Gir fri rådgivning til alle Nav-ofrene – ber folk om å ta kontakt

I tillegg vurderer regjeringen en egen erstatningsordning for ofrene etter Nav-skandalen.

– Regjeringen vil iverksette særlige rettshjelpstiltak, slik at det vil bli gitt fritt rettsråd, uavhengig av inntekt og formue, for eventuelle klager på Navs omgjøringsvedtak, opplyser arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) til NTB lørdag.

Fritt rettsråd er veiledning og hjelp i juridiske spørsmål utenfor rettssystemet.

– Vil bli betalt fortløpende

– I dag har regjeringen og Nav varslet at vi har satt i gang en innsatsgruppe for å nå ut til folk, og bedt dem om å ta kontakt med Nav om man ikke er blitt kontaktet, og føler at man er berørt av denne saken, sier statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, Vegard Einan (H) til TV 2.

– I tillegg vurderer vi å opprette en særskilt erstatningsordning som skal sørge for rask og effektiv erstatningsutbetaling til de som har krav på det, sier Einan.

– Fra når vil dette gjelde? Vil det være 1994, 2012, 2017 eller senere?

– Det vil bli vurdert fortløpende. Nav tar kontakt med dem de har avdekket er berørt, fra 2012 av, og erstatningsutbetalingen vil bli betalt fortløpende. Nav har begynt å se på de første sakene, og prosessen er i gang. Vi har tro på at dette vil skje så raskt som mulig, sier Einan.

– Hvor lenge vil dette ta?

BER FOLK TA KONTAKT: Statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, Vegard Einan (H), ber de som ikke har blitt kontaktet, men tror de er det, ta kontakt med Nav. Foto: Goran Jorganovich
BER FOLK TA KONTAKT: Statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, Vegard Einan (H), ber de som ikke har blitt kontaktet, men tror de er det, ta kontakt med Nav. Foto: Goran Jorganovich

– Det er vanskelig for meg å si. Nav må se på hver enkelt sak. Jeg tør ikke si noe om når det vil være klart, sier statssekretæren.

– Berørte skal få oppreisning

Regjeringen vil vurdere hvilket organ som eventuelt skal administrere en slik ordning. Det finnes allerede slike ordninger for dem som er dømt i domstolen.

– Denne feilen har fått store og alvorlige konsekvenser for mange mennesker. Mange har urettmessig fått til dels store tilbakebetalingskrav fra Nav, og mange har også urettmessig blitt anmeldt og straffeforfulgt. De berørte skal få sin rettmessige oppreisning, sier Hauglie.

– Jeg er opptatt av at staten skal gjøre opp for seg. Samtidig er jeg fullt klar over at det aldri kan lege de menneskelige sårene saken har påført folk, sier hun.

Arbeidsministeren har varslet en ekstern granskning for å snu alle steiner i saken.

Minst 48 dømt på feil grunnlag

Mandag ble det kjent at Nav har feiltolket reglene om å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og/eller pleiepenger til andre EØS-land. Minst 48 mennesker er dømt for trygdesvindel på feil grunnlag. 36 av dem ble dømt til fengsel, og den lengste dommen er på åtte måneders fengsel.

Rundt 2.400 personer kan ha fått urettmessige pengekrav mot seg. Alt fordi Nav siden EUs nye trygderegler ble en del av norsk lov i 2012, ikke har praktisert dem riktig.

I ettertid har tingrettene rundt om i landet funnet ytterligere saker hvor uskyldige kan ha blitt dømt for trygdesvindel. NTB hadde fredag ettermiddag fått svar fra rundt halvparten av landets 60 tingretter, som hadde funnet 24 nye saker.

– Nav har pekt på 2400 saker som gjelder tilbakebetaling. Men hva med dem som lojalt har fulgt loven, og ikke søkt på slik støtte, selv om de kan hatt krav på det. Har ikke de også gått på et tap?

– De som har lidd et økonomisk tap er de som har blitt avkrevd tilbakebetaling, eller fått stanset utbetaling, som vi kjenner til. Det er de Nav har oversikt over, har kontakt med, eller har bedt om å ta kontakt. Men så er det også åpent for at andre som føler seg rammet av denne praksisen kan ta kontakt med Nav. Men dette vil også bli gjenstand for særskilt behandling, sier statssekretær Einan til TV 2.

Mandag vil ESA, tilsynsorganet for EØS, be Norge redegjøre for saken og feiltolkningen av EØS-avtalen. Tirsdag skal Anniken Haugli redegjøre om saken i Stortinget.