KLIMAAKTIVIST: Greta Thunberg har fått mange engasjert i klima-saken. Foto: Melissa Renwick
KLIMAAKTIVIST: Greta Thunberg har fått mange engasjert i klima-saken. Foto: Melissa Renwick

Greta Thunberg vil ikke ta imot Nordisk råds miljøpris

Tirsdag ble Greta Thunberg tildelt Nordisk råds miljøpris i Stockholm. Hun ønsker ikke å ta imot prisen.

Tildelingen begrunnes med at Greta Thunberg har «inspirert millioner av mennesker over hele verden», skriver Expressen.

I tillegg til prisen ville Greta Thunberg motta 350 000 danske kroner, en sum som tilsvarer omtrent 478 000 norske kroner.

Avslo pris

Prisvinneren befinner seg for tiden i California, og hadde sendt to skolestreikere for å gi en uttalelse på hennes vegne.

– Vi er blant de landene som har mulighet til å gjøre mest, men vi gjør i prinsippet ingenting. Til dere begynner å agere vil verken jeg eller Fridays for future i Sverige ta imot Nordisk råds miljøpris, sa skolestreikerne på vegne av Thunberg.

I sin takketale kritiserte hun blant annet Johan Sverdrup-utbyggingen i Nordsjøen.

Utdyper

På Instagram har hun derimot lagt ut en mer utdypende årsak til hvorfor hun takker nei til prisen.

– Jeg vil takke Nordisk råd for denne utmerkelsen. Det er en enorm ære. Men klimabevegelsen trenger ikke flere priser. Det vi trenger er at våre politikere og personer med makt begynner å lytte til den nåværende, best tilgjengelige vitenskapen, skriver hun i innlegget.

Videre skriver hun at de nordiske landene har et godt rykte på seg når det gjelder klima- og miljøspørsmål, men at dette ikke stemmer med virkeligheten.

– Når det gjelder de faktiske utslippene våre og våre økologiske fotavtrykk per innbygger - hvis vi inkluderer forbruket, importen vår så vel som luftfart og frakt - så er det en helt annen historie, skriver Thunberg.

Videre kritiserer hun spesifikke klimaavtrykk fra de ulike nordiske landene, blant annet Johan Sverdrup-utbyggingen i Nordsjøen.

Les hele innlegget under:

Se dette innlegget på Instagram

I have received the Nordic Council’s environmental award 2019. I have decided to decline this prize. Here’s why: “I am currently traveling through California and therefore not able to be present with you today. I want to thank the Nordic Council for this award. It is a huge honour. But the climate movement does not need any more awards. What we need is for our politicians and the people in power start to listen to the current, best available science. The Nordic countries have a great reputation around the world when it comes to climate and environmental issues. There is no lack of bragging about this. There is no lack of beautiful words. But when it comes to our actual emissions and our ecological footprints per capita - if we include our consumption, our imports as well as aviation and shipping - then it’s a whole other story. In Sweden we live as if we had about 4 planets according to WWF and Global Footprint Network. And roughly the same goes for the entire Nordic region. In Norway for instance, the government recently gave a record number of permits to look for new oil and gas. The newly opened oil and natural gas-field, ”Johan Sverdrup” is expected to produce oil and natural gas for 50 years; oil and gas that would generate global CO2 emissions of 1,3 tonnes. The gap between what the science says is needed to limit the increase of global temperature rise to below 1,5 or even 2 degrees - and politics that run the Nordic countries is gigantic. And there are still no signs whatsoever of the changes required. The Paris Agreement, which all of the Nordic countries have signed, is based on the aspect of equity, which means that richer countries must lead the way. We belong to the countries that have the possibility to do the most. And yet our countries still basically do nothing. So until you start to act in accordance with what the science says is needed to limit the global temperature rise below 1,5 degrees or even 2 degrees celsius, I - and Fridays For Future in Sweden - choose not to accept the Nordic Councils environmental award nor the prize money of 500 000 Swedish kronor. Best wishes Greta Thunberg”

Et innlegg delt av Greta Thunberg (@gretathunberg)