slår tunnel-alarm:

– Jeg blir litt svett. Hvis det skjer noe, hva skal vi gjøre da?

Flere slår nå alarm på grunn av tilstanden til tre tunneler på riksvei 15 over Strynefjellet. De frykter for at en ulykke inne i tunnelene skal få alvorlige konsekvenser.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

En tilstandsrapport avdekker flere mangler ved tunnelene som ligger på fjellovergangen mellom Øst- og Vestlandet. Det mangler ledesystem, mekanisk ventilasjon, nødnett og det er fravær av snu eller havarinisjer.

Brannsjefen i Skjåk og Lom beskriver flere av manglene som alvorlige, i tilfelle en alvorlig ulykke med brann eller røykutvikling.

– Blir det en brann her og kanskje lyset går, så er det helt mørkt i tunnelene. Det er dessverre veldig alvorlig, sier brannsjef Atle Festervoll.

Ifølge Statens Vegvesen har tunnelene for lav gjennomsnittlig døgntrafikk til at de vil utbedre tunnelene. Men målinger viser at på de mest trafikkerte dagene passerer over 3600 biler. Det spesielle med veistrekningen er den store andelen av turistbusser på sommeren, og at kjøretøy må forsere nærmere 1000 høydemeter.

RYKK: Brannsjef Atle Festervoll måtte senest for to uker siden rykke til tunnelene på grunn av røykutvikling. Foto: Frode Sunde
RYKK: Brannsjef Atle Festervoll måtte senest for to uker siden rykke til tunnelene på grunn av røykutvikling. Foto: Frode Sunde

– Blir litt svett

Brannsjef Festervoll kjører selv strekningen ofte, og ser grupper av busser komme samlet gjennom tunnelene.

– Jeg blir litt svett. Hvis det skjer noe, hva skal vi gjøre da? Jeg har møtt åtte turistbusser i kolonne. Det er ikke sikkert alle er like gode til beins når de skal ut av kjøretøyet. En buss har kanskje 40 til 50 passasjerer. Hvis du ganger det opp med 6 til 7 busser og med noen andre biler i tillegg, så kan man tenke seg hva slags scenario det kan bli. Panikk vil fort spre seg, tror Atle Festervoll.

Også tidligere ordfører i Stryn, Sven Flo, frykter en hendelse der flere busser kan være involvert.

–- Hvis det skjer en hendelse, en brann med opphopning, så vil jeg si at det er en dødsfelle. En sommerdag med ekstremt mye trafikk som vi har, der det klinker inn 10, 15, 20 busser på rekke og rad. Også stopper det opp. Skjer det noe? Nei, vi kan ikke tenke tanken engang, sier en bekymret Flo.

UTRYKNING: Tunnelene på Strynefjellet ligger langt unna utrykningsmannskapenes tilholdsted. Grafikk: Magnus Torsvoll Midthun.
UTRYKNING: Tunnelene på Strynefjellet ligger langt unna utrykningsmannskapenes tilholdsted. Grafikk: Magnus Torsvoll Midthun.

Lang utrykningstid

En stor grunn til bekymringen er utrykningstiden ved en eventuell ulykke. Det er to brannkorps som har ansvaret for tunnelene som tilsammen er over 10 kilometer lange. Fra begge sider beregner man en utrykningstid på 45 minutter.

– Ved en brann i kjøretøy kan det bli enorm røykutvikling, og det er tunge kjøretøy som gir den største utfordringen, forteller brannsjef Festervoll.

– Du må være tidlig ute om du skal klare å slukke. Det er små sjanser med et pulverapparat om det tar skikkelig fyr, fortsetter han.

Vifter i taket vil i slike tilfeller settes i gang for å få ut røyken, men kjøretøy kan da bli fanget i røyken mellom en brann og åpningen. Hjelpen kan være langt unna, og på grunn av det manglende nødnettet kan det være vanskelig for brannmannskap å ta seg inn i tunnelene.

– Hvis ingen klarer å slokke med pulverapparat er det lite vi kan gjøre. Da er det meste oppbrent når vi kommer frem. Det scenarioet har vi sett i andre tunneler, at det går veldig fort når det først begynner, ifølge brannsjefen.

Rådet hans til passasjerer i en buss, om de blir fanget i røyken mellom en brann og tunnelåpningen:

– Da må de nok være i bussene om de har god avstand til brannen. Det tar lang tid før innsatsmannskap kommer for å slukke brannen. Det tror jeg er et fortvilende scenario. Det spørs hvor lenge vi tør å ha tunnelene før noe drastisk må gjøres, sier Festervoll.

– Smale og for trange

Trafikkmålinger viser at rundt 25 prosent av trafikken på strekningen er tungtransport. Yrkessjåfører som bruker strekningen i det daglige møter stadig på utfordringer.

– Sjansene for en kollisjon er jo absolutt til stede. Tunnelene er smale og for trange. Her er ikke gul stripe og høyden på bilene tilsier at vi må høyere tunneler, forteller yrkessjåfør Oddvar Nyland til TV 2.

TUNNEL: Tunnelene beskrives som for trange og lave for tungtransporten som trafikkerer strekningen. Foto: Pedro Constantin.
TUNNEL: Tunnelene beskrives som for trange og lave for tungtransporten som trafikkerer strekningen. Foto: Pedro Constantin.

Han viser oss merker i tunneltaket der lastebiler og trailere har skrapet opp og laget merker.

– De satt opp gule «sebraskilt» for å markere at dette er en farlig plass. Her tar de opp i taket. Det er ikke så rart. Taket her er en berg- og dalbane. Det er en fordel å være lokalkjent, sier Nyland.

Det oppstår ofte farlige møtesituasjoner, og kjøretøy kan bruke mange minutter på å passere hverandre.

Vegvesenet: – Forsvarlig å holde åpen

Til tross for at to brannsjefer, ordførere på begge sider av fjellet og yrkessjåfører som trafikkerer strekningen daglig, mener at tunnelene er for farlige å kjøre i, er Statens vegvesen uenige i dette.

– Vi har mange tunneler som er i samme situasjon. Vi har et stort tunneloppgraderingsprosjekt foran oss for å få tunnelene opp i samsvar med tunnelsikkerhetsforskriften. Det gjelder Strynefjellstunnelene og mange andre tunneler, spesielt på Vestlandet. Vår jobb er å passe på at de er forsvarlig å holde åpen for trafikk, og det mener vi at de er, sier Nils Magne Slinde ved Statens Vegvesen region vest.

Statens Vegvesen har gått inn for at det skal bygges en ny tunnel som skal erstatte de tre på strekningen, men i Stryn og i Skjåk har de ventet på dette i 20 år. Veiprosjektet må kjempe med mange andre om å komme med i ny norsk transportplan for 2022-2033. Brukerne må derfor mest sannsynlig leve med dagens tilstand i mange år fremover.

– Vi forventer at de tar tak i dette nå og følger opp. En eller annen gang kommer den store smellen med en brann inni her, sier brannsjef Festervoll.