Per Tore Indset og Terje Carlsson føler seg uthengt som ulvejegere. Foto: Olav Wold
Per Tore Indset og Terje Carlsson føler seg uthengt som ulvejegere. Foto: Olav Wold

Grise-filming anmeldes til spesialenheten

Skogeier Per Tore Indset og revejeger Terje Carlsson mener de ble ulovlig kamera-overvåket. Og at politiet brukte en begrunnelse som skjulte at de egentlig ble urettmessig etterforsket for ulvejakt.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Politiets begrunnelse for kameraovervåkingen, som pågikk i rundt en måned, var at de ville finne ut hvem som hadde lagt ut en død gris på et reveåte. Men dette tror ikke grunneieren og revejegeren noe på. For de har fått mail fra Mattilsynet, hvor det framgår at det er lov å bruke gris på åte.

–Uriktige opplysninger

– Vi mener Innlandet politidistrikts begrunnelse for etterforskningen ikke er etterrettelig. Det er muligens gitt feilaktige opplysninger. I verste fall bevisst uriktige opplysninger. Og dette må etterforskes av Spesialenheten for politisaker, sier advokat Jostein Løken.

Politimesteren i Innlandet politidistrikt ønsker ikke å stille til intervju om saken.

Økokrim har tidligere overfor TV 2 benektet at det lå andre årsaker til grunn for overvåkingen, enn bruk av gris som åte.

Mange politifolk jobbet for å finne ut hvem som la ut en død gris på åte.
Mange politifolk jobbet for å finne ut hvem som la ut en død gris på åte.

Politiet nektet TV 2 innsyn i saken, men etter anke til Statsadvokaten ble vedtaket omgjort. Dokumentene viser at politiet har fått tips om at ulver er observert rundt reveåte. Og TV 2 har avslørt at tre politiansatte ble satt til å observere opptak fra kameraet som gikk 24 timer i døgnet, i rundt en måned.

–Oser av ulv

– Dokumentene oser av ulv. Hvis problemet var bruk av gris på åte, kunne jo politiet bare tatt kontakt med Mattilsynet og fått den fjernet, sier grunneier Per Tore Indset.

– Ressursbruken står ikke i forhold til begrunnelsen i det hele tatt. Det er en av årsakene til at vi må anmelde dette, sier Jostein Løken.

Overvåkingen har skjedd i Strandbygda i Elverum. Denne bygda var sentral under den store ulveetterforskningen i Hedmark i 2014. Da ble bygdefolk telefonavlyttet, kastet i glattcelle og tiltalt for ulvejakt. Politiet brukte den såkalte mafiaparagrafen for å få rettslig godkjenning til avlytting. 12 menn ble siktet for organisert ulvejakt. Men kun fem ble dømt, og ingen av dem for organisert jakt, etter mafiaparagrafen.

Griseovervåkingssaken har vært behandlet helt til topps ved Innlandet politidistrikt. En av begjæringene om å sette opp kamera i skogen er underskrevet av politimester Johan Brekke. Men han ønsker ikke å stille til intervju om saken.

– Mulig skandale

Her er kameraet revejegeren fant i skogen.
Her er kameraet revejegeren fant i skogen.

Nå blir det opp til Spesialenheten å finne ut om politiet i Innlandet har opptrådt korrekt i saken. Dersom det er oppgitt en feilaktig begrunnelse for utplassering av kamera til tingretten, mener advokat Jostein Løken det er svært alvorlig.

– Da er det jo straffbare forhold og da vil det være en stor skandale, sier han.

Det var revejegeren Terje Carlsson som fant politiets kamera i lia over åtet han jaktet rev på høsten 2017. Det var blitt utplassert av tjenestemenn fra Økokrim, i samarbeid med lokalt politi. Det var Tingretten i Sør-Østerdal som besluttet overvåking, etter begjæringer fra politiet. Først i fire uker, som er makstiden som kan gis for kameraovervåking. Så i ytterligere fire uker.