VOND: Per og Line reagerer sterkt på at Fylkesnemnda besluttet tvangsadopsjon av barnet deres.
VOND: Per og Line reagerer sterkt på at Fylkesnemnda besluttet tvangsadopsjon av barnet deres. Foto: Olav Wold

Mener at Line og Pers barn (5) skal tvangsadopteres

Fylkesnemnda la ikke vekt på dommen mot Norge i Menneskerettighetsdomstolen. Nå ankes saken til tingretten.

Fylkesnemnda i Innlandet har besluttet at det fem år gamle barnet til Line og Per, som er av romani-taterslekt, skal tvangsadopteres.

Det skjer stikk i strid med innstillingen til familiens fastlege og en nevropsykolog.

Ekteparet fra Gran i Oppland er sjokkert over beslutningen og anker saken til tingretten.

– Veldig tungt

– Jeg brast i gråt da jeg fikk beslutningen. Vi er fortvilet over rettsvesenet og måten vi er behandlet på. Vi mener adopsjonsbeslutningen er i strid med menneskerettighetene, sier moren, Line, til TV 2.

– Jeg forstår ikke at de kan gjøre dette. For de har ikke noen god grunn til det, sier faren, Per.

Foreldrene mener barnet nå blir fratatt retten til å bevare sitt språk og sin identitet som romani-tater.

– Det er veldig sårt å tenke på. Dette er ikke riktig, sier moren.

Barnet ble plassert i fosterhjem da det bare var fem måneder gammelt. Barnevernets begrunnelse var at foreldrene ikke hadde gode nok omsorgsevner, noe de selv avviser. Siden har de kun hatt samvær, og de ikke har vunnet fram med krav om tilbakeføring i rettsvesenet.

Psykologer som har vitnet i saken har hatt forskjellige vurderinger av omsorgsevnen.

Fylkesnemnda har vedtatt en såkalt åpen adopsjon, noe som innebærer at foreldrene får to samvær med barnet i året. Det er et samvær mer enn barnevernet i Gran kommune gikk inn for.

Mener sakene ligner hverandre

I begrunnelsen for tvangsadopsjon legges det vekt på at barnet har særskilte behov og en sterk tilknytning til fosterforeldrene. Også at Line og Per vil fortsette å ta rettslige skritt for å få datteren tilbake blir vektlagt. Samt vurderinger av deres omsorgsevne.

– En adopsjon vil imidlertid bekrefte barnets plass hos dem det i dag opplever som sine foreldre, og man vil unngå at utviklingen blir negativt påvirket av barnets status som fosterbarn, framholdes det i beslutningen.

Foreldrene reagerer sterkt på at Fylkesnemnda har lagt liten vekt på at Norge nylig ble dømt i Menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg. Norge ble dømt for å ha krenket Trude Lobben og sønnens rett til familieliv, da han ble tvangsadoptert for ni år siden.

Foreldrene mener saken har flere likhetspunkter med deres situasjon.

– Jeg synes det er en skandale at dette ikke ble vektlagt, sier Line.

«EMD oppstiller ikke noen nye vilkår som endrer rettstilstanden, men understreker at barnets beste må vurdere opp mot de biologiske foreldrenes rettigheter til familieliv», skriver Fylkesnemnda.

Dette reagerer advokaten til foreldrene på. 30 norske barnevernsaker står nå på vent for behandling i Menneskerettsdomstolen, og Høyesterett skal behandle flere barnevernssaker opp mot Lobben-dommen på nyåret, for å vurdere om det legges for liten vekt på retten til familieliv i slike saker.

Det er også på det rene at Gulating Lagmannsrett nylig opphevet en tvangsadopsjon. Det skjedde blant annet med argumenter opp mot Lobben-dommen.

– Lobben-dommen bagatelliseres

Advokaten til foreldrene, Maria Novotna, mener Fylkesnemnda bagatelliserer Lobben-dommen.

– Vi mener beslutningen er feil fordi det ikke foreligger særlig tungtveiende grunner for adopsjon, slik loven krever. Et barn har rett til å vokse opp hos sin biologiske familie. I denne saken ble det ikke prøvd noen hjelpetiltak i familien, før barnet ble omsorgplassert. Og det ble heller ikke vurdert plassering i familienettverk. Vi mener at det er flere forhold som viser at foreldrenes rettigheter ikke ble ivaretatt, sier Novotna.

Fylkesnemnda behandlet også krav om tilbakeføring av barnet til foreldrene, noe som ble avvist.

Barnevernet vil ikke kommentere

TV 2 har tidligere fortalt historien om ekteparet som ble fratattt barnet sitt da det bare var fem måneder gammelt. Det skjedde etter at to sakkyndige psykologer, bestilt av barnevernet, konkluderte med at spesielt Line, men også Per hadde for dårlige omsorgevner.

Det er på det rene at både sakkyndige og barnevernet har omtalt moren som lett utviklingshemmet, noe både fastlegen hennes og nevropsykolog Veslemøy Watten har konstatert at er feil.

Line har også fortalt at hun mener barnevernet har brukt argumenter om at hun er av taterslekt mot henne, noe to naboer har bekreftet overfor TV 2.

Dette har barnevernet avvist under behandlingen av saken i retten.

Barnet ble tatt uten at det ble satt inn hjelpetiltak i hjemmet. Plassering i familienettverk ble heller ikke forsøkt. Likevel har omsorgsovertakelsen blitt stadfestet i alle rettsinstanser.

Barnevernlederen i Gran kommune har tidligere skrevet til TV 2 at de ikke ønsker å kommentere saken så lenge den er under behandling i fylkesnemnda eller rettsvesenet.

TV 2 opplyser:

Det er gjort endringer i artikkelen, slik at den blant ikke inneholder etternavnet til moren og faren. Endringene er gjort i samråd med foreldrene og deres advokat for å sikre barnet mot identifisering.