Statens vegvesen får nå mer penger til å kontrollere tunge kjøretøy. Det kan nok komme godt med, for særlig på vinteren er mange av disse for dårlig utrustet til å takle norske kjøreforhold. Dette bildet er fra en tidligere kontroll, hvor det blant annet ble avdekket juks med rensingen av avgasser på vogntoget og brudd på bestemmelsen om hviletid. Foto: Statens vegvesen.
Statens vegvesen får nå mer penger til å kontrollere tunge kjøretøy. Det kan nok komme godt med, for særlig på vinteren er mange av disse for dårlig utrustet til å takle norske kjøreforhold. Dette bildet er fra en tidligere kontroll, hvor det blant annet ble avdekket juks med rensingen av avgasser på vogntoget og brudd på bestemmelsen om hviletid. Foto: Statens vegvesen.

Utenlandske vogntog er den store skrekken i trafikken

– Vi vet at mange kjører med hjertet i halsen.

Det er mange farer forbundet med å ferdes ute i trafikken. Og det vi frykter mest, er som regel ting vi ikke har kontroll over selv.

55 prosent av de spurte trekker fram utenlandske vogntog som sin største frykt i trafikken. Det fremkommer i en undersøkelse YouGov har utført for Frende Forsikring.

– Når vi ser at utenlandske vogntog kjører seg fast på fjellet med sommerdekk, stoppes i kontroller eller tar fyr i tunneler er det klart det setter spor hos folk, sier Roger Ytre-Hauge som er fagsjef på motor i Frende Forsikring.

Dekk som er uegnet for vinterføret i Norge gjør at mange vogntog får problemer hver vinter. I beste fall havner de i grøftekanten, men det kan også gå mye verre.

Mange har sett det

– Vi vet at mange kjører med hjertet i halsen i møte med vogntogene og er redde for at det skal skje ulykker, sier kommunikasjonssjef i NAF, Camilla Ryste.

En NAF-undersøkelse viser at hele 72 prosent er bekymret for tilstanden til vogntog som ferdes på norske vinterveier, mens nesten halvparten (45 prosent) sier at de så vogntog som sto fast eller kjørte av veien forrige vinter.

– Kontrollrutiner og godkjenningskrav er ikke like bra i utlandet som i Norge. Dårlige dekk og teknisk stand spiller inn. Det kan gjøre at bremser blir varme og i verste fall svikter når vogntoget starter nedkjøring etter en av fjellovergangene, sier fagsjefen i Frende.

Kraftig økning i antall dødsulykker på norske veier

Ikke alle som ferdes på norske vinterveier er skodd etter forholdene... Foto: Statens vegvesen.
Ikke alle som ferdes på norske vinterveier er skodd etter forholdene... Foto: Statens vegvesen.

Nye og tøffere krav

En annen faktor han trekker fram er sjåfører som ikke er vant med svingete, smale og glatte veier.

I midten av oktober kom nyheten fra samferdselsminister Jon Georg Dale om at kravene til tunge kjøretøy skjerpes fra neste vinter. Tiltakene er blant annet:

– Økte krav til vinterdekkene

– Økte gebyrsatser for brudd på utstyrskrav (for eksempel kjettinger)

– 20 millioner kroner bevilges til økte kontroller i vinterperioden

Nytt EU-krav skal avverge elbil-ulykker

Nest etter utenlandske vogntog er glatte veier det vi frykter mest i trafikken. Foto: Scanpix.
Nest etter utenlandske vogntog er glatte veier det vi frykter mest i trafikken. Foto: Scanpix.

Én av fem dødsulykker

NAF har etterlyst skjerpede lovkrav på disse områdene i lengre tid.

Tall fra Statens vegvesen viser at 18 prosent av dødsulykkene på norske veier i 2018 var kollisjoner mellom personbil og lastebil, buss eller vogntog. De to ulykkestypene som skjer oftest er møteulykker og utforkjøringer.

– At nesten én av fem dødsulykker havner i denne kategorien, viser hvor viktig det er å sette fokus på dette. Vi håper de nye kravene vil bidra til å få tallet ned, sier Ytre-Hauge.

Videre på listen over hva nordmenn frykter mest i trafikken kommer glatt føre og dyr i veibanen.

– Dyr i veibanen og vogntog med dårlige dekk har ett fellestrekk: du har liten eller ingen påvirkning på dem når du ferdes på veien. Det eneste du kan gjøre for å øke sannsynligheten for at du klarer å bremse opp eller svinge unna er å tilpasse farten etter kjøreforholdene, sier Camilla Ryste.

LES MER: Men denne bilen har de klart noe ganske utrolig

Dette frykter vi mest i trafikken

  • 1. Utenlandske vogntog
  • 2. Glatt føre
  • 3. Dyr i veibanen
  • 4. Syklister
  • 5. Vannplaning

Video: Klarer du å få øye på personen i veikanten?