VISSTE DET VAR ULOVLIG: Siv Renee Eriksen sa hun trosset loven med viten og vilje - en lov som nå har vist seg at ble feiltoket.
VISSTE DET VAR ULOVLIG: Siv Renee Eriksen sa hun trosset loven med viten og vilje - en lov som nå har vist seg at ble feiltoket. Foto: TV 2

siv (52) rammet av nav-skandalen:

– Jeg sitter fortsatt med en skyldfølelse

Siv Renee Eriksen (52) ble uskyldig dømt for trygdesvindel. Tirsdag var hun til stede i Stortinget da hun fikk en unnskyldning fra regjeringen.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Jeg er dømt for trygdesvindel. Jeg fikk en dom på åtte måneder og satt i fem, sier hun til TV 2.

Eriksen er en av 50 personer som er uskyldig dømt for trygdesvindel.

Det var Dagbladet som først omtalte hennes historie.

– Jeg reiste utenlands fordi jeg hadde en kjæreste der. Hjertet dro mer enn hjernen på et tidspunkt. Jeg visste at det var ulovlig. Det står på meldekortet at du ikke kan oppholde deg i utlandet, sier Eriksen til TV 2.

Hun sier at det ikke er noe som kan rette opp for det hun er blitt utsatt for.

– Jeg sitter fortsatt med en skyldfølelse og at jeg har gjort noe galt.

– Fikk ikke noe mer tillit

Eriksen gikk på arbeidsavklaringspenger (AAP) fra 2012 til 2015. AAP er en ytelse der man skal avklares om man kan arbeide videre eller om man skal ha en varig uføretrygd.

– Hva synes du om det du fikk høre i dag?

– Det var litt vanskelig å følge med, men jeg fikk ikke noe mer tillit.

– Du fikk en unnskyldning?

* 2012: EU-forordning 883/2004 blir en del av norsk trygderett. Artikkel 21 slår fast at de som mottar syke-, pleie- og arbeidsavklaringspenger, kan motta ytelsene selv om de oppholder seg midlertidig i et annet EØS-land. Nav holder fast på en streng regelforståelse om at mottakerne som hovedregel må oppholde seg i Norge for å få ytelsene. Den norske loven om folketrygd blir ikke endret.

* Juni 2017 til mars 2018: Trygderetten avsier flere dommer i klagesaker, der det slås fast at Nav praktiserer reglene feil. Nav endrer ikke praksis.

* November 2018: Nav varsler Arbeids- og sosialdepartementet muntlig om at Trygderetten vil be EFTA-domstolen avgi en rådgivende uttalelse om tre pågående saker som gjelder artikkel 21.

* Desember 2018: Nav sender brev til departementet om saken.

* Mars 2019: Arbeids- og sosialdepartementet blir enig med Nav om at praksisen må endres for framtidige saker. Foreløpig gjelder problemstillingen bare korttidsopphold.

* August 2019: Nav skriver i en epost til departementet at artikkel 21 heller ikke har vært vurdert når det gjelder lengre utenlandsopphold, og at det er stor risiko for at dette gjelder i saker der folk er domfelt for trygdesvindel.

* 15.–17. september: Nav sender brev til politiets påtalejurister i 51 pågående rettssaker om trygdesvindel.

* 16. oktober 2019: Riksadvokaten varsles om feilen. En foreløpig kartlegging fra Riksadvokaten viser at minst 48 personer er uriktig dømt for trygdesvindel, 36 av dem til fengselsstraff.

* 27. oktober: Nav-direktør Sigrun Vågeng, arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og riksadvokat Tor-Aksel Busch orienterer offentligheten om saken.

* 5. november: Hauglie redegjør for saken i Stortinget. (NTB)

– Ja, men jeg vet ikke helt. Jeg føler den ikke er så barmhjertig som jeg håpet den skulle bli.

– Tror du at du får full oppreisning?

– Jeg vet ikke. Jeg har ikke tillit til at Nav rydder opp. Jeg tror ikke at det fungerer at de har et team som skal rydde opp etter egne kolleger. Det er ikke et Nav for mennesker på bånn.

– Det er umulig å fullt ut rette opp i feilene som er begått i Nav-skandalen. Vi må være ydmyke og si unnskyld, sier statsminister Erna Solberg (H).

– Mange har vært i vanskelige situasjoner i livet for øvrig, og dette gjør situasjonen enda vanskeligere. Vi klarer ikke å rette fullt opp i dette og den opplevelsen de har hatt, sa Solberg til pressen etter arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies redegjørelse til Stortinget om saken tirsdag.

– Vi alle som har delaktighet og har vært i forvaltning av disse reglene eller i rettssystemet, bør være ydmyke og si unnskyld, sa hun.

Beklagelse

Anniken Hauglie sa tirsdag at saken kan vokse i omfang da hun redegjorde for Stortinget.

Foreløpig har statsråden fått kjennskap til 50 saker hvor det er avsagt dom, 36 av dem med ubetingede fengselsstraffer, men hun understrekte at tallet kan øke.

Statsråden beklaget til NAV-ofrene og deres familier på vegne av regjeringen.

– På vegne av regjeringen vil jeg be de menneskene det gjelder og deres familier om unnskyldning, staten skal gjøre opp for seg, sa Hauglie.