ALARM: De rettsoppnevnte sakkyndige Dan Tungland og Kirsten Westlye har vurdert tiltalte flere ganger.
ALARM: De rettsoppnevnte sakkyndige Dan Tungland og Kirsten Westlye har vurdert tiltalte flere ganger. Foto: Privat / TV 2

Slo alarm i 2017 – ingenting skjedde

HAUGALAND TINGRETT (TV 2): I 2017 mente psykiater Kirsten Westlye at 49-åringen var psykotisk og at det var stor fare for at han ville begå alvorlige kriminelle handlinger, men han ble ikke underlagt tvang. Et drøyt år senere drepte han en tilfeldig kvinne.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I februar i år gikk den 49 år gamle mannen inn på Vår Frelsers Gravlund i Haugesund. I hendene hadde han en tohodet øks.

Tilfeldigvis var Bjørg Marie Skeisvoll Hereid (67) i nærheten.

Hun ble drept av 49-åringen, som sier at han husker svært lite fra hendelsen fordi han mener å ha vært psykotisk.

Tirsdag vitnet psykiater Kirsten Westlye i rettssaken mot den drapstiltalte mannen. Hun møtte ham for første gang i 2011. Da mente hun at han ikke oppfylte alle kriteriene for å kunne betegnes som psykotisk.

Seks år senere, i 2017, hadde hun en annen konklusjon. På denne tiden var 49-åringen siktet for flere alvorlige forhold, blant annet et ran og en voldtekt.

Da ble det gjort en full judisiell observasjon av mannen.

Psykiaterne var ikke i tvil: Mannen var psykotisk da han begikk handlingene han var siktet for.

TILFELDIG: Bjørg Marie Skeisvoll Hereid ble et helt tilfeldig offer. Om sakkyndiges konklusjon om mannens psykiske tilstand hadde blitt fulgt opp tidligere, kunne muligens drapet vært unngått. Foto: Privat
TILFELDIG: Bjørg Marie Skeisvoll Hereid ble et helt tilfeldig offer. Om sakkyndiges konklusjon om mannens psykiske tilstand hadde blitt fulgt opp tidligere, kunne muligens drapet vært unngått. Foto: Privat

Ville ha tvang

Ifølge Westlye hadde politiet glemt å be om en risikovurdering av tiltalte. Denne ble etterspurt litt senere.

– Vi skrev et nytt notat som ble levert den 6. november i 2017. Der konkluderte vi med med at det var høy risiko for nye voldshandlinger. Vi har også spesifisert hvilke faktorer som høyner risikoen. Vi mente at vilkårene for at han skulle behandles under tvang var oppfylt, sier Westlye.

Etter dette hørte hun ikke mer om saken. 49-åringen, som på dette tidspunktet satt varetektsfengslet i forbindelse med anklagene om voldtekt og ran, ble etter hvert overført fra fengsel til Valen psykiatriske sykehus.

Ved juletider i 2017 ble han skrevet ut fra sykehuset.

– Vi ventet på at saken skulle komme opp for retten, men vi hørte aldri noe, sier Westlye.

Henla saken

For i april i 2018, fem måneder etter at politiet fikk beskjed om at det var stor fare for at tiltalte ville begå nye kriminelle handlinger, henla de sakene mot ham.

Voldtektssaken ble henlagt på bevisets stilling. Ranssaken ble henlagt med følgende begrunnelse: «Straffeansvar kan ikke gjøres gjeldende på grunn av tvil om mistenktes strafferettslige tilregnelighet på gjerningstidspunktet».

Påtalemyndigheten valgte å ikke ta ut tiltale og forsøke å få mannen dømt til tvungen psykisk helsevern.

Les statsadvokaten begrunnelse for hvorfor han henla saken lenger ned.

I februar i 2019, ti måneder etter henleggelsen, gikk 49-åringen inn på Vår Frelsers Gravlund og drepte Bjørg Marie Skeisvoll Hereid.

Igjen ble Kirsten Westlye oppnevnt som sakkyndig for å vurdere tiltaltes tilregnelighet.

– Vi konkluderte likt som i 2017. Vi mener at han var psykotisk i gjerningsøyeblikk og under observasjonene vi har gjort. Vi regner han som strafferettslig utilregnelig, og vi mener derfor at han må fritas fra straff, sier hun i Haugaland tingrett.

Har flere lidelser

Westlye mener at tiltalte lider av paranoid schizofreni.

– Det er en lang liste med symptomer, blant annet vrangforestillinger. Det er som om han lever i sitt eget univers. Symptomene har også vist seg å bli værende over tid. Også når han har forklart seg her i retten, har det kommet frem ting som tyder på at han fremdeles lider av vrangforestillinger. Det er godt kjent at en person som ruser seg over mange år kan utvikle en permanent psykose, sier hun.

Westlye mener også at tiltalte har vist liten innsikt i eget sykdomsbilde og at han i liten grad forstår at han har et voldspotensiale.

Hun mener at tiltalte i tillegg lider av dyssosial personlighetsforstyrrelse. Diagnosen er stilt på bakgrunn av en grundig gjennomgang av 49-åringens historikk.

– Disse trekkene har gjort seg gjeldende fra tidlig i ungdommen. Han har vist hensynsløshet og liten forståelse for andres følelser. Dette lar seg ikke behandle og kan ikke påvirkes av medisiner, noe som forverrer prognosen. Om man hadde behandler psykosen, så vil personlighetsforstyrrelsen fremdeles ligge under.

– Forstår at det er en vanskelig situasjon

Det var statsadvokat Oddbjørn Søreide fra Rogaland statsadvokatembeter som henla ranssaken fra 2017.

Han sier til TV 2 at han forstår at situasjonen er vanskelig for de pårørende.

– Slik saken var opplyst den gang, var det ikke grunnlag for å utforme en tiltale for dom på tvungen psykisk helsevern. Vurderingen av om det skal påstås dom på tvungen psykisk helsevern er sammensatt. Når påtalemyndigheten mener at vilkårene i loven ikke er til stede, er påtalemyndigheten pliktig til å henlegge saken på tvil om tilregnelighet, skriver Søreide i en SMS til TV 2.

Både tiltaltes far og advøde Hereids etterlatte mener at drapet kunne ha vært unngått.

– Noen har syndet

Tirsdag ble rettssaken avsluttet. I prosedyrene la aktor Folke Åmlid som ventet frem en påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern.

– Jeg nøyer meg ved å vise til de sakkyndiges redegjørelse og har lagt det til grunn. Tiltalte må rammes inn og han må rammes inn med tvang, sier han.

49-åringens forsvarer Erik Lea la ned samme påstand som Åmlid. Lea understrekte at han har medfølelse med Bjørg Maries etterlatte. Samtidig mener han også tiltalte er et offer i saken.

– Det er totalt uinteressant for min del hvem som er syndebukken her. Men noen har syndet. Han blir jo bare skrevet ut. Han blir løslatt og det er overhodet ingen plan, sier han.