Det er fremdeles uvisst nøyaktig hvor mange som er berørt av Nav-skandalen.
Det er fremdeles uvisst nøyaktig hvor mange som er berørt av Nav-skandalen. Foto: Berit Roald

Full oversikt over uriktige Nav-dommer ventes i neste uke

En rekke tingretter har meldt inn nye saker hvor uskyldige kan ha blitt dømt for trygdesvindel, men det tar tid å gjennomgå dem.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Mandag opplyste Riksadvokaten at minst 48 personer er uriktig dømt i norske domstoler for å ha tatt med seg trygdeytelser til andre EØS-land, men tallet har senere vokst etter at tingrettene har gått gjennom flere tidligere dommer.

Minst ti flere saker er blitt meldt inn, men det vil ta tid å gjennomgå dem.

– Vi får fortløpende meldinger om saker tingrettene har funnet, men de må gjennomgås nøye. Vi har blant annet fått meldinger om saker som ikke hører hjemme i dette komplekset, blant annet hvor trygdeytelser er tatt med til land utenfor EØS, sier kommunikasjonssjef Yngve Brox i Domstolsadministrasjonen til NTB.

En jurist jobber nå for fullt med å gjennomgå sakene som er kommet inn. Samtidig er det ennå noen av de store tingrettene som ikke har meldt inn sine saker.

– Det er en forferdelig stor jobb. Norske domstoler har mange saker med trygdesvindel hvert år. Vi har nå bedt domstolene om å være ferdige innen onsdag i neste uke, og så regner vi med å ha en oversikt klar torsdag eller fredag, sier Brox.

I første omgang er det slått fast at loven er blitt feiltolket i saker etter 2012 hvor Nav-brukere har tatt med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og/eller pleiepenger til andre EØS-land. Det er disse sakene domstolene nå jobber med å få oversikt over, men parallelt har Riksadvokaten bedt om å få avklart om feiltolkningen av loven også gjelder flere trygdeytelser og lenger tilbake i tid. Dermed er det mulig at saken kan vokse ytterligere i omfang.

(©NTB)