Mange flere biler per ladepunkt, det gir en utfordring hvis det skal fungere å kjøre elbil eller ladbar bil i det daglige.
Mange flere biler per ladepunkt, det gir en utfordring hvis det skal fungere å kjøre elbil eller ladbar bil i det daglige.

Snart 400.000 biler i Norge må lades – det gir et stort problem

NAF er bekymret.

Elektrifiseringen av den norske bilparken går i rekordtempo. Snart passerer vi 400, 000 elbiler og ladbare hybrider her til lands.

Det viser at den offisielle politikken har virket. Overgangen til elbiler og ladbare hybrider er drevet av en rekke gunstige insentiver. Begge disse bilgruppene har fordeler ved at de kommer gunstig gjennom avgiftsystemet (elbilene har heller ikke moms) – samtidig som elbilene har en rekke brukerfordeler.

Dette er også svært positivt for utslippene fra bilparken.

Men også denne medaljen har en bakside. NAF advarer nå mot at antallet ladestasjoner ikke holder tritt med økningen i antallet biler:

15 prosent av bilparken

– Vi er bekymret for at lademulighetene langs veiene ikke henger med på utviklingen, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Med snart 270 .000 elbiler og 115 .000 ladbare hybrider på norske veier, nærmer Norge seg 400  000 biler med stikkontakt. Det er 15 prosent av bilparken.

– Ladeinfrastrukturen langs veiene er vår største bekymring akkurat nå. I løpet av 2020 vil vi antakelig passere 500 .000 elbiler og ladbare hybrider, sier Sødal, i en pressemelding.

Vi levde med Nissan Leaf i en uke – les hvordan det gikk

Norge åpnet verdens største ladestasjon for elbil tilbake i 2010. Det begynner å bli noen år siden det...
Norge åpnet verdens største ladestasjon for elbil tilbake i 2010. Det begynner å bli noen år siden det... Foto: Scanpix

Tre krav til regjeringen

Før sommeren la regjeringen fram en strategi for alternativt drivstoff, men dette er ifølge NAF langt fra nok til å møte utviklingen.

– Det som kom fra regjeringen var i praksis ikke en strategi. Den var et håp om en markedsbasert utbygging fra ladeaktørene. I praksis fungerer dette ikke, fordi antall ladere holder ikke tritt med elbiltettheten. NAF etterlyser større ambisjoner enn det markedet greier å levere, sier Sødal.

NAF har tre krav til regjeringen for å få på plass et bedre og mer rettferdig ladetilbud til el- og hybridbilistene:

Jorunn har aldri sittet i elbil – så kjøpte hun denne usett

Støtte til hjemmelading

– Det første er å få på plass mange nok ladere. Med dagens utbyggingstempo blir det stadig flere elbiler per ladepunkt og lengre ladekøer, sier Sødal.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har nettopp lagt fram tall som viser at antallet elbiler per ladepunkt økte fra 13 til 18 fra 2016 til 2018.

– Det andre er å bygge flere ladepunkter med større effekt. Nå kommer det en rekke elbiler som kan lade langt raskere enn den norske standarden på 50 kW. Vi må i større grad bygge hurtigladere for fremtiden, sier Sødal.

– Det tredje er at flere må få tilgang til trygg hjemmelading. Hvor blir det av støtten til hjemmelading som regjeringen har skrevet om i regjeringsplattformen, men som vi ennå ikke har sett noe til, spør NAF-rådgiveren.

Kjell Roger kjøpte ny elbil: Måtte lade 12 ganger før han kom hjem!

NAF mener det er avgjørende at det bygges ut langt flere og kraftigere ladere til elbiler og ladbare hybrider i årene som kommer. Foto: NAF.
NAF mener det er avgjørende at det bygges ut langt flere og kraftigere ladere til elbiler og ladbare hybrider i årene som kommer. Foto: NAF.

Køen for hurtiglading bare øker

BETYDELIG ANTALL BILER:

Ladbare hybrider:

Ved årsskiftet 2018/19 var det 98 000 ladbare hybrider på veiene. Til og med september i år er det registrert 12 064 nye ladbare hybride personbiler. Om denne trenden fortsetter vil det være om lag 115  000 ladbare hybrider på veiene ved nyttår 2020.

Elbiler:

Ved årsskiftet 2018/19 var det 195  000 elbiler på veiene. Hittil i år er det registrert 55  000 nye og bruktimporterte elbiler. Om dette fortsetter vil det være om lag 270  000 elbiler på veiene ved nyttår 2020.

Se video: Denne ligger an til å bli Norges mest solgte neste år