TILFELDIG OFFER: Bjørg Marie Skeisvoll Hereid ble overfalt og drept av en psykotisk mann med en omfattende straffehistorikk. De etterlatte sliter med å forstå hvorfor mannen var ute på gata.
TILFELDIG OFFER: Bjørg Marie Skeisvoll Hereid ble overfalt og drept av en psykotisk mann med en omfattende straffehistorikk. De etterlatte sliter med å forstå hvorfor mannen var ute på gata. Foto: Privat

Bjørg marie (67) ble tilfeldig drapsoffer:

Forsvarer: – Har vært en tikkende bombe

HAUGALAND TINGRETT (TV 2): Bjørg Marie Skeisvoll Hereids etterlatte klarer ikke å akseptere måten de mistet henne på. Politistasjonsjefen i Haugesund mener samfunnet kan gjøre mer.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Vi burde bruke disse veldig tragiske eksemplene til å starte en debatt om vi kan få gjort mer for å redusere denne type hendelser, sier den erfarne politistasjonsjefen i Haugesund, Edgar Mannes.

Han sikter til drapet på Bjørg Marie Skeisvoll Hereid i Haugesund i februar.

Hereid gikk tur med hunden sin og skulle legge ned blomster på en grav, da hun på brutalt vis ble drept med en øks. 67-åringen ble et tilfeldig offer.

Mandag starter rettssaken mot 49-åringen som stod bak drapet.

Etterlyser mer bruk av tvang

Den tiltalte har en omfattende straffehistorikk, som strekker seg helt tilbake til midten av 1980-tallet.

VIL HA DEBATT: Edgar Mannes har vært i Sør-Vest politidistrikt i årevis. Han etterlyser en debatt om hvordan samfunnet bedre kan håndtere personer som sliter med rus- og psykiatri. Foto: Kristian Myhre / TV 2
VIL HA DEBATT: Edgar Mannes har vært i Sør-Vest politidistrikt i årevis. Han etterlyser en debatt om hvordan samfunnet bedre kan håndtere personer som sliter med rus- og psykiatri. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Over 20 ganger har han blitt dømt for alt fra vold og narkotika til brutale ran. Han har også vært innlagt på psykiatrisk institusjon en rekke ganger.

Sakkyndige har konkludert med at mannen var psykotisk da drapet skjedde. Dermed ligger det an til at han ikke vil bli straffet med fengsel.

Drapet opprører mange. Hvor svikter samfunnsvernet, når en person man visste kunne være farlig, ikke blir fanget opp?

De etterlatte, som TV 2 har snakket med i forkant av rettssaken, har vanskelig for å akseptere at denne mannen fikk gå fritt rundt i Haugesunds gater. De mener drapet var en varslet katastrofe.

Politistasjonsjefen mener det ikke finnes enkle løsninger, men etterlyser en tverrfaglig diskusjon om hvordan samfunnet bedre kan håndtere kriminelle gjengangere med rus- og psykiatriproblemer.

– Av de tiltakene som føles håndgripelige, så er det noe større bruk av tvang. Det kan være å bruke noen av de virkemidlene som allerede finnes i lovverket, men det kan også være at det vil være behov for å gjøre noen lovendringer, sier han.

Rundt 15 personer på Haugalandet

Mannes har kartlagt hva som kjennetegner disse personene, og hvor mange som faller inn under denne kategorien på Haugalandet.

– Vi beregner at det finnes omtrent 15 personer i vår driftsenhet, som har vedvarende og langvarige utfordringer som faller inn under dette, sier han.

Dette er kjenninger som både politiet og andre institusjoner bruker store ressurser på. Det er i stor grad snakk om menn, hvor det er hyppige saker med vold og trusler, vinningskriminalitet, narkotika og trafikklovbrudd over lang tid.

– Få av dem kan kategoriseres som farlige i det daglige. Men flere av dem har enkelthendelser, som for eksempel kan være situasjonsutløst, som gjør at en også har brukt vold, sier Mannes.

Forstår at folk undres

Det er i saker som dette politiet kjenner på en følelse av utilstrekkelighet, forklarer Mannes.

Det betyr ikke at løsningen er å plassere alle med alvorlige sinnslidelser permanent på lukket institusjon, mener han.

– Vi skal ikke tilbake til Reitgjerdet-tiden. Men de trenger mer hjelp, og kanskje mer langvarig hjelp enn det vi klarer å stille opp med i dag, eksempelvis etter løslatelse fra fengsel, sier han.

Reitgjerdet var et psykiatrisk sykehus i Trondheim, hvor farlige og sinnslidende menn var innlagt i lange perioder. Sykehuset ble lagt ned i 1987.

– Burde Bjørg Maries drapsmann vært ute på gata?

– Jeg vil ikke snakke om akkurat dette tilfellet, som nå skal opp for domstolen. Men generelt så møter vi på den type spørsmål når det gjelder enkeltpersoner som er gjenkjennelige i lokalmiljøet. Folk undrer seg over alt det ubehaget og den uregjerlighet som er i livsførselen til noen få enkeltpersoner, sier han.

– En tikkende bombe

Det er Erik Lea som forsvarer den tiltalte 49-åringen. Det har han gjort i over 20 år.

– Det har vært veldig mange saker. Mange triste saker, og jeg har egentlig opplevd han som nærmest gjennomgående syk fra jeg møtte ham og frem til han nå skal møte i retten på mandag, sier Lea til TV 2.

Han har hele tiden vært klar på at han mener tiltalte burde ha vært tatt hånd om av helsevesenet for lenge siden.

FORSVARER: Erik Lea har forsvart tiltalte i godt over 20 år. Han mener 49-åringen burde vært lagt under behandling for mange år siden. Foto: TV 2
FORSVARER: Erik Lea har forsvart tiltalte i godt over 20 år. Han mener 49-åringen burde vært lagt under behandling for mange år siden. Foto: TV 2

– At han har vært, skal vi kalle det, en tikkende bombe – det må man nok si, sier han.

Advokaten opplyser om at tiltalte er fortvilet over det som har skjedd og at han vil forklare seg om det han husker i retten.

– Men detaljene klarer han ikke å huske, sier Lea.

– Et meningsløst, brutalt drap

Både Bjørg Maries enkemann og hennes sønn er nå til stede i Haugesund, og vil følge rettssaken.

Deres bistandsadvokat, Benedicte Storhaug, mener det er åpenbart at samfunnsvernet ikke er ivaretatt i dette tilfellet.

– På alle måter fremstår dette som et helt meningsløst, brutalt drap. Det er vanskelig å forstå, og det er vanskelig å forholde seg til at tiltalte var ute på frifot når alt lå til rette for at han i stedet kunne vært tvangsinnlagt, sier hun til TV 2.

Det er satt av tre dager til forhandlingene i Haugaland tingrett. Statsadvokat Folke Åmlid er aktor i saken.