Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) var tirsdag i Stortinget for å redegjøre for trygdeskandalen
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) var tirsdag i Stortinget for å redegjøre for trygdeskandalen Foto: NTB Scanpix

Regjeringen ber NAV-ofrene om unnskyldning

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) varsler at regjeringen vil sette ned en uavhengig granskning. – Omfanget av saken er nesten ikke til å tro, sier Hauglie.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Hauglie redegjorde for NAV-skandalen i Stortinget klokken 10.

Der ble det klart at omfanget av saken fortsatt ikke er avklart.

– Vi har ikke oversikt over antall saker hvor søknad om ytelse er avslått, sa Anniken Hauglie fra Stortingets talerstol.

Foreløpig har statsråden fått kjennskap til 50 saker hvor det er avsagt dom, 36 av dem med ubetingede fengselsstraffer, men hun understrekte at tallet kan øke.

Hun varslet at regjeringen vil starte en egen, uavhengig gransking av NAV-skandalen

– Feilen har fått store og alvorlige konsekvenser for mange mennesker. Jeg vil gjøre det jeg kan for å opplyse Stortinget og offentligheten om alt vi vet om denne saken per nå. Alt skal frem i lyset, alle steiner skal snus og urett skal rettes opp, sa Hauglie.

Statsråden beklaget til NAV-ofrene og deres familier på vegne av regjeringen.

– På vegne av regjeringen vil jeg be de menneskene det gjelder og deres familier om unnskyldning, staten skal gjøre opp for seg, sa Hauglie.

Statsråden bekrefter at regjeringen vil gi ofrene fri rettshjelp.

Hun sa at det i 2012 ble «lagt til grunn en feil forståelse av artikkel 21».

– Den ble ikke gitt anvendelse for personer som bor og arbeider i Norge, men som i perioder oppholder seg i andre EØS-land. Det vil si at NAV har lagt til grunn at det utelukkende er folketrygdelovens bestemmelser som kommer til anvendelse i disse tilfellene.

Støre: – En rettsskandale

– Det vi hører om er en norsk rettskandale. Mennesker er dømt, fengslet og stemplet som svindlere på grunn av en lovfortolkning som ikke stemmer overens med norsk rett. Mange har gått økonomisk og personlig til grunne fordi staten tok feil, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre etter Hauglies redegjørelse.

RASK HANDLING: Ap-leder Jonas Gahr Støre krever rask handling.
RASK HANDLING: Ap-leder Jonas Gahr Støre krever rask handling. Foto: Stian Lysberg Solum

Han krever at domstolene raskt frifinner de som er dømt og at NAV tilbakebetaler pengene som urettmessig er inndratt.

– De kan ikke vente på granskninger, byråkrati og lange politiske prosesser.

Støre mener Anniken Hauglie må svare på hvorfor hun ikke sørget for at pågående saker ble stanset, straks hun ble orientert om mulige feil fra Nav.

– Det virker som om departementet i mange måneder passivt har mottatt urosignaler fra Nav. Hvorfor førte ikke dette til aktivitet fra departementet for å få klarhet i saken? sa han i Stortinget tirsdag.

Saken reiser åpenbare spørsmål om politisk ansvar, sier Støre, som også understreket at tidligere regjeringer også må granskes.

– Granskningen må gå så langt tilbake i tid som nødvendig. I denne saken må alle steiner snus, uavhengig av hvilke partier som har regjeringsmakt til hvilken tid, sa han

* 2012: EU-forordning 883/2004 blir en del av norsk trygderett. Artikkel 21 slår fast at de som mottar syke-, pleie- og arbeidsavklaringspenger, kan motta ytelsene selv om de oppholder seg midlertidig i et annet EØS-land. Nav holder fast på en streng regelforståelse om at mottakerne som hovedregel må oppholde seg i Norge for å få ytelsene. Den norske loven om folketrygd blir ikke endret.

* Juni 2017 til mars 2018: Trygderetten avsier flere dommer i klagesaker, der det slås fast at Nav praktiserer reglene feil. Nav endrer ikke praksis.

* November 2018: Nav varsler Arbeids- og sosialdepartementet muntlig om at Trygderetten vil be EFTA-domstolen avgi en rådgivende uttalelse om tre pågående saker som gjelder artikkel 21.

* Desember 2018: Nav sender brev til departementet om saken.

* Mars 2019: Arbeids- og sosialdepartementet blir enig med Nav om at praksisen må endres for framtidige saker. Foreløpig gjelder problemstillingen bare korttidsopphold.

* August 2019: Nav skriver i en epost til departementet at artikkel 21 heller ikke har vært vurdert når det gjelder lengre utenlandsopphold, og at det er stor risiko for at dette gjelder i saker der folk er domfelt for trygdesvindel.

* 15.–17. september: Nav sender brev til politiets påtalejurister i 51 pågående rettssaker om trygdesvindel.

* 16. oktober 2019: Riksadvokaten varsles om feilen. En foreløpig kartlegging fra Riksadvokaten viser at minst 48 personer er uriktig dømt for trygdesvindel, 36 av dem til fengselsstraff.

* 27. oktober: Nav-direktør Sigrun Vågeng, arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og riksadvokat Tor-Aksel Busch orienterer offentligheten om saken.

* 5. november: Hauglie redegjør for saken i Stortinget.

(NTB)

– En tragedie

På vei inn i stortingssalen sa statsråden at hun ser frem til å redegjøre for Stortinget.

– Det er en tragedie at dette har skjedd, sa Hauglie.

Siden 2012 har Nav feiltolket reglene om å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land.

– Jeg ser frem for å redegjøre for Stortinget og at vi får gransket hele dette komplekset så vi kommer til bunns i det som faktisk har skjedd. Saken er så stor og alvorlig at den fortjener en uavhengig granskning, sa Hauglie.

Så langt er det kjent at minst 48 mennesker er uskyldig dømt for trygdesvindel, mens minst 2.400 urettmessig har fått krav om tilbakebetaling siden 2012, fordi Norge har misforstått en EØS-forordning.

De siste dagene er det meldt inn minst 24 nye saker fra tingrettene.

Se direktesending fra Stortinget øverst i saken!

Møte før redegjørelsen

TV 2 er kjent med at de parlamentariske lederne før redegjørelsen har vært i et møte med presidentskapet på Stortinget. Det er enighet om at redegjørelsen skal sendes til komitébehandling. Hvilken komité avgjøres først torsdag.

Saken kan havne både i kontroll- og konstitusjonskomiteen, arbeids- og sosialkomiteen og det er aktuelt å opprette en egen komité.

– Det er kommet forslag om å opprette en særskilt komité, men hvordan dette vil skje vurderer vi etter redegjørelsen, sier Jonas Gahr Støre til TV 2.

– De som er rammet må få erstatning og få tilbake pengene sine. Så må vi inn i en grundigere prosess på hva som har skjedd, sier Ap-lederen.

Vurderer mistillit

Rødt og SV er de eneste partiene som så langt har varslet at de vurderer mistillit mot Hauglie. Hennes redegjørelse vil være en viktig brikke i hva partiene til slutt lander på.

– Nå må vi få svar fra ministeren og regjeringen, og ut fra svarene skal vi ta stilling til spørsmålet: Kan Stortinget ha tillit til denne ministeren, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

– Jakter ikke statsrådsblod

Senterpartiet vurderer foreløpig ikke mistillit mot Anniken Hauglie (H). Det viktigste er å få ryddet opp i trygdeskandalen, mener Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Han frykter at debatten om trygdeskandalen i Stortinget tirsdag skal ende opp i et spørsmål om mistillit til Hauglie.

– Dette er ikke tiden for å jakte på statsrådsblod. Men statsråden må kjenne presset på å få ryddet opp. Hovedfokuset til Hauglie må være rettferdighet og oppreising for dem som er blitt berørt, ikke på å forsvare seg, sier Vedum til NTB.

Solberg til stede

Statsminister Erna Solberg endrer planene sine og er til stede under Hauglies redegjørelse om trygdeskandalen i Stortinget tirsdag formiddag.

Opprinnelig var det et besøk til Trøndelag som sto på planen for Solberg. Hun skal fortsatt reise, men må utsette avreisen til etter redegjørelsen.

Dermed utgår Solbergs besøk til Produsentpakkeriet Trøndelag og Frosta Grønt, Norges største agurkgartneri, på Frosta, som skulle finne sted tirsdag formiddag.

Hun rekker imidlertid deler av et toppmøte for kvinnehelse på St. Olavs hospital. Solberg skal også delta på en studentkveld på Samfundet i Trondheim.

Saken oppdateres.