TILTAK: En beredskap på 90 prosent er ikke godt nok. Nå iverksettes tiltak for å styrke luftambulansetjenestene.
TILTAK: En beredskap på 90 prosent er ikke godt nok. Nå iverksettes tiltak for å styrke luftambulansetjenestene. Foto: Nils Ole Refvik

staten ber om hjelp fra forsvaret:

Styrker luftambulansetjenesten med fly og helikopter i Finnmark

Misnøyen med flyambulansetilbudet øker. Nå ber staten om hjelp fra forsvaret, og operatørselskapet Babcock setter inn et ekstra ambulansefly for å styrke beredskapen i Finnmark.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

«Babcock Scandinavian Air Ambulanse setter inn et ekstra kortbanefly med eget mannskap for å sikre en bedre beredskap fram til de kan levere en normal beredskap med sine norske fly og piloter», skriver Luftambulansetjenesten HF i en pressemelding onsdag kveld.

Nå skjerpes også statens misnøye og kritikk av operatørselskapet Babcock.

«Luftambulansetjenesten HF er ikke fornøyd med den tilgjengelige beredskapen som er levert etter oppstart 1. juli. I september og august ble en beredskapen ned mot 90 prosent blant annet forklart med at en og samme tekniske feil på alle fly førte til 30 døgn utmeldinger. Feilen er utbedret og under kontroll på alle fly. Likevel ble ikke beredskapen vesentlig bedre i oktober slik det var forventet. Levert beredskap for oktober er 90, 65 prosent. LAT HF har derfor bedt Babcock om å iverksette både kortsiktige og langsiktige tiltak for å bedre beredskapen» står det i pressemeldingen.

Ber forsvaret stille med helikopterstøtte

Helsedirektoratet rettet onsdag kveld en anmodning til Forsvaret om stille med et ambulanseutrustet helikopter fram til jul i år for å styrke beredskapen. Dette som et umiddelbart tiltak.

Også ved operatørskiftet 1.juli stilte forsvaret med et slikt helikopter med base i Kirkenes. Den såkalte bistandsanmodningen begrunnes med at så vel Luftambulansetjenesten som Helse Nord mener det er behov for tiltak for å sikre en forsvarlig beredskap for befolkningen i Øst-Finnmark.

11. november setter også Babcock inn et ekstra fly i Finnmark. Flyet er sertifisert for kortbaneoperasjoner og skal i størst mulig grad bemannes med piloter som kan fly kortbane.

Flyet vil være begrenset til 12 timers operasjon per døgn og utløses ved behov. Det skal stå i Alta og være en beredskap på topp av den øvrige beredskapen og raskt kunne flyttes til andre baser. Flyet blir i Norge til avtalt beredskap oppnås med tjenestens øvrige fly.

Henter svenske piloter til Norge

I følge pressemeldingen, vil Babcock benytte flere av sine piloter som i dag tjenestegjør i Sverige for å styrke den norske tjenesten. Dette tiltaket vil ha effekt fra medio desember 2019.

I tillegg oppgrader selskapet flere styrmenn til kaptein. «Styrmenn som oppgraderes til kaptein skaper umiddelbart større fleksibilitet, i og med at det alltid må være minst en kaptein ombord. Tiltaket skal gi virking fra medio februar 2020», heter det i pressemeldingen fra Luftambulansetjenesten HF, som administrerer den stalige luftambulansetjenesten.

Ifølge pressemeldingen begrunner Babcock den dårlige beredskapen med en tariffavtale som til nå har gjort det vanskelig for selskapet å bruke deres piloter på en optimal måte. «Da NHO Luftfart og Norsk Flygerforbund (LO) i juni 2018 forhandlet frem en avtale som garanterte alle pilotene hos tidligere operatør jobb i tjenesten etter overtakelsen, var det et krav fra Norsk Flygerforbund at alle pilotene skulle få beholde basen de hadde hos tidligere operatør.»

Forhandler med pilotene

Torsdag starter selskapet støttet av NHO Luftfart forhandlinger med Norsk Flygerforbund for blant annet å få utnyttet egne piloter bedre enn dagens avtale åpner for.

På Gardermoen har selskapet en overtallighet på sju piloter, mens det mangler et tilsvarende antall på basene i Kirkenes, Alta og Brønnøysund. De overtallige pilotene på Gardermoen har det ikke vært mulig å flytte dit ut i fra dagens avtale.

Luftambulansetjenesten HF viser til at pilotene på Gardermoen har lagt frem et forslag for å løse problemet med overtallighet, som Babcock langt på vei har akseptert. Babcock og pilotenes flygerforening møtes til forhandlinger om en revisjon av tarifforhold torsdag og fredag denne uken, der også dette vil være tema.

I følge selskapet har også skapt utfordringer at fire av pilotene som begynte 1. juli har sagt opp i prøveperioden med 14 dagers oppsigelsestid.