i Codan Forsikring.

Derfor kan nyere biler være ekstra dyre å eie

Rus og bilkjøring hører ikke sammen. Likevel er det mange som gjør det.
Rus og bilkjøring hører ikke sammen. Likevel er det mange som gjør det.

Synlige promillekontroller

Andre typer rus enn alkohol, kan tidligere ha vært vanskelig å måle. Men her har politiet de siste årene fått nye hjelpemidler, som avdekker dette bedre enn før.

For å forebygge kjøring i ruspåvirket tilstand gjennomfører Utrykningspolitiet synlige promillekontroller på tider og steder folk flest forventer å bli kontrollert. I tillegg til å avdekke ruspåvirkede sjåfører, skal dette også bidra til å øke folks subjektive opplevelse av oppdagelsesrisiko.

Dette er straffen:

  • Promille 0,2-0,5: Bot på 6.000-10.000 kroner.
  • Promille 0,5-1,2: Betinget fengsel. Bot på 1,5 ganger brutto månedslønn. Inndratt førerkort i minst 1 år.
  • Promille over 1,2: Ubetinget fengsel. Bot på 1,5 ganger brutto månedslønn. Inndratt førerkort i minst 2 år

UP promilletester også alle som blir stoppet, for eksempel for å ha kjørt for fort.

Juks koster norske bilkjøpere milliardbeløp – hvert år

Kaskoforsikringen gjelder ikke

Norstat har på vegne av Codan Forsikring også undersøkt hva som er de viktigste grunnene til at folk ikke kjører med promille. Flest svarer at de frykter å bli involvert i en ulykke.

– Det er bra at mange er klar over risikoen for å bli involvert i en ulykke hvis de kjører ruspåvirket. Du risikerer også både fengsel, bot og inndragning av førerkortet. Bøtesatsen er 1,5 månedslønn og kaskoforsikringen gjelder ikke ved kjøring i ruspåvirket tilstand, sier Richvoldsen, i en pressemelding.

Les også: Lånte bort bilen – mistet selv førerkortet og må i fengsel

Se video: Slik er det å kjøre bil i bakrus