Fengslingsmøte til Mulla Krekar i Oslo Tingrett i juli..
Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix
Fengslingsmøte til Mulla Krekar i Oslo Tingrett i juli.. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix Foto: Carina Johansen

Mulla Krekar kan utleveres til Italia

Oslo tingrett slår fast at mulla Krekar kan utleveres til Italia – Krekar kommer til å anke på mandag, svarer forsvarer Brynjar Meling.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Mulla Krekar motsatte seg utlevering til Italia hvor han risikerer tolv års fengsel for terrorforbund, men Oslo tingrett slo fredag fast at Krekar kan utleveres, melder NRK.

Najmuddin Faraj Ahmad, kjent som mulla Krekar, ble 15. juli pågrepet av politiet, etter at en italiensk domstol samme dag dømte ham til tolv års fengsel for terrorforbund.

I kjennelsen fredag er det rettens syn at Krekar vil få en rettferdig rettergang i Italia og at hans grunnleggende rettigheter ikke vil bli krenket.

– Retten forutsetter at siktede, ved en utlevering til Italia, får rett til en ny bedømmelse av bevisene i lys av sin forklaring og tilstedeværelse, ved ankebehandlingen, skriver tingrettsdommeren

Den italienske dommen er ikke rettskraftig, og Krekar kan ikke utleveres hvis ikke norsk rett er enig i at det er skjellig grunn til mistanke om skyld. Norge kan heller ikke utlevere mennesker til land hvis det vil føre til alvorlig fare for vedkommendes liv.

Vil anke

– Jeg er ikke overrasket, men det betyr ikke at jeg synes kjennelsen er riktig. Mulla Krekar kommer til å påanke mandag. Vi kommer bruke alle rettsmidler. Bakgrunnen for det er at mulla Krekar aldri har ledet noen terrororganisasjone, inngått i terrorforbund, eller hatt noen forbindelser med Italia, sier Krekars forsvarer Brynjar Meling til TV 2.

Han mener tingretten har unnlatt å se på det politiske spillet rundt Krekar. Med det mener han at det årelange valgkampløftet fra Fremskrittspartiet må tas i betraktning. Meling sier han er overbevist om at det har foregått et spill på myndighetsnivå for å få Krekar utlevert.

– Denne saken vil prøves i rettssystemet, også internasjonalt, og jeg håper dette ikke blir en skamplett for Norge, sier han.

 • 63 år gammel kurder fra Nord-Irak. Egentlig navn Najmuddin Faraj Ahmad.
 • Født 7. juli 1956. Til Norge som kvoteflyktning i 1991.
 • Ledet fram til 2002 opprørsgruppen Ansar al-Islam i Nord-Irak.
 • Pågrepet i 2003 og siktet for terrorrelatert virksomhet i Irak. Saken ble henlagt, men Krekar ble vedtatt varig utvist av hensyn til rikets sikkerhet samme år, etter instruks fra daværende kommunalminister Erna Solberg (H).
 • Kan ikke sendes til Irak av frykt for tortur og henrettelse der.
 • Tiltalt, dømt, men også og frikjent flere ganger for trusler.
 • 12. november 2015 ble Krekar pågrepet i en koordinert aksjon bestilt av italiensk politi. Italienske myndigheter hevder Krekar leder et terrornettverk kalt Rawti Shax og krever ham utlevert.
 • Rettssaken mot Krekar og fem andre tiltalte skulle ha startet i Bolzano i mars 2017, men ble utsatt gjentatte ganger.
 • Krekar fikk utstedt norske reisedokumenter, men nektet å reise til Italia ettersom norske myndigheter ikke ville garantere ham returreise.
 • 15. juli 2019 ble Krekar dømt til tolv års fengsel for terrorplanlegging av domstolen i Bolzano. Dommen er anket og dermed ikke rettskraftig.
 • Krekar ble pågrepet av PST samme kveld på bakgrunn av en internasjonal etterlysning og beslutning om pågripelse fra italienske myndigheter.
 • 1. november 2019: Oslo tingrett har besluttet at vilkårene for å utlevere Krekar til Italia er til stede.

– Lederskikkelse

Italia har utleveringsavtale med Irak, men tingretten mener det ikke er fare for at Italia vil utlevere Krekar til et land hvor han kan risikere tortur eller dødsstraff. Tingretten mener også at det er skjellig grunn til å mistenke at Krekar er skyldig i det han er tiltalt for.

I sitt innledningsforedrag mandag leste politiadvokat Per Niklas Hafsmoe i PST blant annet fra rettskraftige dommer i Italia, hvor fire personer ble dømt til fengselsstraffer for å tilhøre gruppa Rawti Shax. Krekar er pekt ut som grunnlegger og leder for denne gruppen, som blant annet har holdt kontakt i chatterom på nettet.

– Gruppens endelige formål er å kaste regjeringen i den kurdiske delen av Irak og opprette et islamsk kalifat basert på sharia, slår den italienske dommen fast.

Det hevdes at organisasjonen planla aksjoner for å bortføre regjeringsmedlemmer i Kurdistan.

Politiadvokaten gikk videre med å argumentere for at forholdene Krekar er dømt for i Italia, også er straffbare etter norsk lov. Dette er et av vilkårene som må være oppfylt for at Krekar kan utleveres.

– Instuerte fra fengsel i Norge

I kjennelsen beskrives det hvordan Krekar angivelig bygget opp Rawti Shax som en hemmelig terrororganisasjon.

– Han ledet organisasjonen fra Kongsvinger fengsel i Norge, ga instruksjoner gjennom familiemedlemmer og definerte strengt hemmelige strategier for å holde liv i organisasjonen, hevdet Hafsmoe.

Det vises også til en rekke opptak der det snakkes om mennesker Krekar ønsket å likviderte og hvordan det kunne gjøres.

Motsatte seg utlevering

– Jeg motsetter meg selvfølgelig utlevering, sa Krekar via tolk.

Han hevdet, i likehet med sin forsvarer, at han er utsatt for et politisk spill.

Han kritiserte blant annet bevisene som er lagt til grunn i italiensk rett. Samtidig viste han til at Norge har brukt millionbeløp på rettssakene mot ham de siste 17 årene.