Fredag 8. november 2018 kolliderte fregatten Helge KNM Ingstad med oljetankeren Sola TS ved Stureterminalen utenfor Bergen. Fregatten ble totalskadd som følger av det kraftige sammenstøtet.

VG skriver tirsdag at politiet nå vurderer foretaksstraff mot Forsvaret og Kystverket.

– Vi vurderer foretaksstraff etter ulykken, bekrefter påtaleansvarlig politiadvokat Ole Bjørn Mevatne i Vest politidistrikt overfor avisa.

På fredag legges havarikommisjonenes granskningsrapport frem, og det er også noe politiet også avventer, skriver avisa.

Kritikkverdig

Det har i løpet av det drøye året etter ulykken kommet frem at ikke alt var som normalt den høstdagen i 2018 da Helge Ingstad kolliderte.

TV 2 avslørte i september 2019 at de fem posisjonene på broen om bord på ulykkesfregatten ikke var bemannet helt som normalt da fregatten seilte inn i Hjeltefjorden ulykkesnatten.

Den menige som var styrbord utkikk, hadde spisepause og satt i messen i minuttene før ulykken. Havarikommisjonen har slått fast at det er vesentlig at brobesetningen hadde en feil virkelighetsoppfatning av situasjonen og derfor forvekslet oljetankeren «Sola TS» med Stureterminalen.

Stureterminalen kom på fartøyets styrbord side. Da utkikken var ferdig å spise og kom tilbake på broen, var det etter det TV 2 erfarer allerede en kritisk situasjon.

Rapport på høring

Havarikommisjonens rapport som legges frem på fredag har i høst vært ute på høring hos flere. Blant annet har et knippe av de som var ombord på KNM Helge Ingstad fått lese igjennom rapporten i forkant.

Den er sendt til de sju personene som var på broen da fregatten kolliderte, til marinesjefen, Kystverket (som er ansvarlig for trafikksentralen) og til rederiet som eier tankbåten.

– Det er ikke slik at man her har trykket på én feil knapp som har ført til kollisjonen. Dette er komplekse ting, med et komplekst samspill mellom menneske og maskin, presiserer flaggkommandøren.

Han ser frem til ettårsdagen for ulykken når Havarikommisjonen skal offentliggjøre rapporten, fordi han vet at mange har spørsmål rundt det som skjedde om bord. Andersen sier han ikke tror det vil være mange ubesvarte spørsmål etter at Havarikommisjonens rapport er lagt frem.

Etter det TV 2 erfarer, vektlegger Havarikommisjonens rapport – som altså foreløpig er hemmelig – at ulykken skyldes en rekke uheldige sammenfall, en kjede av små feil eller dårlig kommunikasjon mellom de forskjellige aktørene. Dette er også feil som er gjort av andre enn dem på fregatten.