I HARDT VÆR: NAV-direktør Sigrun Vågeng og riksadvokat Tor-Aksel Busch under mandagens pressekonferanse, hvor de sammen med arbeidsminister Anniken Hauglie redegjorde for NAV-skandalen.
I HARDT VÆR: NAV-direktør Sigrun Vågeng og riksadvokat Tor-Aksel Busch under mandagens pressekonferanse, hvor de sammen med arbeidsminister Anniken Hauglie redegjorde for NAV-skandalen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

rett24:

Riksadvokaten vil be NAV vurdere saker fra før 2012

Riksadvokaten vil be NAV om å forklare tolkningen de gjorde i 2012.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Mandag kom det fram at uriktig praktisering av trygderegler har ført til at minst 48 personer har blitt uskyldig dømt for trygdesvindel.

Det var en gjennomgang av praksis i NAV som viste hvordan reglene for å ta med sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger fra Norge til et annet EØS-land mens man har vært bosatt i Norge, ikke har vært praktisert riktig siden EUs trygdeforordning kom i 2012.

Nå vil Riksadvokaten be NAV om å redegjøre for feilen som skjedde for syv år siden, melder Rett24.

– Tilbake til 90-tallet

NAV har selv opplyst at minst 2400 personer er rammet av skandalen. Flere har imidertid tatt til orde for at feilpraktiseringen strekker seg lenger tilbake enn 2012.

– Det jeg sitter med her, er et rundskriv som er tilgjengelig på Lovdata, hvor det refereres til et brev av 14. juni 2000 fra Sosial- og helsedepartementet, som den gang var ansvarlig departement, uttalte advokat og trygderettsekspert Olav Lægreid tirsdag.

– Her ble det påpekt at Trygdeetatens praktisering av regler om sykepenger under midlertidig opphold i andre EØS-land har vært for strenge i forhold til EØS-avtalen. Her står det at praksis i disse tilfellene må umiddelbart legges om.

– Dette brevet er fra 2000. Hva betyr dette i praksis?

– Det kan bety at det finnes saker tilbake til 1990-tallet, altså fra EØS-avtalen trådte i kraft, som har vært avgjort på feil måte, sa Lægreid.

Kan gjelde eldre saker

Etter at NAV ble oppmerksomme på feilpraktiseringen, har påtalemyndigheten vurdert uriktige domfellelser siden 2012. Gjenopptakelseskommisjonen er varslet.

Overfor Rett24 opplyser Riksadvokatembetet nå at de vil be NAV om å redegjøre for den juridiske vurderingen bak standpunktet som ble tatt i 2012.

– Våre vurderinger er så langt knyttet til saker anmeldt etter inkorporeringen av forordning EØS 883/2004 Trygdeforordningen i 2012. Tidligere forordning 1481/71 kan synes å ha et noe annet innhold enn det som nå følger av art. 21, men vi vil særskilt vurdere det tidligere regelverket opp mot eldre anmeldelser og dommer, sier statsadvokat Ingrid Wirum ved Riksadvokatembetet til Rett24.

– Det betyr at vi spesielt vil be NAV også vurdere betydningen av den tidligere forordningen. Dersom denne får betydning for NAVs praksis, vil vi også konkret måtte gå inn i eldre saker, sier Wirum.