SJELDEN SYKDOM: Victor Elliot hadde en svært sjelden sykdom, og døde da han var tre år gammel.
SJELDEN SYKDOM: Victor Elliot hadde en svært sjelden sykdom, og døde da han var tre år gammel. Foto: Privat

kamilla og mads mistet sin alvorlig syke sønn:

Regjeringen endrer omdiskutert lov etter kraftig kritikk: – En seier

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad fortalte om endringen under KrF sitt landsstyremøte fredag.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I juni 2017 gjorde den blå regjeringen flere omfattende endringer i pleiepengeordningen.

Én av disse endringene var at dersom barnet døde, ble foreldrene fratatt pleiepengene på dagen.

19. oktober fortalte TV 2 historien om Kamilla Spangsberg Kristensen og Mads Thrane.

De ble rammet hardt av akkurat denne delen av ordningen.

Alvorlig syk

I mai 2015 ble Mads og Kamilla foreldre til Victor Elliot. Fire uker etter at han kom til verden opplevde de at det var vanskelig å få kontakt med sønnen. Etter flere anfall ble Victor Elliot innlagt på sykehus.

Da fikk Mads og Kamilla beskjed om at sønnen var alvorlig syk, og at han ikke kom til å bli gammel.

Foreldrene bestemte seg derfor for å gi sønnen et best mulig liv, og sluttet i jobbene sine for å pleie sønnen selv. De begynte derfor på pleiepenger.

Pleiepenger er en ordning foreldre med alvorlig syke barn går på dersom de må være borte fra arbeid, fordi barnet trenger kontinuerlig omsorg og pleie.

Overraskende beskjed

Kamilla begynte på pleiepenger i 2016, og havnet derfor under den gamle ordningen. Mads fortsatte i jobben sin en stund, og begynte ikke på pleiepenger før etter regjeringens omfattende endringer.

Da sønnen døde i april i år, fikk foreldrene seg derfor en overraskende beskjed. NAV hadde stoppet utbetalingen av Mads sine pleiepenger dagen Victor Elliot døde. Det fikk foreldrene til å reagere.

– Det er rart at det skal være forskjell på min og Kamilla sin sorgprosess. Vi hadde begge mistet barnet vårt. Med denne ordningen sier staten at jeg ikke er berettiget til sorg på samme måte. Hadde det vært opp til dem, skulle jeg møtt på jobb og fortsatt etter beste evne, sa Mads til TV 2.

Lovendring

Men denne ordningen blir det nå en slutt på. Det annonserte barne- og familieminister og partileder Kjell Ingolf Ropstad på KrF sitt landsstyremøte, fredag.

I sin tale trakk han frem historien til Mads og Kamilla.

– Da Mads kontaktet NAV for å få mer informasjon kunne de melde at pleiepengene opphørte den dagen sønnen døde. Allerede dagen etter skulle foreldrene enten vært i arbeid eller hatt en sykemelding, sa Ropstad.

Nå vil ordningen, som ble innført under den rød-grønne regjeringen, komme tilbake. Det vil si at dersom man har mottatt pleiepenger sammenhengende i tre år, vil man fortsette å få dette i tre måneder etter at barnet dør.

I tillegg til dette, innføres det en ny ordning hvor de som ikke har mottatt pleiepenger sammenhengende i tre år, vil få dette i seks uker etter at barnet dør.

– Dette er ekstremt viktig, slik at disse foreldrene kan områ seg, ha tid til å sørge og tid til å tenke på en begravelse, sa Ropstad.

– Fantastisk

Kamilla og Mads var både rørt og fornøyd over at regjeringen nå foretar disse endringene.

– Det er fantastisk at de erkjenner at foreldre har bruk for tid til å sørge, sier Kamilla til TV 2.

– Vi drar ikke nytte av denne ordningen, men hvis vår historie har bidratt til denne endringen, har det vært verdt å stå frem, sier Mads.

Foreldrene er glad for at historien til Victor Elliot blir brukt for å skape en endring.

– Vi har satt et ansikt på et komplisert problem, og det virker som det var nødvendig for å gjøre problemet litt mer nært, sier de.

Begge er enig i at dette er en god start, men håper det kan åpne dørene for flere endringer.

– Vi håper at de over tid anerkjenner foreldrene likt. Men det er et flott utgangspunkt å jobbe ut i fra, og det er en seier, sier Mads.

– Sorgdiskriminerende

Bettina Lindgren er styreleder i Løvemammaene. De er en frivillig, interessepolitisk organisasjon som jobber for å opplyse om, forbedre og sikre syke og funksjonshemmede barns rettigheter i Norge.

Hun sier til TV 2 at de er veldig positiv til at regjeringen ser at det var feil å kutte, og at de nå velger å gå tilbake. Men Lindgren mener ordningen var for streng i utgangspunktet.

– Det de kommer med nå er litt byråkratisk og sorgdiskriminerende. Vi har sendt et lovforslag til Ropstad der vi foreslår at regelen bør gjelde alle som har mottatt pleiepenger. Det er helt forferdelig å miste et barn uansett om det skjer etter tre år eller tre uker, sier Lindgren.

– Ikke godt nok

Partileder i SV Audun Lysbakken sier det er bra at regjeringen retter opp i sine feil. Men mener fortsatt ikke det er godt nok.

– Å gå tilbake til et kunstig et kunstig skille mellom om man har hatt støtte i tre år, eller to år og elleve måneder når barnet dør, er helt uforståelig når vi vet hvor urettferdig det slår ut, sier Lysbakken til TV 2.

SV fremmet et forslag på Stortinget torsdag, hvor de foreslår å gi alle foreldre som mister barnet sitt rett til pleiepenger i tre måneder.

– Det burde Ropstad også bli med på, sier Lysbakken.