Over 60 kontrollører har vært i sving denne uken, det har gitt resultater! Her fra Svartskog, sør for Oslo. Foto: Statens vegvesen.
Over 60 kontrollører har vært i sving denne uken, det har gitt resultater! Her fra Svartskog, sør for Oslo. Foto: Statens vegvesen.

Ny storkontroll: 339 sjåfører ble nektet å kjøre videre

– Enkelte gambler med egen og andres sikkerhet.

Over 60 kontrollører fra Statens vegvesen har de siste dagene gjennomført tungbilkontroller på fire kontrollplasser sør for Oslo.

Til sammen har over 5.000 tungbiler blitt vinket inn til kontroll. De fleste fikk kjøre videre etter en kort sjekk, men 1.181 kjøretøy ble stoppet.

339 av disse fikk kjøreforbud og 51 førere anmeldt.

Kontrollplassene på Taraldrud, Støkken, Svartskog og Måna ved Oslofjordtunnelen har vært bemannet under kontrollen.

Avrenning fra lasterommet

– Dette har vært en kjempeinnsats for trafikksikkerheten. Selv om tallene viser at de fleste tungbilene som er innom oss har alt i orden, er det viktig å holde igjen de kjøretøyene som ikke har noe på vegen å gjøre, sier seksjonsleder i Statens vegvesen Erik Wolff.

De fleste kjøreforbudene kom på grunn av dårlig lastsikring, overlast, tekniske mangler og dårlig sikt. I kategorien lastsikring kommer også flere tilfeller av avrenning fra lasterom.

Kontrollørene kjente en mistenkelig lukt...

Hvis det renner fra varerommet - da må dette stoppes før man får kjøre videre. Foto: Statens vegvesen.
Hvis det renner fra varerommet - da må dette stoppes før man får kjøre videre. Foto: Statens vegvesen.

Glatt – og grisete

– Det dreier seg om biler som er fulle av fisk eller søppel, der det renner illeluktende vann ut fra lasterommene. Ikke bare kan dette være veldig grisete, men det fører også til glatt vegbane. Det kan være spesielt farlig for motorsyklister. De som blir stoppet med rennende last, må få stoppet avrenningen før de får kjøre videre, sier Wolff, i en pressemelding.

Det er lov å gjøre det hyggelig bak rattet, men ikke på en måte som går ut over sikkerheten. Foto: Statens vegvesen.
Det er lov å gjøre det hyggelig bak rattet, men ikke på en måte som går ut over sikkerheten. Foto: Statens vegvesen.

79 førere måtte fjerne ekstra bord, juggel og krims-krams fra frontrutene sine før de fikk kjøre videre.

– Det er noen som gjør det litt for hjemmekoselig i førerhytta si. Når dette går ut over utsynet og trafikksikkerheten må vi si ifra, sier Wolff.

Slik forsøkte de å lure tollerne

Altfor korte pauser

36 av de 51 anmeldelsene som ble skrevet kom som følge av grove brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

– Når vi går til det skrittet å skrive en anmeldelse for brudd på kjøre- og hviletid, snakker vi om svært alvorlige brudd eller det vi mener er bevisst juks eller manipulering. For de fleste av oss sier det seg selv at man skal være godt opplagt når man sitter bak rattet på en tungbil, men vi ser dessverre at enkelte gambler med egen og andres sikkerhet ved å ta altfor korte pauser, sier Wolff.

De 62 kontrollørene som deltok i aksjonen kom fra hele landet. 12 observatører fra Sverige, Finland og Danmark var også med.

LES OGSÅ: Polske smuglere fant bilnummeret på finn.no

Se video: Altfor tungt lastet – slik løste sjåføren det