HELSEKONTROLLEN AVSLØRER:

Apotek-ansatte føler seg presset av interne salgskonkurranser

Helsekontrollen (TV 2): Kine Albrigtsen ble utsatt for to lovbrudd under sitt besøk i Vitusapotek, hevder jurist.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Vitusapotek arrangerer salgskonkurranser på bakrommet for å selge noe ekstra til kundene når de henter ut resepten. Flere ansatte har tatt kontakt med Helsekontrollen fordi de er bekymret for det økende salgspresset i kjeden.

– Salgene er ikke alltid faglig begrunnet og gjøres på grunn av press fra kjeden, mener farmasøyt i Vitus, Markus Hovd.

Bingo på bakrommet

De ansatte mener at salgspresset forsterkes ved at det arrangeres salgskonkurranser som bingo og «fem på rad». Målet er å krysse av for hvert mersalg, og premien kan være en flaske vin.

Se Helsekontrollen gratis på TV 2 Sumo

– Praksisen går utover pasientenes økonomi, samtidig som vi undergraver vår profesjon som farmasøyter, mener Hovd.

Vitusapotek ønsker ikke å kommentere forholdene, men skriver i en e-post at man alltid kan stole på at deres høyt utdannede ansatte gir gode råd med etisk forankring og faglig integritet.

(Saken fortsetter under bildet)

SALGSKONKURRANSER: Julekalender, bingo og fem på rad skal få fart på salget hos reseptkundene som besøker Vitusapotek.
SALGSKONKURRANSER: Julekalender, bingo og fem på rad skal få fart på salget hos reseptkundene som besøker Vitusapotek.
SALGSKONKURRANSER: Julekalender, bingo og fem på rad skal få fart på salget hos reseptkundene som besøker Vitusapotek.
SALGSKONKURRANSER: Julekalender, bingo og fem på rad skal få fart på salget hos reseptkundene som besøker Vitusapotek.
SALGSKONKURRANSER: Julekalender, bingo og fem på rad skal få fart på mersalget hos reseptkundene som besøker Vitusapotek.
SALGSKONKURRANSER: Julekalender, bingo og fem på rad skal få fart på mersalget hos reseptkundene som besøker Vitusapotek.

Premieres for de største kvitteringene

Helsekontrollen har fått tilgang til interne dokumenter, blant annet fjorårets julekalender for Vitusapotek. Der utloves det premier hver dag til den med «størst totalbeløp på kvitteringen» eller den med «flest definerte kryssalg».

Et definert kryssalg er mersalg av reseptfrie varer, som er vurdert av kjeden til å være passende sammen med forskjellige kategorier rekvirerte legemidler. For eksempel kan pasienter med kolesterolsenkende medisiner tilbys omega 3.

VITUS BEGÅR LOVBRUDD: Jurist Anne Kjersti Befring mener Vitusapotek bryter loven på flere punkter.
VITUS BEGÅR LOVBRUDD: Jurist Anne Kjersti Befring mener Vitusapotek bryter loven på flere punkter.

– Det finnes ingen faglige retningslinjer som sier at man skal bruke omega 3 sammen med kolesterolsenkende medisiner, sier medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen.

Han legger til at hele 580 000 nordmenn går på kolesterolsenkende medisiner, og at mulighetene for mersalg derfor er ekstra store.

En annen kategori er «angst og depresjon» hvor de ansatte får uttelling for å selge reseptkundene ekstra varer i hele kategorien munn. Det kan være gavesett med leppepomader, en flaske munnskyll eller tyggegummi. Begrunnelsen er at 1-10 % av pasientene kan oppleve munntørrhet.

– Legger opp til å bryte loven daglig

Jurist Anne Kjersti Befring er ekspert på Helsepersonelloven, som omfatter alle som behandler resepter i apotek. Hun mener apotekkjeden bryter flere paragrafer i lovverket.

– Apoteket tror tydeligvis at de er en vanlig butikk som skal «pushe» mest mulig varer. Man må spørre seg om de er i stand til å behandle rekvirerte legemidler.

Befring påpeker at konkurranser og salgsmålinger øker risikoen for at helsepersonellet i Vitusapotek daglig bryter loven. De har nemlig ikke lov til å drive aktiv og direkte markedsføring overfor syke mennesker. De skal også sørge for at pasienten ikke påføres unødvendig utgifter.

– Oppfordring til slik markedsføring innebærer at ledelsen bryter sin plikt til å tilrettelegge slik at helsepersonell kan overholde sine lovpålagte plikter.

Befring understreker også at apotekenes rolle er å ivareta syke på en forsvarlig og omsorgsfull måte utfra deres behov, ikke apotekets egne behov for inntjening.

– To lovbrudd på få minutter

Helsekontrollen ble med Kine Albrigtsen for å hente ut hennes resept på antidepressiva, i to forskjellige Vitusapotek. På det første ble hun ikke tilbudt noe spesielt, men i apotek nummer to endte hun opp med tre produkter i tillegg til medisinen.

Juristen mener Kine ble utsatt for to lovbrudd kun på noen få minutter.

– Utnytter folk i en sårbar situasjon

Ragnhild Silkoset, professor og leder ved institutt for markedsføring ved Handelshøyskolen BI, fremhever at ansatte i apotek med lang utdanning er eksperter på sitt fagfelt og dermed har noe man kaller ekspertmakt.

– Det betyr at de kan få folk til å gjøre ting de ellers ikke ville ha gjort, fordi de er i en sårbar situasjon. Denne ekspertmakten utnytter Vitusapotek ved å selge pasienter noe de kanskje ikke trenger, forklarer Silkoset.

Mental Helse deler bekymringen og reagerer spesielt på at det konkurreres om å selge til sårbare grupper.

– At dette er satt så grundig i system er sjokkerende. Dette bør apotekene rydde opp i og slutte med, mener kommunikasjonssjef Kristin Bergersen.