Dieselmotoren har fått mye juling i Norge de siste årene, det har ført til betydelig nedgang i salget. Men nå er det endringer her. Foto: Scanpix.
Dieselmotoren har fått mye juling i Norge de siste årene, det har ført til betydelig nedgang i salget. Men nå er det endringer her. Foto: Scanpix.

Nå øker salget av dieselbiler i Norge

Det har vi ikke sett på en stund.

Dieselmotoren har vært under hardt press i Norge de siste årene.

Vi skal ikke veldig mange år tilbake i tid før over 70 prosent av alle solgte nybiler i Norge hadde dieselmotor under panseret.

Dieselmotor ble regnet som det eneste riktige i veldig mange biler. I tillegg la politikerne til rette for at det var nettopp diesel vi skulle velge.

Så startet nedturen.

De siste årene har veldig mye handlet om elbiler og hybrider her hjemme. Samtidig har det vært økt fokus rundt utslippene fra dieselmotorene. De har rett og slett havnet i skammekroken.

Etter noens mening litt ufortjent, blant annet fordi forskjellene på utslipp fra eldre og nyere dieselbiler ikke har blitt vektlagt særlig mye.

Bryter nedadgående trend?

Vi har sett en salgsutvikling for dieselbiler som bare har gått én vei: Nedover.

I mars måned i år, så vi bunnnoteringen: Bare 10,4 prosent av alle nyregistrerte biler denne måneden hadde dieselmotor under panseret. Det var første gang vi så 10-tallet for dieselbilene.

Spørsmålet da var om dette ville fortsette ytterligere nedover, eller vi nærmet oss en stabilisering. Nå tyder mye på at det siste kanskje er tilfelle.

De rykende ferske registreringstallene for oktober fra Opplysningsrådet for Veitrafikken, viser nemlig at dieselsalget denne måneden er oppe i 15,8 prosent. Det er bare en betydelig økning fra mars. Det er også 1,6 prosentpoeng høyere enn dieseltallet fra oktober 2018.

Bensin eller diesel – det er det store spørsmålet

Elbilene har forsynt seg solid av markedet de siste årene, det har gitt betydelig nedgang for biler som går på bensin eller diesel.
Elbilene har forsynt seg solid av markedet de siste årene, det har gitt betydelig nedgang for biler som går på bensin eller diesel.

Ikke comeback som storselger

Ser vi på tallene for de ti første månedene i 2019, er dieselandelen på 15,5 prosent. I 2018 var det tilsvarende tallet på 17,6 prosent.

– Det er små endringer, men dette tyder på at vi ser en utflating her. Slik sett blir det interessant å se hva som skjer i de to siste månedene av året. Godt dieselsalg da, så kan vi ende omtrent på samme nivå som fjoråret, sier Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen som følger nybilsalget tett.

– Betyr dette at dieselmotoren kan gjøre comeback som storselger?

– Neppe som storselger, men jeg mener det er helt naturlig at vi skal ha dieselandel et sted mellom 15 og 20 prosent, i alle fall de neste årene. Det baserer jeg på at dieselmotor for mange kunder og i mange biler rett og slett er det smarteste valget. På sikt blir det norske bilsalget mer og mer elektrisk. Men i dag er utvalget ikke godt nok. Dermed er det også et marked for dieselbilene, mener Møller Johnsen.

– Derfor bør mange fortsatt velge diesel

Dieselsalget i oktober i år er faktisk høyere enn samme måned i fjor. Det er interessant i forhold til den utviklingen vi har sett de siste årene.
Dieselsalget i oktober i år er faktisk høyere enn samme måned i fjor. Det er interessant i forhold til den utviklingen vi har sett de siste årene.

Vedtar hva vi skal kjøpe

Fra politisk hold er det klare føringer om at det fra 2025 bare skal selges personbiler med nullutslipp i Norge. Hvis det blir en realitet, er det slutt for både bensin- og dieselmotorene da.

– Norge er vel det eneste landet der politikerne i praksis vedtar hva slags drivlinjer bilene skal ha. Dette har blitt møtt med mye skepsis, men den utviklingen vi ser nå, tydet på at dette godt kan bli en realitet. Det er tross alt fortsatt en stund til 2025. Viktig her blir også at det de neste årene skal komme en rekke nye elbiler inn i markedet. Hvis de bevarer mange av dagens fordeler, blir det nok ganske opplagt for mange å velge dem, mener Møller Johnsen.

– Mange bileiere har grunn til å føle seg lurt!

Video: Apropos diesel, her går Mercedes mot strømmen!

Se også: Disse er med i Broompraten sesong 5: